Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phòng, chống các biểu hiện “diễn biến hoà bình” trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(QLNN) - Nhận thức đúng đắn về nội dung, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của chúng là một trong những nhiệm...

Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

(QLNN) - Sáng ngày 19/3, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Đặng Xuân Hoan - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo đại hội.   Tại...

Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

(QLNN) - Sáng ngày 12/3, tại Hà Nội, Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.  Dự và chỉ đạo Đại hội có, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy...

Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2022

(QLNN) - Sáng ngày 05/3, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia chọn làm Đại hội điểm.  Đồng chí Đặng Xuân Hoan...

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương

(QLNN) - Sáng ngày 24/02/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ Khai mạc 03 khoá tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương. Tới dự Lễ Khai mạc,...

Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người dân

(QLNN) - Việc ban hành và thực thi Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29/8/2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì...

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

(QLNN) - Qua thực tiễn xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố; quyền con người, quyền công dân được bảo đảm tốt hơn; tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị...

Hiện đại hóa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, ngoài chương trình, giáo trình thì cơ sở vật chất là một tiền đề rất quan trọng nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Theo quy định, một nhà trường đại học, học viện...

Đảng cộng sản Việt Nam – Chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển vững mạnh

(QLNN) - Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng đã không ngừng tự...