Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thông tin về ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng thông tin về ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 28/01/2021, Đại hội làm việc tại Hội trường. Buổi sáng: Đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII. Đồng...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 28/1, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có bài tham luận với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng...

Sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường: Thảo luận về các dự thảo Văn kiện

(Quanlynhanuoc.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 28/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính...

Thông tin về ngày làm việc thứ hai của Đại hội XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng thông tin về ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 27/01/2021, Đại hội làm việc cả ngày tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII. Buổi sáng: Đồng...

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ hai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 27/1, Đại hội tiếp tục các nội dung làm việc ngày thứ hai tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện.  Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận. Trong...

Đại biểu bày tỏ niềm tin và khát vọng hiện thực hóa Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong ngày khai mạc Đại hội, sau khi nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày, các đại biểu...

Hơn 500 phóng viên trong nước và nước ngoài tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Hơn 500 phóng viên trong nước và nước ngoài tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) – Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.   Kính thưa Đoàn...

Toàn văn Diễn văn khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đảng XIII

(Quanlynhanuoc.vn) – Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.   “Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thưa các vị khách quý, Thưa...

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) – Đúng 8h00 sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên cả...