Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng góp phần xây dựng đảng vững mạnh toàn diện

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng là giải pháp căn cốt, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Vai trò của công tác này rất quan trọng, đòi hỏi phải được đi vào...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Sau...

Điểm mới về mục tiêu, định hướng phát trển đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Những thành tựu đạt được sau 35 năm đổi mới là những minh chứng thuyết phục để khẳng định tính đúng đắn trong vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng nhận thức mới...

Những thành tựu của Ngoại giao Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách, như: biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, vấn nạn nghèo đói, xung đột vũ trang ở nhiều quốc gia... Trước tình hình đó, ngành Ngoại giao Việt Nam đã tích...

92 Xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc

(Quanlynhanuoc.vn) - Đảng ta, Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - sáng lập và rèn luyện, ra đời vào xuân 1930 với sứ mệnh và lý tưởng giải phóng cao...

Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền “là đạo đức, là văn minh”

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng đúng vào dịp cả nước đón Xuân vui Tết Nhâm Dần. Đây là sự hòa quyện giữa đất trời Mùa Xuân với Tổ quốc và Nhân dân,...

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước....

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 28/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW...

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 14/12, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là...

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới

(Quanlynhanuoc.vn)- Sáng 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Tạp chí Quản lý nhà...