Học viện Hành chính Quốc gia - 60 năm xây dựng và phát triển

Dừng thực hiện cách ly toàn xã hội

(QLNN) - Ngày 23/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện Hành chính Quốc gia đã họp và thống nhất các phương án tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ngừng cách...

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện Hành chính Quốc gia yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch và làm việc trực tuyến

(QLNN) - Ngày 16/4/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Học viện đã họp triển khai một số nội dung về đẩy mạnh việc phòng, chống dịch sau 15 ngày cách ly toàn xã hội. TS. Nguyễn Đăng Quế - Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban chỉ...

Vai trò của nghiên cứu khoa học trong đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Bên cạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của Học viện Hành chính Quốc gia. Trong suốt lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn khẳng định...

Góp ý hoàn chỉnh chương trình bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương

(QLNN) - Sáng ngày 27/9/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Góp ý chương trình bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương”. PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội...

Nghiên cứu khoa học – động lực và giải pháp cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Những năm qua, trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện “chức năng kép”, đó là đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức và đào tạo nguồn nhân lực hành chính chất lượng ở...

Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với mục tiêu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hành chính

(QLNN) - Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quy định trong Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, theo đó: trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ,...

Học viện Hành chính Quốc gia long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(QLNN) - Sáng ngày 08/6/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (29/5/1959 – 29/5/2019). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự, phát biểu...

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

(QLNN) - Thế và lực mới của Học viện Hành chính Quốc gia thể hiện qua những kết quả đạt được trong thời gian 60 năm qua là tiền đề quan trọng để Học viện tận dụng thời cơ, điểm mạnh nhằm khắc phục những hạn chế, đối mặt...

Bồi dưỡng theo yêu cầu chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền ở Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của Học...

Nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia – Hiện trạng, quan điểm, mục tiêu và định hướng nội dung

(QLNN) - Những năm qua, các kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia không chỉ phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện mà còn góp phần bổ sung nhiều luận cứ cho sự phát triển của...