Trang chủ Chuyên mục Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng nay, 20/10, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và được kết nối trực tuyến với 63 Đoàn đại biểu Quốc hội tại 63 điểm cầu trên cả nước.   Tham...

Hành trang tiến tới đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII vào mùa Xuân năm 2021, Đảng ta có những hành trang quý giá, đó là bề dày lịch sử 90 năm với nhiều chiến công, thắng lợi vẻ vang, những kỳ tích mang...

Nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra sáng 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng...

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 9/10, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát...

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị lần thứ 13 BCH TƯ Đảng khóa XII

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 9/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.   Kính thưa Trung ương, Thưa các...

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui...

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam  

(Quanlynhanuoc.vn) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của cuộc cách mạng vĩ đại, một trong những trang sử vàng chói lọi nhất của lịch sử dân tộc ta. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm...

Học viện Hành chính Quốc gia – Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ và đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong suốt tiến trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia có 61 năm luôn sát cánh, đồng hành cùng Bộ Nội vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ...

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành ngày 10/9/2020 về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dưới đây, Tạp chí Quản...

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9         

(Quanlynhanuoc.vn) – Đảng uỷ Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Kế hoạch số 43-KH/ĐUHV ngày 12/8/2020 về việc thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).   Theo đó...