Giáo trình kỹ năng làm việc nhóm

(Quanlynhanuoc.vn) – Làm việc nhóm có vai trò quan trọng giúp con người hợp sức, đồng lòng tạo nên thành công. Làm việc nhóm sẽ huy động được sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ, sở trường, kinh nghiệm từ các thành viên trong nhóm để giải quyết các vấn đề lớn hơn mà một cá nhân không thể tự thực hiện được một cách hiệu quả. TS. Tạ Quang Tuấn (chủ biên) cùng nhóm tác giả Trường Đại học Nội vụ Hà Nội biên soạn cuốn sách: “Giáo trình kỹ năng làm việc nhóm”. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trong xã hội hiện đại với quá trình toàn cầu hóa ngày càng lớn mạnh thì sự phát triển xã hội luôn dựa trên nền tảng hợp tác và  phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, mỗi tổ chức, cá nhân không thể tách mình ra khỏi các hoạt động tập thể, cộng đồng, xã hội. Sự thành công hay thất bại của mỗi cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào tập thể và các cá nhân khác. Mỗi cá nhân làm việc đơn lẻ không thể giải quyết được một số công việc phức tạp liên quan đến nhiều chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau. Làm việc theo nhóm sẽ huy động được sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ, sở trường, kinh nghiệm từ các thành viên giúp giải quyết các vấn đề lớn hơn mà một cá nhân không thể tự thực hiện được một cách hiệu quả.

Nhóm như một xã hội thu nhỏ, vừa kiểm soát, điều chỉnh hành vi cá nhân, hành vi nhóm, vừa phản ánh sự tác động, điều chỉnh quan hệ xã hội. Môi trường nhóm là tương tác liên cá nhân – nơi mà mỗi cá nhân đều có ảnh hưởng đến người khác, đến tập thể và ngược lại. Để có được hiệu quả khi làm việc nhóm, mỗi cá nhân cần trang bị những kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc nhóm một cách toàn diện.

Kỹ năng làm việc nhóm là một trong những kỹ năng hiện đại, cơ bản và cần thiết đối với mỗi cá nhân góp phần vào sự hòa nhập, phát triển năng lực làm việc, sự thích ứng của mỗi cá nhân trong môi trường làm việc tập thể. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc nhóm cần tuân thủ những nguyên tắc, như: bảo đảm tính tôn trọng, đoàn kết, bình đẳng, sự chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi, tính tương hỗ và hợp tác, tính mục đích và tính kỷ luật…

Xây dựng làm việc nhóm hiệu quả, cần quan tâm đến việc lập kế hoạch; lựa chọn nhóm thành viên; phân công vai trò trách nhiệm và thiết lập quy tắc nhóm. Nhóm sẽ tự đặt ra những quy tắc nhất định bắt buộc tất cả các thành viên trong nhóm phải tuân thủ để đạt mục tiêu. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần thể hiện sự cởi mở trong công việc, sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm với nhau trong quá trình làm việc.

Giáo trình kỹ năng làm việc nhóm” kết cấu gồm 9 chương với các nội dung phong phú, đa dạng.

Chương I: tác giả trình bày những vấn đề chung về nhóm làm việc và làm việc nhóm;

Từ Chương II – IX: tác giả phân tích cụ thể từng kỹ năng làm việc nhóm, như: kỹ năng xây dựng nhóm làm việc, kỹ năng họp nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ủy nhiệm, xây dựng lòng tin, giải quyết xung đột và tạo động lực trong làm việc nhóm, đánh giá hiệu quả làm việc nhóm…, đặc biệt, chú trọng đến việc phát triển thực hành, rèn luyện kỹ năng cho người học.

Cuốn sách là tài liệu cung cấp kiến thức về các vấn đề xây dựng, vận hành, quản trị nhóm hiệu quả, có thể là các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí, kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội… đòi hỏi mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển phải có sự phụ thuộc lẫn nhau, liên kết và hợp tác với nhau. Sự hợp tác này hình thành nên các nhóm với nhiều mục đích hoạt động và loại hình khác nhau. Nếu cá nhân tách rời nhóm, tập thể, cộng đồng thì khi đó, cá nhân chỉ tồn tại với nghĩa bản năng sinh tồn mà không thể có sự phát triển về thể chất, tinh thần với tư cách con người của xã hội.

Cuốn sách “Giáo trình kỹ năng làm việc nhóm” do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2019 có thể coi là cẩm nang cho mỗi chúng ta trong quá trình làm việc nhóm.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hoàng Trang