Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Một số giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở vùng Chăm Nam Bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Mốc thời gian du nhập Hồi giáo Islam vào vùng Chăm Nam Bộ hiện vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau của các nhà nghiên cứu. Dù thời điểm du nhập Hồi giáo Islam vào người Chăm Nam Bộ chưa thống nhất nhưng chắc chắn Hồi giáo...

Một số điều kiện bảo đảm cho hoạt động của tổ chức chính quyền địa phương tự quản ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương rất đa dạng, phong phú, không có mô hình chung cho mọi quốc gia. Hiện nay, tổ chức chính quyền địa phương tự quản là mô hình được tổ chức khá phổ biến bởi hoạt động đáp...

Đổi mới và hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo trong quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách đãi ngộ là một nội dung quan trọng, trực tiếp góp phần tạo động lực thúc đẩy, thu hút và gìn giữ nhân tài cho đội ngũ nhà giáo ở các nhà trường quân đội. Đổi mới, hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với đội...

Tiêu chí pháp quyền – một trong các tiêu chí đánh giá về tính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả của nền quản trị quốc gia

(Quanlynhanuoc) - Nhà nước pháp quyền, quản trị nhà nước tốt, quản trị quốc gia là thuật ngữ được các nhà khoa học nghiên cứu nhiều về nội hàm khái niệm, đặc điểm, cách tiếp cận, làm rõ về lý luận và thực tiễn đều hướng đến mục đích...

Nghèo đa chiều – cơ hội và thách thức trong công tác giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghèo đa chiều được nhìn nhận là sự thiếu hụt hoặc không được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người, như: việc làm, y tế, giáo dục, tiếp cận các dịch vụ xã hội… Bài viết lý giải sự thay đổi trong cách tiếp...

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề giải phóng phụ nữ, Người khẳng định: “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải...

Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong xây dựng môi trường văn hóa sư phạm ở nhà trường quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) -  Xây dựng môi trường văn hóa là nội dung quan trọng trong xây dựng nhân cách con người, hình thành lối sống, nếp sống chuẩn mực. Ở nhà trường quân đội, giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo, là chủ...

Phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay, ngoài những nét đặc điểm chung với nguồn nhân lực nữ dân tộc thiểu số trên toàn quốc, họ cũng có những nét đặc trưng riêng biệt của vùng Tây bắc. Những năm...

Nâng cao ý thức dân tộc cho sinh viên Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ý thức dân tộc là nhân tố quan trọng, nền tảng cấu thành sức mạnh chính trị, tinh thần trong lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc, là động lực chủ yếu đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của quốc gia...

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin để nâng cao tính chủ động học tập của sinh viên

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra sự bùng nổ thông tin, khối lượng tri thức nhân loại ngày càng lớn, đã và đang đặt ra đối với giảng viên và sinh viên cáctrường đại học, như: Dạy cái gì? Dạy...