Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Những bất cập về sự tham gia của cộng đồng trong lập quy hoạch đô thị

(Quanlynhanuoc.vn)- Sự tham gia của cộng đồng trong lập quy hoạch đô thị được khẳng định là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực trong phát triển đô thị. Những quy định pháp lý đã được ban hành, tuy...

Quản lý nhà nước về phòng, chống dịch covid-19 của chính quyền cơ sở

(Quanlynhanuoc.vn)- Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo phân cấp của Chính phủ. Theo đó, chính quyền cơ sở (cụ thể là Ủy ban nhân dân cấp...

Quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập – thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tình hình nhiệm vụ hiện nay, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm...

Xây dựng văn hóa chủ động khi tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(Quanlynhanuoc.vn) - Nói đến văn hóa công vụ hiện đại không thể không nói đến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được...

Nâng cao hiệu quả tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở Việt Nam hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang phát triển rất nhanh, có sức lan tỏa đến tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Song, việc hạn chế tiếp cận thị trường vốn trong nước và quốc...

Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hình sự của tòa án nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và bảo vệ công lý, trong đó hoạt động xét xử vụ án hình sự  là một khâu quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập trong hoạt...

Thẩm quyền và cách thức áp dụng các biện pháp hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp theo pháp luật Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu về thẩm quyền và cách thức áp dụng các biện pháp hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp để thấy rõ thực trạng pháp luật về vấn đề trên; đồng thời, đặt nó trong mối quan hệ với hệ thống pháp luật...

Từ vấn đề chính sách đến lựa chọn công cụ chính sách  

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách công được coi là một trong những công cụ quản lý và điều tiết xã hội quan trọng. Vấn đề chính sách và công cụ chính sách là bước khởi đầu trong hoạch định chính sách, có tác động đến sự thành bại của cả...

Xây dựng hình ảnh lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước  

(Quanlynhanuoc.vn) - Hình ảnh lãnh đạo là những hình thức thể hiện ra bên ngoài như lời nói, cử chỉ, điệu bộ, động tác, cách ứng xử... giúp tạo ra ấn tượng với những người xung quanh. Chính vì vậy, nhà lãnh đạo cần có ý thức chủ động...

Tư duy chiến lược của các nhà lãnh đạo, quản lý kinh tế trong bối cảnh hội nhập  

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng đã trở thành xu thế và trào lưu mới, được xem là định hướng chiến lược của Đảng ta trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ trật tự an ninh quốc gia. Vì vậy, việc xác...