Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội bền vững trong tình hình hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, có vai trò quan trọng trong công tác chăm lo, bảo vệ và phát triển con người, vì sự tiến bộ và công bằng xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Một số giải pháp hoàn thiện vai trò của Nhà nước trong phát triển khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Vấn đề cải thiện môi trường đang là vấn đề nóng của Việt Nam. Để giải quyết vấn đề, chúng ta cần phải tập trung ưu tiên phát triển khu công nghiệp sinh thái, coi đây là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Về trách nhiệm nuôi con của nam giới sau ly hôn – thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu, phân tích thực trạng ly hôn, nêu rõ những quy định của pháp luật Việt Nam về nuôi con sau ly hôn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm sự chia sẻ trách nhiệm của nam giới trong việc nuôi dạy con sau ly hôn.

Đẩy mạnh hoạt động công bố tài liệu lưu trữ tại các lưu trữ lịch sử

(Quanlynhanuoc.vn) - Trải qua thời gian, tài liệu lưu trữ vẫn thể hiện được giá trị đặc biệt trong mọi mặt của đời sống xã hội...

Đánh giá thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển giao công nghệ 

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, nghiên cứu pháp luật về hợp đồng chuyển giao công nghệ là rất cần thiết, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ...

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là cơ hội để cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ mới nhằm tối ưu hóa quy trình, phương thức quản lý, tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí hành chính và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Vai trò của Nhân dân trong giám sát quyền lực nhà nước hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết khái quát vai trò, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát quyền lực nhà nước.

Quá trình lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa đối với việc mở rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã để lại những bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam, trong đó có bài học về thực hiện đoàn kết quốc tế...

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về chống biến đổi khí hậu

(Quanlynhanuoc.vn) - Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đã thể hiện là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Internet Banking

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng và khảo sát với tổng mẫu là 218 khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet Banking tại ít nhất một ngân hàng