Trang chủ Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng

Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị trong các học viện, trường đại học, cao đẳng

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở bất kỳ thời điểm nào, giai đoạn nào tại các trường đại học, học viện, cao đẳng cũng hết sức cần thiết, bởi “Đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo...

Đổi mới việc giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

(Quanlynhanuoc.vn) - Quá trình giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị là hoạt động có mục đích của người dạy, với nhiều hình thức phong phú thích hợp với người học, làm cho người học nhận thức được những nội dung tri thức được truyền...

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của Trường Chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo đảm công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã khu vực đồng bằng sông Hồng gắn liền với các khâu khác như: quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa các khâu, đồng...

Đổi mới chương trình đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia về Chính phủ điện tử

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo định nghĩa của Ngân hàng thế giới (World Bank): “Chính phủ điện tử (CPĐT) là các cơ quan của Chính phủ sử dụng một cách có hệ thống các phương thức công nghệ thông tin - truyền thông mạng (CNTT-TT) để thực hiện quan hệ giao...

Chương trình giáo dục STEM ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - STEM là phương thức giáo dục tích hợp liên môn, trong đó các bài học được xây dựng theo chủ đề, nhằm lồng ghép kiến thức khoa học, công nghệ và toán học, hướng đến sự vận dụng kỹ thuật trong việc giải quyết các vấn đề...

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng từ xa (chương trình E-NAPA) trên phạm vi toàn quốc

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia đang tổ chức chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức từ xa (học qua mạng) nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ, công...

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh 400 chỉ tiêu đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 với 5 ngành: Quản lý công, Chính sách công, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Tài chính - Ngân hàng và Quản lý...

Bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Bộ Ngoại giao đang công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 20/4/2021, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa I/2021 theo hình thức từ xa cho cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao đang công tác tại cơ quan đại diện...

Ngành Quản lý công Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh – Đột phá trong phương thức tuyển sinh năm 2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Với mục tiêu chiến lược đến năm 2025-2030 “Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong TOP đầu châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam”, do đó...

Tập trung mọi nguồn lực để phát triển Học viện Hành chính Quốc gia lên tầm cao mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2021 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục tập...