Trang chủ Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng

Đề xuất nội dung biên soạn chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành Trung ương

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 13/10/2021 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học đề xuất nội dung biên soạn chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành Trung ương theo hình thức trực...

Xác định hướng nghiên cứu cho nghiên cứu sinh ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 08/10/2021 tại Hà Nội, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công tổ chức Tọa đàm khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề: Xác định hướng nghiên cứu cho nghiên cứu sinh ngành Quản lý kinh tế tại Học...

Hoàn thiện năng lực tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên phổ thông

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các khóa học trực tuyến là một phần quan trọng đối với nhiều trường phổ thông. Nhiều giáo viên có thêm cơ hội phát triển và trau dồi kỹ năng giảng dạy từ xa, hướng dẫn người học thông qua một...

Các nội dung cần quan tâm khi xây dựng chương trình bồi dưỡng về chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự thành công của chính phủ điện tử trong việc nâng cao chất lượng quản trị nhà nước và cung cấp dịch vụ công là vấn đề của quản trị nhà nước hơn là của công nghệ thông tin. Đội ngũ cán bộ, công chức cần ý...

Giảng dạy hành chính công trong bối cảnh đại dịch Covid 19 – Bài học kinh nghiệm từ Ca-na-đa

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 như hiện nay đang buộc các ngành nghề trong xã hội trên phạm vi toàn cầu cũng phải thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh. Trong lĩnh vực giảng dạy cũng vậy, cần thiết phải chuyển từ giảng dạy trực tiếp...

Về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở thành phố Đà Nẵng

(Quanlynhanuoc.vn) - Để thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Đà Nẵng cơ bản đạt trình độ phát triển là tâm điểm của khu vực miền Trung -Tây Nguyên. Trước yêu cầu mới, đòi hỏi thành phố cũng như các ngành, các cấp phải chuẩn bị thật tốt nguồn nhân...

Tăng cường giáo dục pháp luật về quyền con người cho học viên trong các Trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới,...

Định hướng nghiên cứu tạo động lực làm việc cho giảng viên đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở Việt Nam, vấn đề tạo động lực làm việc ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong phát triển tổ chức nói chung và trong các cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Trong bài viết này, tác giả tìm hiểu về môi trường làm...

Đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm...

Giải pháp tăng cường tương tác giữa giảng viên và học viên trong chương trình bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự thay đổi về hình thức giảng dạy từ trực tiếp trên lớp tới giảng trực tuyến đòi hỏi sự thích nghi và nhiều tìm tòi, công phu để làm sao giảng viên vẫn giao lưu, giao cảm với người học, đồng thời, vẫn đáp ứng được...