Trang chủ Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ thể tạo nên năng lực quản lý nhà nước, xét cho cùng, chính là đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phải nâng tầm năng lực, tư duy, khả năng hành động của đội...

Một số phương pháp triển khai bài giảng nhằm phát huy tối đa việc học tập chủ động, sáng tạo của học viên

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong giảng dạy, điều mà bất kỳ giảng viên nào cũng trăn trở là làm thế nào để triển khai bài giảng hiệu quả nhất, để người học nhận “được” nhiều nhất. Có rất nhiều hoạt động và ý tưởng mà ta có thể kết hợp trong...

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức toạ đàm nhân Ngày Khoa học – công nghệ

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác nghiên cứu khoa học hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia là một trong những trụ cột chính bên cạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng. Trong đó, những đóng góp tích cực, hiệu quả của các nhà khoa học, các giảng...

Khai giảng Khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương khóa 3 năm 2020

(QLNN) - Ngày 04/5/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương khóa 3 năm 2020 (Khóa có 2 lớp A và B). Tới dự lễ khai giảng, có PGS.TS. Triệu...

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực của giảng viên đào tạo sau đại học

(QLNN) - Tiêu chuẩn giảng viên cần được thể chế hóa bằng một văn bản pháp quy để tạo ra sự thống nhất trong việc đánh giá. Các tiêu chuẩn này có thể được chia thành các mức khác nhau, các cấp độ khác nhau để thuận lợi cho...

Đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược

(QLNN) - Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7(khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã đặt ra một số nhiệm vụ quan trọng trong...

Ứng dụng ZOOM trong họp, học trực tuyến

(QLNN) - Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì làm việc, học tập trực tuyến đã trở nên phổ biến, đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi mà đại dịch Covid-19 đang lây lan khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Hiện nay, các quốc...

Phòng, chống các biểu hiện “diễn biến hoà bình” trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(QLNN) - Nhận thức đúng đắn về nội dung, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của chúng là một trong những nhiệm...

Vai trò của nghiên cứu khoa học trong đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Bên cạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của Học viện Hành chính Quốc gia. Trong suốt lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn khẳng định...

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

(QLNN) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là bước đột phá trong...