Trang chủ Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng

Ngành Quản lý công Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh – Đột phá trong phương thức tuyển sinh năm 2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Với mục tiêu chiến lược đến năm 2025-2030 “Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong TOP đầu châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam”, do đó...

Tập trung mọi nguồn lực để phát triển Học viện Hành chính Quốc gia lên tầm cao mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2021 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục tập...

Học viện Hành chính Quốc gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo hình thức từ xa – Thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những giải pháp hiệu quả, chất lượng nhằm đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng nhằm bảo đảm hoạt động bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa...

Cơ sở khoa học trong xây dựng và phát triển nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là tiền đề quan trọng quyết định tiến trình tổ chức và bảo đảm chất lượng bồi dưỡng. Tuy nhiên, trong thực tế những hạn chế về nhận thức và kỹ năng về xây dựng và...

Học viện Hành chính Quốc gia bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học ngành Quản lý nhà nước khóa 17 (2016 – 2020)

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 20/10/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Quản lý nhà nước khóa 17(2016 –2020). Dự Lễ bế giảng có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng...

Chương trình đào tạo khắc phục tình trạng thừa thầy, thiếu thợ

(Quanlynhanuoc.vn) - Chương trình 9 + cao đẳng (CĐ) là hình thức học văn hoá rút gọn 7 môn song song với học CĐ chính quy. Học sinh tốt nghiệp THCS theo học chương trình 9+ CĐ qua đó rút ngắn thời gian đào tạo bằng việc học song...

Học viện Hành chính Quốc gia – Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ và đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong suốt tiến trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia có 61 năm luôn sát cánh, đồng hành cùng Bộ Nội vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ...

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Tư pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đã và đang tác động toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như đổi mới quản trị nhà trường, đổi...

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức

 (Quanlynhanuoc.vn) – Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm...

Bồi dưỡng trực tuyến trong công vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Áp dụng hình thức trực tuyến (online) có thể được xem như là một giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo định hướng: “Đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,...