Trang chủ Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Tư pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đã và đang tác động toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như đổi mới quản trị nhà trường, đổi...

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức

 (Quanlynhanuoc.vn) – Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm...

Bồi dưỡng trực tuyến trong công vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Áp dụng hình thức trực tuyến (online) có thể được xem như là một giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo định hướng: “Đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,...

Yếu tố công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của đào tạo trực tuyến

(Quanlynhanuoc.vn) - Gần đây, các ứng dụng học trực tuyến được xem như là giải pháp hiệu quả, bảo đảm chương trình học tập của các cấp học trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Các công nghệ mới ra đời và trở nên hoàn thiện, dễ dàng triển khai sử dụng hơn. Nghiên...

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ thể tạo nên năng lực quản lý nhà nước, xét cho cùng, chính là đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phải nâng tầm năng lực, tư duy, khả năng hành động của đội...

Một số phương pháp triển khai bài giảng nhằm phát huy tối đa việc học tập chủ động, sáng tạo của học viên

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong giảng dạy, điều mà bất kỳ giảng viên nào cũng trăn trở là làm thế nào để triển khai bài giảng hiệu quả nhất, để người học nhận “được” nhiều nhất. Có rất nhiều hoạt động và ý tưởng mà ta có thể kết hợp trong...

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức toạ đàm nhân Ngày Khoa học – công nghệ

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác nghiên cứu khoa học hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia là một trong những trụ cột chính bên cạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng. Trong đó, những đóng góp tích cực, hiệu quả của các nhà khoa học, các giảng...

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực của giảng viên đào tạo sau đại học

(Quanlynhanuoc.vn) - Tiêu chuẩn giảng viên cần được thể chế hóa bằng một văn bản pháp quy để tạo ra sự thống nhất trong việc đánh giá. Các tiêu chuẩn này có thể được chia thành các mức khác nhau, các cấp độ khác nhau để thuận lợi cho...

Đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược

(QLNN) - Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7(khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã đặt ra một số nhiệm vụ quan trọng trong...

Ứng dụng ZOOM trong họp, học trực tuyến

(QLNN) - Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì làm việc, học tập trực tuyến đã trở nên phổ biến, đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi mà đại dịch Covid-19 đang lây lan khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Hiện nay, các quốc...