Trang chủ Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ phát huy vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác tổ chức cán bộ

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác tổ chức cán bộ là công việc hệ trọng và mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Đây cũng là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội luôn tập trung...

Nâng cao chất lượng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay là vô cùng quan trọng. Bởi hơn ai hết, họ là những người trực tiếp quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền các...

Vận dụng triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào quản lý nguồn nhân lực

(Quanlynhanuoc.vn) - Danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và Nhân dân Việt Nam một di sản phi vật thể vô cùng quý báu, đó là hệ thống tư tưởng vĩ đại của Người về chính trị, pháp luật, văn hóa và...

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao là chủ trương chiến lược của Đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân,...

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Những vấn đề có tính nguyên tắc hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) -  Đã có không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu tác phẩm nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng vẫn cảm thấy chưa thật sâu sắc và đầy đủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá,...

Việt Nam – Lào: Mối quan hệ đặc biệt được tạo dựng từ trong lịch sử

(Quanlynhanuoc.vn) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2022) và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2022), nhìn lại quá...

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 11/6, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), người chiến sỹ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự buổi...

Quyết định “Ta lại trở về Tân Trào” lãnh đạo toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chúng ta cùng nghiên cứu quyết định “Ta lại trở về Tân Trào” năm 1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, mở ra thắng lợi...

Dâng hương kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), chiều ngày 18/5/2022, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã dẫn đầu Đoàn cán...