Trang chủ Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tổng tuyển cử năm 1946 – dấu mốc sự hình thành, phát triển của thể chế dân chủ Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 06/01/1946 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước ta - khi lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn, bầu những người có tài, có đức vào Quốc hội để...

Người về mang tới những mùa Xuân đất nước!

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trưa ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ (28/1/1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Có thể nói, đây là một trong những sự...

Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâycu của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một thông điệp về đoàn kết, yêu nước, tranh đấu cho tự do, độc lập

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách đây 74 năm, ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Plâycu. Bức thư chỉ có 280 chữ, ngắn gọn, giản dị và rất đỗi chân thành, thể hiện tình cảm và niềm...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người

(Quanlynhanuoc.vn) - Tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn...

Về giá trị “khoan dung” trong nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta sống rất giản dị, mộc mạc và chân tình. Trong nhân cách Hồ Chí Minh, có thể thấy: khoan dung là một giá trị. Giá trị này tồn tại không chỉ như một yếu tố...

Đồng chí Tố Hữu – Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

(Quanlynhanuoc.vn) - Đồng chí Tố Hữu là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò gần gũi và ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.   Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020),...

Đổi mới công tác tổ chức, đào tạo và huấn luyện cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác cán bộ. Từ đó, xây dựng...

Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950: 70 năm vẹn nguyên giá trị lịch sử

(Quanlynhanuoc.vn) - Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 là dịp để chúng ta cùng ôn lại một dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, qua đó khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu...

Sự cảm hóa và giáo dục con người trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hồ Chí Minh là con người nhân ái, vị tha, con người mà trái tim yêu thương dành tất cả cho đồng bào mình và cho toàn nhân loại cần lao. Tư tưởng, đạo đức nhân văn Hồ Chí Minh là hiện thân cao đẹp của chủ...

Về quan điểm lợi ích, quan điểm làm chủ và quan điểm quyền lực Nhà nước trong xây dựng Nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đã qua gần nửa thế kỷ, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến một vấn đề rộng lớn, phức tạp và quan trọng về quan điểm lợi ích, quan điểm làm chủ và quan điểm quyền lực Nhà nước của nhân dân, cho đến nay...