Trang chủ Văn bản - Chính sách mới

Văn bản - Chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, giảm tới...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công; giảm 30% tiền thuê đất; điều chỉnh mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm... là những chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2023. Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức...

Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thời gian...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ tháng 10/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực, như: bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bãi bỏ thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Thay đổi cách đánh giá công chức; vị trí việc làm công chức, viên chức các chuyên ngành; tăng trợ cấp ưu đãi hằng tháng... là một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 9/2023. Thay đổi cách đánh giá công chức Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023...

Một số quy định mới về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là cần thiết, được thực hiện theo các quan điểm chỉ đạo tiếp tục thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ tháng 8/2023, nhiều chính sách mới được ban hành có hiệu lực, như: thay đổi quy định về hộ chiếu; quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; quy định...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ 01/7/2023, nhiều quy định mới liên quan đến mức lương cơ sở, thuế, phí, lệ phí, tinh giản biên chế, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thí điểm đấu giá biển số xe ô tô… bắt đầu có hiệu lực. Quy định mới về tinh giản biên chế Nghị...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Từ tháng 6/2023, nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực, như: quy định về điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; bãi bỏ hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi với cán bộ đã có thông báo nghỉ...

Bỏ thi thăng hạng viên chức; sửa đổi quy định về xếp lương, kỷ luật cán bộ, công chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thi thăng hạng viên chức; sửa đổi một loạt quy định liên quan đến việc xếp lương, kỷ luật cán bộ, công chức Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ...