Trang chủ Văn bản - Chính sách mới

Văn bản - Chính sách mới

Quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

(QLNN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực...

Hướng dẫn xác định nguồn chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

(QLNN) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CPvà điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị...

Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc

(QLNN) - Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Theo Quyết...

Đề xuất tiêu chuẩn mới lựa chọn, công nhận nhà khoa học trẻ tài năng

(QLNN) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định...

Bộ Công Thương công bố dự thảo quy định “hàng Việt Nam”

(QLNN) - Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.   Chương III của dự thảo quy định rõ các trường hợp được coi là hàng hóa của Việt...

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

(QLNN) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025. Bộ...

Liên thông giữa dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

(QLNN) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

(QLNN) - Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ...

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

(QLNN) - Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 gồm 10 chương với 96 điều, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 20/11/2018), chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Luật này thay thế Luật...

Đề xuất tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Nội vụ

(QLNN) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.   Dự thảo nêu rõ các loại Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ...