Trang chủ Văn bản - Chính sách mới

Văn bản - Chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ ngày 01/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; ban hành mẫu giấy tờ mới chứng minh đối tượng, điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; nhiều đối tượng là học sinh, sinh...

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 16/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Tháng 9/2022 đánh dấu thời điểm có hiệu lực của hàng loạt các chính sách pháp luật mới như: quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung...

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chỉ thị nêu rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng...

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tháng 7/2022, hàng loạt chính sách pháp luật mới sẽ chính thức có hiệu lực như tăng lương tối thiểu vùng, cấp hộ chiếu gắn chip, thay đổi quy chế tuyển sinh đại học, xóa bỏ hóa đơn giấy,... những chính sách sẽ cải thiện nhiều...

Cơ quan nhà nước chủ động triển khai các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022. Đối tượng áp dụng: Bộ, cơ...

Bổ sung cơ chế đặc thù quản lý đầu tư cụm công nghiệp tại TP. Đà Nẵng

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với...

Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 677/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Mô hình "Công dân học tập" nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; tăng thời gian học thực hành lái xe trên đường giao thông; cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công; chỉ sử dụng hóa đơn giấy đến...