Trang chủ Văn bản - Chính sách mới

Văn bản - Chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2024

(Quanlynhanuoc.vn) – Từ tháng 6/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành, như: Quy định về điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ tháng 5/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành, như: quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; quy định về xét...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tháng 4/2024, nhiều chính sách mới về đất đai, giáo dục, y tế… bắt đầu có hiệu lực thi hành. Dưới đây là tổng hợp chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định về vị trí, chức năng của Thanh tra Cơ yếu; Danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính...

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

(Quanlynhanuoc.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tháng 2/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: quy định mức thu phí sử dụng đường bộ mới; điều kiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam; quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay...

Những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai sửa đổi

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau 4 lần thảo luận.

Những điểm mới được bổ sung, sửa đổi trong Luật Đấu thầu năm 2023 

Quanlynhanuoc.vn) - Sau 10 năm sửa đổi, tại kỳ họp lần thứ 5, ngày 23/6/2023, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đấu thầu...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2024

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ tháng 01/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, như: giảm 2% thuế giá trị gia tăng; thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; khung tiêu chuẩn xét...

Một số nội dung mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động truy tố, điều tra, xét xử, thi hành án

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 (viết tắt là Quy định số 132-QĐ/TW) gồm 4 chương, 14 điều, trong đó không chỉ nêu rõ nội dung, nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực...