Trang chủ Văn bản - Chính sách mới

Văn bản - Chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng; giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022; thay đổi cách xếp loại học sinh...

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi luật bảo vệ môi trường

(Quanlynhanuoc.vn) - Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thay thế Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy...

Từ 1/8, áp dụng quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.   Nghị định quy định rõ thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên Cụ thể, được xác định bằng tổng các thời gian sau: 1- Thời gian giảng dạy, giáo...

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, công tác xây dựng dự toán chi NSNN năm 2022 tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát các chính...

Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng, chống dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19. Nghị quyết nêu rõ: Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở Thành...

Nhiều điểm mới về tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ mới được ban hành có nhiều điều chỉnh khoa học, khách quan và công bằng, bảo đảm phù hợp với thực tế.    Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT...

Văn bản, chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ ngày 01/7/2021, nhiều chính sách, văn bản mới có liên quan đến đời sống dân sinh như chính sách ưu đãi với người có công; chính sách về bảo hiểm y tế; thu hồi, không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú… sẽ bắt đầu...

Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. Theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, các loại thiên...

Chiến lược về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành Chiến lược...