Trang chủ Văn bản - Chính sách mới

Văn bản - Chính sách mới

Dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp?

(Quanlynhanuoc.vn) - Đây là một trong ba hình thức tổ chức dạy học trực tuyến mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến rộng rãi từ nay tới ngày 11/10.   Ngày 11/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng mạng lấy ý kiến góp ý Dự thảo...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; quy định mới về thu phí điện tử không dừng; thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí...

Giới thiệu 3 luật mới về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh

(Quanlynhanuoc.vn) - Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư là 3 Luật vừa được Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV thông qua và Chủ tịch nước đã có Lệnh Công bố.   Luật Doanh nghiệp...

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 10 Luật

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa XIV.   Theo đó, có 10 luật được công bố gồm: Luật sửa...

Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Nghị quyết nêu rõ, tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,...

Dịch vụ công trực tuyến kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt...

Quy định về việc cấp giấy thông hành

(Quanlynhanuoc.vn) – Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.   Đối tượng cấp giấy thông hành Theo Nghị định, đối tượng được cấp giấy thông hành biên...

12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ ngày 1/7/2020, 12 Luật sẽ có hiệu lực như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính...

Một số nội dung mới của Luật Thanh niên (sửa đổi) so với Luật Thanh niên năm 2005

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 16/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) với số phiếu tán thành là 91.30% với 7 chương, 41 điều. So với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên (sửa đổi) được Quốc...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống; quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp...