Trang chủ Văn bản - Chính sách mới

Văn bản - Chính sách mới

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Không chặn được tin nhắn rác có thể bị phạt tới 170 triệu đồng, giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 10.   Phạt đến 100 triệu đồng nếu làm hư hại cột cờ, bia...

Điểm mới của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có hiệu lực thi hành 29/9/2020.   Nghị định 115/2020/NĐ-CP so với Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức...

Điểm mới của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2020 và bãi bỏ Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian điều...

Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Chính phủ yêu cầu việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng; giáo viên được nghỉ hè 8 tuần; quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp;...

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.   Theo Nghị định, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức...

Dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp?

(Quanlynhanuoc.vn) - Đây là một trong ba hình thức tổ chức dạy học trực tuyến mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến rộng rãi từ nay tới ngày 11/10.   Ngày 11/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng mạng lấy ý kiến góp ý Dự thảo...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; quy định mới về thu phí điện tử không dừng; thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí...

Giới thiệu 3 luật mới về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh

(Quanlynhanuoc.vn) - Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư là 3 Luật vừa được Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV thông qua và Chủ tịch nước đã có Lệnh Công bố.   Luật Doanh nghiệp...

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 10 Luật

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa XIV.   Theo đó, có 10 luật được công bố gồm: Luật sửa...