Trang chủ Văn bản - Chính sách mới

Văn bản - Chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ tháng 02/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tăng hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2023; quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài; giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công...

Chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Chính sách của Nhà nước về thực hiện hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn...

Chính sách mới dành cho người lao động

(Quanlynhanuoc.vn) - Chế độ hưu trí đối với người lao động dôi dư; tăng tuổi nghỉ hưu đối người lao động làm việc trong môi trường bình thường, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 01/2023. Từ ngày 01/01/2023,...

Quy định mới về bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định...

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 19/12/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. Theo đó, Học viện Hành...

Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025

(Quanlynhanuoc.vn) - Quyết định 1479/QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo các hình thức: duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một...

Bộ Nội vụ hướng dẫn các trường hợp không thực hiện tinh giản biên chế

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 5670/BNV-TCBC ngày 11/11/2022 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Trong đó hướng dẫn cụ thể về các trường hợp không thực hiện tinh giản biên chế nhằm tránh trường hợp phải khắc phục việc giải quyết...

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn xây dựng cấp huyện

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo Thông tư 03/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 11/11/2022, thực hiện quy định mới về chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện. Tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định; hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ ngày 01/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; ban hành mẫu giấy tờ mới chứng minh đối tượng, điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; nhiều đối tượng là học sinh, sinh...