Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên ngành Luật – từ thực tiễn Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh viên nói chung, sinh viên ngành Luật nói riêng là nguồn nhân lực có vai trò quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Việc nâng cao chất lượng đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên là rất...

Nâng cao nhận thức, thái độ và tính tích cực về lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học ở đồng bằng sông Cửu Long

(Quanlynhanuoc.vn) - Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên các trường đại học ở đồng bằng sông Cửu Long đã có những thay đổi rõ rệt, chất lượng của công tác giáo dục được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sinh...

Một số vấn đề đặt ra qua sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương đi đầu sắp xếp lại đơn vị...

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho người dân thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện tạo nên những chuyển biến tích cực đóng góp vào công...

Kinh nghiệm quốc tế về liên kết vùng giữa chính quyền các địa phương trong phát triển kinh tế – Giải pháp cho các tỉnh, thành phố vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Để thực hiện hiệu quả hoạt động liên kết vùng giữa chính quyền các địa phương trong phát triển kinh tế ở Việt Nam nói chung và vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng, chúng ta cần tham khảo và học tập kinh nghiệm ở các...

Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác hậu cần, kỹ thuật

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác hậu cần, kỹ thuật đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các mặt, các lĩnh vực công tác của ngành Công an. Những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đã có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có vị trí, điều kiện khá thuận lợi để phát triển kinh tế đa dạng, bao gồm kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, du lịch biển, du lịch sinh thái, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp....

Quản lý nhà nước về hoạt động của đạo Cao Đài tại tỉnh Bình Thuận

(Quanlynhanuoc.vn) - Đạo Cao Đài là một trong những tôn giáo lớn tại tỉnh Bình Thuận. Trong quá trình phát triển, các chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài đã có nhiều đóng góp trong đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của địa...

Quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đang trong quá trình đô thị hoá với tốc độ cao, do đó, thời gian qua nhu cầu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các...

Quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thời gian qua được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí quan trọng trong mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu...