Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

(Quanlynhanuoc.vn) - Cải cách hành chính được Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII xác định là một trong ba khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Thực tiễn,...

Phát triển du lịch Vùng Đông Nam bộ – Cần liên kết và hợp tác để phát huy các nguồn lực

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay, hợp tác, liên kết để phát triển du lịch luôn là vấn đề quan trọng được quan tâm đặc biệt từ cấp độ địa phương đến quốc gia. Hợp tác, liên kết sẽ giải quyết được hiện trạng phát...

Xây dựng kinh tế tập thể kiểu mới: nhìn từ mô hình hội quán tại tỉnh Đồng Tháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong những năm qua, tại tỉnh Đồng Tháp, các hội quán được thành lập và hoạt động rất hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của người nông dân. Đây là tổ chức tự nguyện tham gia, liên...

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, từ việc ban hành chỉ thị của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành...

Quản lý nhà nước về du lịch vịnh Hạ Long theo hướng bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, việc khai thác vịnh Hạ Long cho hoạt động du lịch đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động quản lý...

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan – Ninh Bình luôn thực hiện tốt việc chăm sóc, điều dưỡng người có công  

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong những năm qua, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng thương bệnh binh, người có công, thân nhân người có công…, phát huy đạo lý...

Phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là hồn thiêng của dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn. Di tích lịch...

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tăng cường giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên là biện pháp quan trọng để phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng viên nói chung và...

Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại tỉnh Bình Phước

(Quanlynhanuoc.vn) - Bình Phước là tỉnh biên giới nằm trong khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều tiềm năng phát triển các hoạt động đối ngoại, như: thu hút hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và...

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

(Quanlynhanuoc.vn) - Tỉnh Quảng Ninh luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, với mục tiêu tạo bước đột phá, đổi mới toàn diện trong công...