Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Những vấn đề pháp lý về cán bộ, công chức cấp xã hiện nay – thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật tại cơ sở. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ trình độ, năng lực...

Vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội của các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Thái Nguyên là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp, số lượng công nhân đông. Trên cơ sở phân tích thực trạng vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội của các khu công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay, tác giả đề xuất...

Quản lý tài sản công tại cơ sở giáo dục đại học – Thực tiễn kinh nghiệm của trường Đại học Công đoàn

(Quanlynhanuoc.vn) – Tài sản công là một bộ phận quan trọng của tài sản quốc gia, là nguồn lực của đất nước do Nhà nước làm chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu quản lý, sử dụng nhằm thực thi có hiệu lực và hiệu quả chức...

Tinh thần “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam trong đối phó với đại dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) - Tinh thần “hộ quốc an dân” trong Phật giáo đã góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam, đó là sự tôn trọng đất nước và Nhân dân, quan tâm đến đời sống của mọi người và vị tha trong đối nhân xử...

Tích cực hóa hoạt động nghiên cứu và đọc sách cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu và đọc sách là một trong những phương thức quan trọng góp phần củng cố, trau dồi, làm giàu tri thức khoa học, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động, đáp ứng yêu cầu,...

Phát triển công nghiệp may ở tỉnh Đồng Nai – Thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, công nghiệp may ở tỉnh Đồng Nai được xác định là một trong những ngành trọng điểm, phát triển mạnh mẽ và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công nghiệp may đã thiết kế,...

Tăng cường quản lý nhà nước nhằm phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, Ninh Bình là một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển du lịch, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với rất nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tài...

Xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - TP. Hồ Chí Minh luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục, củng cố lòng tin, nâng cao tính tự giác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư tại thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư tại thành phố Hà Nội đã đi vào ổn định, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân đô thị, nhất là nhà chung cư cho các đối tượng di dân, người có...

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh luôn có sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần quan trọng và không ngừng đổi mới, củng cố, nâng...