Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Tây Ninh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) – Những năm qua, tỉnh Tây Ninh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực chuyên môn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng công vụ... góp phần bảo đảm tính chuyên nghiệp...

Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động Hội Phụ nữ các cấp

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của phụ nữ, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã rất chú trọng lãnh đạo công tác phụ nữ, quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng của phụ nữ,...

Hoạt động thanh tra phòng, chống tham nhũng của thanh tra TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Thanh tra Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ...

Bình Định chủ động, linh hoạt trong thu hút đầu tư

(Quanlynhanuoc.vn) - Bình Định có quỹ đất lớn, có lợi thế cảng biển quốc tế, cảng hàng không Phù Cát, hạ tầng giao thông khá hoàn thiện, thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, được quy hoạch là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm...

Phát triển mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng tại các tỉnh Đông Bắc

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đời sống xã hội phát sinh nhiều mối quan hệ đan xen phức tạp và trình độ hiểu biết pháp luật của người dân ngày một tăng thì...

Hoạt động sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

(Quanlynhanuoc.vn) - Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn của Đảng nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở TTDP; giảm chi phí hành chính, tiết kiệm ngân sách; phát huy hoạt động tự quản tại cộng đồng dân...

Quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số – từ thực tiễn tỉnh Gia Lai

(Quanlynhanuoc.vn) - Gia Lai nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, có địa hình rộng lớn, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ dân cư là người dân tộc thiểu số chiếm khá cao, có một số đơn vị lại tiếp giáp với biên giới Cam-pu-chia và khu vực Nam...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở ở tỉnh Hậu Giang

(Quanlynhanuoc.vn) - Tỉnh Hậu Giang được thành lập từ năm 2004 theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngay sau khi được thành lập, tỉnh Hậu Giang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội;...

Phát triển khu công nghiệp sinh thái – sự lựa chọn phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Quảng Ngãi

(Quanlynhanuoc.vn) - Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, lợi thế cho việc phát triển công nghiệp. Qua nhiều nhiệm kỳ, Ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi luôn chọn công nghiệp làm khâu đột phá về phát triển kinh tế -...

Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên Đại học Tân Trào

(Quanlynhannuoc.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường, là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi ngành đào tạo, giúp cho sinh viên hiểu và tuân...