Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Cơ hội và thách thức đối với phát triển du lịch biển tỉnh Nam Định

(Quanlynhanuoc.vn) - Việt Nam nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng có nhiều tiềm năng và ưu thế về phát triển kinh tế biển cũng như vị trí chiến lược quan trọng đối với khu vực và trên thế giới. Trong đó, du lịch biển tỉnh Nam Định...

Huyện Mèo Vạc phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

(Quanlynhanuoc.vn) - Mèo Vạc là huyện miền núi tỉnh Hà Giang có tiềm năng thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc, giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Phát triển du lịch gắn với bảo...

Một số hướng nghiên cứu năng lực của đội ngũ hòa giải viên lao động thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc) - Hòa giải viên lao động có vai trò hỗ trợ, tư vấn, điều phối các bên, thực hiện quá trình hòa giải tranh chấp lao động giữa các bên trong quan hệ lao động và vai trò hỗ trợ phát triển quan hệ lao động. Họ xuất...

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Tây Nguyên đòi hỏi sự tham gia phối hợp chặt chẽ, thống nhất của mọi tổ chức, lực lượng và Nhân dân địa phương, trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh là...

Quản lý nhà nước đối với đạo Công giáo trên địa bàn TP. Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Công giáo là một trong những tôn giáo lớn ở TP. Hà Nội hiện nay. Cùng với quá trình phát triển, đạo Công giáo đã có những đóng góp nhất định trong đời sống kinh tế - xã hội của thành phố. Thời gian qua, công tác...

Kinh nghiệm của một số địa phương về thực thi chính sách bảo trợ xã hội đối với lao động tự do trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và những giá trị tham khảo

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách an sinh xã hội nói chung và trợ giúp xã hội nói riêng đối với người yếu thế là hoạt động mang đậm tính nhân đạo, có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy tinh...

Hoạt động logistics tại doanh nghiệp bán lẻ ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất toàn cầu với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng liên tục tăng qua các năm. Tuy nhiên, hoạt động tại các doanh nghiệp bán lẻ vẫn còn nhiều...

Hậu Giang chú trọng tạo nguồn cán bộ, công chức cấp cơ sở

(Quanlynhanuoc.vn) - Cán bộ, công chức cấp cơ sở là đội ngũ hoạt động tại hệ thống chính trị cấp xã, phường, thị trấn; là lực lượng trực tiếp tổ chức, triển khai thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Giải pháp chuyển đổi số cho phát triển kinh tế dịch vụ ở tỉnh Hưng Yên

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số có vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của kinh tế - xã hội nói chung và ngành kinh tế dịch vụ nói riêng. Những năm qua, kinh tế dịch vụ tỉnh Hưng Yên  luôn chiếm tỷ trọng tương đối...

Công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên thương mại điện tử tại tỉnh Đắk Lắk

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử đang ngày càng được mở rộng và đa dạng về chủng loại hàng hóa dịch vụ. Mặc dù hành lang pháp lý hiện hành điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử đã tương đối hoàn chỉnh,...