Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Nguồn lực thể chế – góc nhìn trong tiến trình quy hoạch Thủ đô Hà Nội, kinh nghiệm cho thời kỳ phát triển mới

TS. Phạm Văn Phong Tạp chí Cộng sản (Quanlynhanuoc.vn) - Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện...

Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

TS. La Đức Đại Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã là một trong những nội dung quan trọng quyết định các hoạt động hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Trong đó, các...

Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở trường sĩ quan đặc công hiện nay

Thiếu tá Đỗ Duy Lâm Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (Quanlynhanuoc.vn) - Phát huy truyền thống bộ đội đặc công trong xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Sĩ quan Đặc công hiện nay là quá trình giáo dục, chuyển tải làm gia tăng giá trị truyền thống,...

Thực tiễn hoạt động chính quyền đô thị tại thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh: Một số kiến nghị

Dương Thị Thanh Bình Thanh tra thành phố Thủ Đức (Quanlynhanuoc.vn) - Qua 3 năm thực hiện việc sát nhập và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh, hoạt động của chính quyền đô thị tại thành phố đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua trong giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Công Hoan Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (Quanlynhanuoc.vn) - Việc tổ chức thi đua theo cụm, khối thi đua đã tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình triển khai tổ chức...

Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các trường đại học tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Kotlachit Mangnomek Nghiên cứu sinh của trường Đại học Ngoại thương (Quanlynhanuoc.vn) – Hiện nay, các trường đại học ở Lào gặp bất lợi trong đổi mới nghiên cứu khoa học, phần lớn là do chưa có nhiều đột phá trong lĩnh vực này và chưa phát triển được chuyên ngành...

Giải pháp tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Lạng Sơn

TS. Nguyễn Minh Sản Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên trong quy trình thực hiện pháp luật, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp đưa pháp luật vào đời sống. Trên cơ sở đánh giá thực...

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở một số địa phương – kinh nghiệm cho Thừa Thiên Huế

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng cũng như một số tỉnh, thành phố đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Kinh nghiệm của các tỉnh,...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Cục Đường bộ Việt Nam

                                                                Trần Anh Quân  Cục Đường bộ Việt Nam (Quanlynhanuoc.vn) - Trong những năm qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động...

Bắc Ninh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

TS. Ngô Văn Hùng Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Công tác đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp...