Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Nâng cao hiệu quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(Quanlynhanuoc.vn) -Nhiều năm qua, tỉnh Hòa Bình đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khi sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên khi sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong quá trình xây dựng chính quyền đô thị TP. Hồ Chí Minh vẫn gặp nhiều trở ngại, bất cập, chưa phát huy hết tiềm năng của mình do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn chưa tương xứng...

Thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển hoạt động giáo dục nghề nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thừa Thiên Huế

(Quanlynhanuoc.vn) - Một trong tám nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra tại Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là “Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”...

Đổi mới hoạt động truyền thông của sinh viên đại học trong bối cảnh chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoạt động truyền thông đã và đang tác động rất lớn đến mọi lĩnh vực của xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Bài viết đánh giá vai trò và tầm quan trọng của hoạt động truyền thông đối với sinh viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng...

Một số kinh nghiệm quản lý nguồn thu của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, giáo dục đại học (ở Việt Nam đã phát triển đáng kể về số lượng và chất lượng một phần nguyên nhân chính nhờ vào các chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực tiễn chứng minh nguồn thu tài chính...

Phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế trước bối cảnh chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế trước bối cảnh phát triển kinh tế số hiện nay.

Công tác xử lý vi phạm hành chính liên quan đến giấy phép lái xe của lực lượng cảnh sát giao thông công an TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nêu thực tiễn công tác xử lý vi phạm hành chính liên quan đến giấy phép lái xe của lực lượng cảnh sát giao thông công an TP. Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp.

Thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Khởi nghiệp là chủ trương và định hướng được Chính phủ quan tâm và tạo điều kiện, đặc biệt là khởi nghiệp trong thanh niên. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Việt Nam ngày càng chú trọng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp...

Tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên trong quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Thanh niên Việt Nam là lực lượng xã hội hùng hậu, luôn đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, có đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quản lý thanh niên là nhiệm vụ của mọi gia đình, tổ chức và toàn xã hội...