Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Một số biện pháp quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

 (Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, công tác quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định được các cơ quan, ban, ngành ở địa phương hết sức quan tâm. Chính quyền đã có nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các lễ hội, giúp...

Đà Nẵng thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố

(Quanlynhanuoc.vn) - Thành phố Đà Nẵng  là một trong những địa phương chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực tổ chức hoạt động tại địa phương. Chính vì vậy, Đà Nẵng đã có bước phát...

Giải pháp quản lý dạy học môn tiếng Anh bậc trung học cơ sở theo chuẩn năng lực Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Một trong những nguyên nhân dẫn tới chất lượng dạy học môn Tiếng Anh chưa cao ở các trường THCS tại thành phố Hồ Chí Minh là do giáo viên còn hạn chế về chuyên môn và phương pháp giảng dạy. Vì vậy, nâng cao năng lực...

Hòa Bình thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là cần thiết. Đây cũng là cơ hội để thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức...

Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài tại tỉnh Bình Dương

(Quanlynhanuoc.vn) - Đạo Cao Đài ở tỉnh Bình Dương có 5 hệ phái, trong đó có 4 hệ phái hình thành và hoạt động ổn định trước năm 1975 (hệ phái Cao Đài Tiên Thiên, Cao Đài Ban Chỉnh Đạo, Cao Đài Chơn lý, Cao Đài Tây Ninh) và...

Hiệu quả từ việc sử dụng con dấu thứ hai tại trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

(Quanlynhanuoc.vn) - Để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực đổi mới tư duy, nhận thức rõ hơn về các điểm mạnh, điểm yếu cũng như những cơ hội, khó khăn, thách thức để xác định mục...

Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cán bộ, công chức cấp xã, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ trên địa bàn tỉnh có đủ năng lực,...

Ninh Bình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với phương châm: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII dự kiến tập trung vào các nội dung: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị...

Phú Thọ: Đột phá trong cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020

(Quanlynhanuoc.vn) – Cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và được ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Với những kết quả đạt được trong 10 năm qua...

Quản lý nhà nước về tôn giáo ở thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Giải quyết vấn đề tôn giáo nói chung và ở thành phố Hà Nội nói riêng cần có sự hợp tác, phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương và không thể tách rời việc giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội....