Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(Quanlynhanuoc.vn) – Để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước, các ngành chức năng của tỉnh cần xây dựng và cung cấp các gói thông tin cần thiết cho nhà đầu tư nước ngoài về các vấn đề: thực trạng nguồn nhân...

Quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng (QLTTXD) đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, ngày 04/7/2018, UBND...

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận tại Thành phố Đà Nẵng  

(Quanlynhanuoc,vn)- Theo số liệu thống kê, hiện nay, tổng số người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận của thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi chung là trưởng phòng) là 72 người. Trong giai đoạn 2015 - 2020, thành phố đã cử...

Thực hiện chính sách phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên  

(Quanlynhanuoc.vn )- Tây Nguyên là nơi hội tụ của 54/54 dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, hệ thống chính sách phát triển kinh tế nói chung và chính sách phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được triển khai trên...

Phát huy giá trị của luật tục trong xây dựng và thực hiện pháp luật ở Tây Nguyên

(Quanlynhanuoc.vn) - Đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên là một bộ phận cấu thành của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Luật tục các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên có sức sống mãnh liệt, là nền tảng chi phối cuộc...

Đề xuất chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhằm đánh giá thực trạng sử dụng tiếng Anh cũng như nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát trên 2 nhóm đối tượng là cán bộ, công chức và...

Quản lý nhà nước đối với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái Nguyên

(Quanlynhanuoc.vn) - Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Bài viết nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với quyết việc làm cho...

Tăng cường công tác quản lý về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Quanlynhanuoc.vn) - Bắc Kạn là tỉnh miền núi phía Bắc, có 8 đơn vị hành chính, trong đó có thành phố Bắc Kạn và 7 huyện với 108 xã, phường, thị trấn. Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đai của tỉnh đã...

Thu hút, trọng dụng nhân tài – từ thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, công tác phát triển nguồn lực khu vực công nói chung và chính sách thu hút nhân tài nói riêng luôn được Thành ủy TP. Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt. Thành phố thực hiện nghiêm túc quá trình xây dựng, triển khai...

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Đà Nẵng

(Quanlynhanuoc.vn) - Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng. Nghị quyết quy định tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Đà...