Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Giáo dục và đào tạo của thị xã Tân Uyên – kết quả và giải pháp phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Thị xã Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương luôn xác định phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định...

Quản lý tài nguyên nước ở thành phố Đà Nẵng

(Quanlynhanuoc.vn) - Đà Nẵng là trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, là thành phố phát triển năng động trong nhóm dẫn đầu cả ước. Trong đó, trọng điểm phát triển là các lĩnh vực: công nghiệp, tài...

Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Sơn La

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhằm khai thác tốt các lợi thế và khắc phục những điều kiện bất lợi trong sản xuất nông nghiệp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã đưa ra những giải pháp chiến lược trong việc tái cơ cấu, phát triển...

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử gắn liền với cải cách thủ tục hành chính tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, tiếp tục nhấn mạnh trọng tâm cải cách hành chính là xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ...

Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn quận Cầu Giấy

(Quanlynhanuoc.vn) Cải cách thủ tục hành chính là vấn đề thực hiện thường xuyên, lâu dài. Để cải cách thủ tục hành chính tại quận Cầu Giấy đạt kết quả tốt nhất, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị trong quận,...

Tác động của chính sách cho vay ưu đãi đến giảm nghèo tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách cho vay ưu đãi đến giảm nghèo tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2020 đã đưa đến thành quả nhất định đối với đời sống xã hội của Nhân dân trên địa bàn. Đánh giá những tác động từ chính sách này là...

Thu hút vốn đầu tư của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015 – 2020 và giải pháp cho giai đoạn 2020 – 2025

(Quanlynhanuoc.vn) - Tỉnh Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế cho thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Phú Yên đã và đang trở thành điểm đến tin cậy...

Phát triển du lịch biển theo hướng bền vững tại thành phố Sầm Sơn

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhiều năm trở lại đây, du lịch Sầm Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ. Chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao, công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Phát triển du lịch biển theo hướng bền vững tại thành phố Sầm...

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm về khoa học – công nghệ

(Quanlynhanuoc.vn) - Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến, hiện đại; thúc đẩy đổi mới sáng tạo là một trong những quan điểm được nêu trong Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển...

Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giảng viên tại Trường Cao đẳng Sơn La

(Quanlynhanuoc.vn) - Để quản lý, xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giảng viên tại Trường Cao đẳng Sơn La, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giảng viên, đồng thời,...