Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Chính sách thu hút nhân tài trong khu vực công của tỉnh Đắk Lắk – thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước là mục tiêu của các nhà nước trên thế giới, trong đó, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự của nhà nước là yêu cầu tất yếu và khách quan....

Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Thanh Hóa trong thực thi công vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, chuyên môn; luôn có ý...

Quảng Ngãi đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để phát triển kinh tế – xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) – Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX là hết sức có ý nghĩa để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025 trở...

Từ thực tế việc làm của lao động nông thôn – một số khuyến nghị chính sách về cơ cấu ngành nghề, việc làm nông thôn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết là một phần kết quả khảo sát xã hội học với nội dung “Những yếu tố xã hội ảnh hưởng đến chuyển đổi việc làm của người lao động nông thôn hiện nay”. Khảo sát được tiến hành vào tháng 8/2019 tại xã Đông Sơn...

Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi

(Quanlynhanuoc.vn) – Theo kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ngày 05/5/2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), PCI năm 2019 của Quảng Ngãi xếp thứ hạng 41/63 tỉnh, thành phố, với tổng số điểm đạt được 64,33 điểm,...

Bình Định đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Nằm ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tỉnh Bình Định có vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng trong giao lưu khu vực và quốc tế. Có thể nói, Bình Định đang ở trong thời...

Hưng Yên phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp và nông nghiệp hiệu quả cao

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau 20 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và các cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực không ngừng khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ, vượt qua thách...

Sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị qua thực tiễn tỉnh Long An

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan địa phương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW đã khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Kết quả, mô hình đang triển khai, những bài học sẽ là những kinh nghiệm...

Bình Định: thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngay những ngày đầu năm 2021, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong 2 tháng đầu năm đã có 15 dự án đầu...

Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở Việt Nam, cấp chính quyền cơ sở có vị trí đặc biệt quan trọng; đội ngũ công chức cấp xã vừa là bộ phận cấu thành, vừa là chủ thể quản lý bộ máy chính quyền cấp xã, là nhân tố quyết định tính hiệu lực,...