Thực tiễn - kinh nghiệm

Công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên thương mại điện tử tại tỉnh Đắk Lắk

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử đang ngày càng được mở rộng và đa dạng về chủng loại hàng hóa dịch vụ. Mặc dù hành lang pháp lý hiện hành điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử đã tương đối hoàn chỉnh,...

Quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hoá ở thành phố Hà Tĩnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hoá trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu hưởng...

Thực hiện pháp luật về đăng ký kinh doanh ở Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự thay đổi của hệ thống pháp luật cùng những chính sách phù hợp trong thực hiện đăng ký kinh doanh, với những chức năng, nhiệm vụ được cụ thể hóa sẽ tạo ra môi trường làm việc để các chủ thể đến đăng ký thành lập...

Đánh giá hiệu quả các hình thức truyền thông của chính quyền TP. Hồ Chí Minh với công chúng trong đại dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh có nhiều bất thường của xã hội như hiện nay, sẽ không chỉ là một cuộc khủng hoảng xảy ra như đại dịch Covid-19 vừa qua làm ảnh hưởng đến sức khỏe thông thường mà kéo theo sau đó còn là cuộc khủng hoảng về thông tin và...

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên  

(Quanlynhanuoc.vn) - Quan điểm của Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ: giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong giáo dục học sinh, sinh viên. Những năm...

Các nhân tố tác động đến sự phát triển vùng động lực tỉnh Hoà Bình

(Quanlynhanuoc.vn) - Vùng động lực kinh tế tỉnh Hòa Bình được hình thành dựa trên những lợi thế cạnh tranh về điều kiện tự nhiên và kết cấu hạ tầng để tạo ra lực kéo, tạo đà thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của toàn tỉnh. Từ khi...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện Quyết định số 163/QĐ -TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công...

Tuyên Quang tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng nhất là thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân và toàn xã...

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua đại dịch Covid-19 – thực tiễn tại thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, Chính phủ đã có những bước đi kiên quyết và đúng đắn kiềm chế sự lây lan, bùng phát của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, để có thể chiến thắng dịch bệnh trên cả hai mặt trận y tế và kinh tế, bên...

Giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở tỉnh Hải Dương

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiếm có dân tộc nào trên thế giới có nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp như Việt Nam, chính vì thế, cần tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng...