Thực tiễn - kinh nghiệm

Phát triển mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng tại các tỉnh Đông Bắc

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đời sống xã hội phát sinh nhiều mối quan hệ đan xen phức tạp và trình độ hiểu biết pháp luật của người dân ngày một tăng thì...

Hoạt động sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

(Quanlynhanuoc.vn) - Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn của Đảng nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở TTDP; giảm chi phí hành chính, tiết kiệm ngân sách; phát huy hoạt động tự quản tại cộng đồng dân...

Quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số – từ thực tiễn tỉnh Gia Lai

(Quanlynhanuoc.vn) - Gia Lai nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, có địa hình rộng lớn, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ dân cư là người dân tộc thiểu số chiếm khá cao, có một số đơn vị lại tiếp giáp với biên giới Cam-pu-chia và khu vực Nam...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở ở tỉnh Hậu Giang

(Quanlynhanuoc.vn) - Tỉnh Hậu Giang được thành lập từ năm 2004 theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Ngay sau khi được thành lập, tỉnh Hậu Giang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội;...

Phát triển khu công nghiệp sinh thái – sự lựa chọn phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Quảng Ngãi

(Quanlynhanuoc.vn) - Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, lợi thế cho việc phát triển công nghiệp. Qua nhiều nhiệm kỳ, Ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi luôn chọn công nghiệp làm khâu đột phá về phát triển kinh tế -...

Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên Đại học Tân Trào

(Quanlynhannuoc.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường, là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi ngành đào tạo, giúp cho sinh viên hiểu và tuân...

Quản lý nhà nước về công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ở quận Bình Tân

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, nhờ sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương đồng bộ thực hiện nhiều biện...

Thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội – một số vấn đề về an ninh, trật tự trên địa bàn phường

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng chính quyền đô thị là xu thế tất yếu, khách quan của các thành phố trên thế giới, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Do đó, công tác quản lý, cơ chế quản lý nhà nước nói chung và QLNN về an ninh, trật...

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được tỉnh Hà Nam chú trọng từ rất sớm. Cụ thể, căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Hoàn thiện khung thể chế, chính sách cho thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương – từ thực tiễn thành phố Thủ Đức

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo quy hoạch phát triển đến năm 2040, thành phố Thủ Đức trở thành đô thị loại I trực thuộc TP. Hồ Chí Minh phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao, là trung tâm phía Đông của TP. Hồ Chí Minh về...