Thực tiễn - kinh nghiệm

Nam Định đẩy mạnh thu hút đầu tư tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đẩy mạnh thu hút đầu tư tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội là nội dung, biện pháp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định để tận dụng tiềm năng, lợi thế...

Một số kinh nghiệm xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị...

Tình hình tội phạm trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và các biện pháp phòng ngừa của lực lượng cảnh sát môi trường Công an thành phố Đà Nẵng

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng...

Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội hiện đại hóa công tác văn phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập và cải cách hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoàng Mai là một trong những quận của thành phố Hà Nội có tốc độ đô thị hóa cao, tốc độ tăng dân số cơ học nhanh , trong khi hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn thiếu đồng bộ...

Giải pháp giúp tối ưu hóa chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Thanh niên Việt Nam là một tầng lớp xã hội rộng lớn, là lực lượng lao động trẻ được Đảng và Nhà nước quan tâm bồi dưỡng, đào tạo với mục tiêu xây dựng thế hệ phát triển toàn diện giàu lòng yêu nước, luôn có lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến...

Phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định

Trần Chí Dũng Công an tỉnh Bình Định Ngô Đức Thắng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (Quanlynhanuoc.vn) - Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy gây ra trên các...

Quản lý quy hoạch sử dụng đất ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh – kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội

ThS. Vũ Kỳ Long Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Quanlynhanuoc.vn) - Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo...

Hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng

Lưu Đắc Hùng Công an tỉnh Lâm Đồng (Quanlynhanuoc.vn) - Tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, là vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Với đặc điểm riêng biệt là tỉnh có nhiều...

Nâng cao hiệu quả quản trị truyền thông của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Vương Kiều Trang Học viên cao học Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước. Thông qua truyền thông, các cơ quan hành chính nhà nước thiết lập và duy trì mối quan hệ với công chúng,...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở Học viện Khoa học quân sự

Nguyễn Thanh Hưng Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị ở Học viện Khoa học quân sự thời gian qua còn những hạn chế, bất cập, đáng chú ý là nhận thức...