Trang chủ Hành chính doanh nghiệp

Hành chính doanh nghiệp

Bài 5: Nguồn lực nào cho đổi mới sáng tạo?

(QLNN) - Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đổi mới sáng tạo giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, đồng thời là yếu tố không thể thiếu góp phần tạo thêm việc làm. Tri thức và sáng tạo đang trở thành yếu tố then chốt...

Bài 4: Con đường nào để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

(QLNN) - Để có thể khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo nói riêng thành công, cá nhân/doanh nghiệp cần bắt đầu từ đâu và đi theo con đường nào là câu hỏi rất quan trọng. Qua tổng kết, sau đây là những bước quan trọng...

Bài 3: Doanh nghiệp thành công: Hiểu như thế nào cho đúng?

(QLNN) - Chúng ta hay nói doanh nghiệp A hay B là doanh nghiệp thành công hay kinh doanh thành công. Có nhiều cách hiểu về khái niệm thành công của doanh nghiệp. Có ý kiến cho rằng đó là doanh nghiệp có số vốn kinh doanh lớn, có nhiều...

Bài 2: Chữ “thời” trong kinh doanh – Cơ hội và thách thức

(QLNN) - Nói đến chữ “thời”, người xưa thường nói đến các yếu tố bảo đảm cho sự thành công trong binh lược là “tam tài”: Thiên, Địa, Nhân; “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa” trong đó yếu tố “Thiên thời” được đặt lên hàng đầu.   Chữ “thời”  ở đây...

Vì sao doanh nghiệp cần đổi mới sáng tạo – Bài 1

(QLNN) – Thế giới đang phát triển rất nhanh chóng do sự dẫn dắt của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cùng với các yếu tố khác, điều này đang có tác động rất lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và hoạt động của...

Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững khi tham gia AEC

(QLNN) - Việc xây dựng một ASEAN thống nhất còn giúp các nhà đầu tư lớn nhìn ASEAN như một sân chơi chung, ở đó có khối nguồn lực thống nhất, đặc biệt là nguồn nhân lực có kỹ năng với giá còn tương đối rẻ. Mặt khác, ACE...

Về hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm

(QLNN) - Ngày 28/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (GTVL), đánh dấu một bước ngoặt mới trong quản lý nhà nước (QLNN) về hoạt...

Đổi mới quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

(QLNN) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, để việc tham gia các FTA thế hệ mới của Việt Nam mang lại kết quả khả quan, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước đối với khối doanh nghiệp nói chung và...

Công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019

(QLNN) - Chiều ngày 10/7/2019, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới...

Các nguyên tắc về đổi mới điều hành trong hoạt động văn phòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

(QLNN) - Trong Chiến lược phát triển kinh tế đất nước, Đảng và Chính phủ đã nhìn nhận đầy đủ hơn về tầm quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...