Trang chủ Hành chính doanh nghiệp

Hành chính doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp theo định hướng ESG tại Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Các nhà quản trị doanh nghiệp hiện nay luôn có những đổi mới trong tư duy quản trị theo xu hướng phát triển doanh nghiệp bền vững. Tính an toàn và bền vững là giá trị cốt lõi trong việc định hướng tầm nhìn và chiến lược phát triển của doanh nghiệp...

Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn)- Bài viết đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chiến lược kế toán, kiểm toán Việt Nam đến năm 2030.

Nâng cao chất lượng dịch vụ chứng khoán tại các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết đề xuất một số giải pháp sau nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chứng khoán tại các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Thúc đẩy chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong kỷ nguyên 4.0, chia sẻ tri thức có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa hiệu quả các tri thức, bao gồm cả tri thức sẵn có và tri thức mới, đặc biệt là tri thức “ẩn”...

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực phẩm hữu cơ đang dần trở thành sự lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng hiện nay. Bài viết nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội...

Gian lận thuế tại các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: Ứng dụng Luật BenFord

(Quanlynhanuoc.vn) - Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích hành vi gian lận thuế của các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ ở Việt Nam liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong bán mặt hàng gia dụng của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến trên địa bàn Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong bán mặt hàng gia dụng của doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến...

Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí ở doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí ở các doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Khởi nguồn năng lượng mới: PV GAS bắt đầu cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp

(Quanlynhanuoc.vn) - Khởi nguồn năng lượng mới: PV GAS bắt đầu cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp...

Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Niềm tin thương hiệu được coi là yếu tố then chốt để xây dựng và duy trì lòng trung thành của khách hàng. Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin thương hiệu...