Trang chủ Hành chính quốc tế

Hành chính quốc tế

Phát triển marketing xanh tại Ấn Độ và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Marketing xanh có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến các vấn đề môi trường và tính bền vững...

Xu hướng phát triển hệ thống đô thị trên thế giới – kinh nghiệm đối với Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Đô thị có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc nghiên cứu, tìm ra mô hình quản lý và phát triển các đô thị không chỉ có ý nghĩa cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài...

Pháp luật của Trung Quốc về thực hiện quy định trong công tác cán bộ và trách nhiệm kỷ luật công chức – Một số kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trung Quốc đã trải qua gần 50 năm cải cách, mở cửa, trong đó việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức luôn là nội dung cải cách quan trọng. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Trung Quốc về trách nhiệm kỷ luật công chức...

Chính sách thuế phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh tại các quốc gia phát triển và khuyến nghị cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung tìm hiểu việc thực hiện chính sách thuế phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh tại một số quốc gia phát triển nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam.

Phát triển nông nghiệp thông minh: Kinh nghiệm của Israel và bài học cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển nông nghiệp thông minh không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu nội tại của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Phát triển nông nghiệp thông minh dựa trên nền tảng công nghệ cao...

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển vận tải xanh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường hàng không – một số khuyến nghị đối với Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia và thực tiễn vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không của Việt Nam, từ đó, đề xuất khuyến nghị đối với cơ quan nhà nước về phát triển vận tải xanh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Thực trạng quản lý tài liệu điện tử tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam 

(Quanlynhanuoc.vn) - Quản lý, sử dụng văn bản, tài liệu điện tử tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã phát huy ưu điểm so với tài liệu giấy. Bài viết đánh giá kinh nghiệm quản lý tài liệu điện tử của một số quốc gia trên thế giới...

Kinh nghiệm đánh giá chính sách công ở một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Đánh giá chính công vừa là một giai đoạn vừa là hoạt động cần thiết ở tất cả giai đoạn trong chu trình chính sách công. Các quốc gia phát triển trên thế giới, có lịch sử lâu dài về đánh giá chính sách công...

Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại động vật hoang dã – Giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết tập trung đánh giá kinh nghiệm của quốc tế về áp dụng pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại động vật hoang dã, từ đó đưa ra những giá trị tham khảo đối với Việt Nam hiện nay.

Hiệp hội Quản lý và Hành chính công châu Phi xây dựng tầm nhìn trở thành Hiệp hội chuyên môn hàng đầu về quản lý và hành chính công ở châu Phi

Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, Hiệp hội Quản lý và Hành chính công châu Phi (AAPAM)đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho Chính phủ, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và khu vực thông qua mạng lưới chuyên gia rộng lớn của mình...