Trang chủ Hành chính quốc tế

Hành chính quốc tế

Thể chế quản lý thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Lựa chọn mô hình kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu nhằm khắc phục hạn chế của mô hình tăng trưởng tuyến tính truyền thống, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Kinh nghiệm...

Kinh nghiệm áp dụng mô hình và phương thức quản trị doanh nghiệp vào tổ chức của khu vực công ở một số nước trên thế giới

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết phản ánh kinh nghiệm của một số nước trong việc áp dụng mô hình và phương thức quản trị doanh nghiệp đối với tổ chức khu vực công, nhằm phục vụ cho nghiên cứu xây dựng chính sách, góp phần triển khai thực hiện thắng...

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong chuyển đổi số và hàm ý chính sách cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là nội dung cơ bản của cách mạng công nghiệp 4.0, là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi phương thức phát triển, cách sống, cách làm việc của con người với mục tiêu tăng hiệu quả quản lý;...

Tìm hiểu về chế độ bầu cử ở Hàn Quốc          

(Quanlynhanuoc.vn) - Hàn Quốc là quốc gia đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một trong những quốc gia giàu có, văn minh bậc nhất ở châu Á. Có được điều này, bởi chế độ bầu cử ở Hàn...

Giải quyết vấn đề khủng hoảng tị nạn tại cộng đồng liên minh châu Âu  

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhiều Chính phủ các nước châu Âu đã có những động thái bất chấp việc tôn trọng quyền của NTN, kiểm soát chặt chẽ về an ninh biên giới với dây thép gai, hàng rào biên giới, Cảnh sát và bảo vệ vũ trang để ngăn cản...

Truyền thông đa kênh thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động quản trị địa phương ở Hàn Quốc  

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết giới thiệu kinh nghiệm của Hàn Quốc (đặc biệt là chính quyền thành phố Seoul) trong việc sử dụng truyền thông đa kênh nhằm thu hút sự tham gia của người dân vào quản trị địa phương. Trên cơ sở đó, rút ra những kinh...

Quản lý nhà nước về nông nghiệp của tỉnh Oudomxay, nước CHDCND Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước CHDCND Lào, chính quyền tỉnh Oudomxay chú trọng phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh, các ngành nghề, lĩnh vực đều có bước phát triển mới. Trong đó, lĩnh vực nông -...

Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-Ba

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba (Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno - viết tắt là ESCEG) được thành lập vào ngày 17/10/2011, có trụ sở tại Thủ đô Havana, Cu-ba. Đây là trường đào tạo...

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng phủ Thủ tướng Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn Phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và công tác cải cách...

Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu cho cấp lãnh đạo, điều hành của một số trường hành chính công

(Quanlynhanuoc.vn) - Do tính ưu việt của các chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu cho cấp lãnh đạo, điều hành (LĐĐH) của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) hàng đầu trên thế giới về chính sách công, hành chính công, nên hằng năm đã thu hút...