Trang chủ Hành chính quốc tế

Hành chính quốc tế

Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng internet của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(QLNN) - Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư diễn ra trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu mới hết sức cấp thiết trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xuất phát từ nhu cầu đặt...

Tìm hiểu về chính quyền địa phương Thái Lan và một số gợi mở trong xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam

(QLNN) - Năm 1932, Thái Lan đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên. Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã 19 lần sửa đổi và thay mới Hiến pháp. Thái Lan là quốc gia đã thiết lập được một thể chế hành chính lâu đời. Mô hình hành...

Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực trong khu vực công Hàn Quốc

(QLNN) - Quản lý năng lực được coi là đã góp phần vào việc nâng cao toàn bộ năng lực của nền công vụ và tổng thể khả năng cạnh tranh của Chính phủ Hàn Quốc. Và hệ thống quản lý năng lực ở chính quyền trung ương Hàn Quốc...

Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của Hàn Quốc

(QLNN) - Tham nhũng là hiện tượng xảy ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và trở thành mối quan tâm hàng đầu của mỗi nước, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Đó là một trong những trở ngại lớn nhất đối với...

Xóa bỏ lao động trẻ em: Kinh nghiệm ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(QLNN) - Nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, vùng nghèo, vùng khó khăn thông qua các chương trình xóa đói, giảm nghèo và các chương trình khác như: việc làm, chăm sóc sức...

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(QLNN) - Cung cấp dịch vụ công với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại 4.0 đang là xu thế tất yếu thúc đẩy quá trình đổi mới tổ chức, phương thức quản lý, quy trình điều hành, giúp hoạt động quản lý nhà nước...

Kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp

(QLNN) - Kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp là khá đa dạng giữa các quốc gia. Việc xem xét kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công về nâng cao năng lực cạnh tranh...

Ngôi trường đào tạo chính trị, hành chính và quản trị kinh doanh của Phần Lan

(QLNN) - Trường Khoa học Quản lý là trường chuyên ngành lớn nhất trong hệ thống các trường trực thuộc của Đại học Tổng hợp Tampere, thực hiện chức năng nghiên cứu và đào tạo về các lĩnh vực chính trị, hành chính và quản trị kinh doanh.   Tiền thân...

Cơ sở nghiên cứu, đào tạo hành chính công tiêu biểu tại xứ Hàn

(QLNN) - Trường Cao học Hành chính công (Đại học Quốc gia Seoul) được thành lập với mục đích nghiên cứu chuyên sâu về chính sách, hành chính công và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. Trong suốt 60 năm qua, Trường Cao...

Kinh nghiệm xây dựng thể chế phát triển nhanh, bền vững ở một số nước Trung Đông

(QLNN) - Những năm qua, nhờ chú trọng xây dựng thể chế phát triển nhanh, bền vững nên một số nước Trung Đông đã có sự phát triển vượt bậc, trở thành những nền kinh tế lớn trên thế giới. Có được những thành tựu trên là do các...