Trang chủ Hành chính quốc tế

Hành chính quốc tế

Vài nét về mô hình dân chủ điện tử trong hoạt động tham vấn công dân ở Vương quốc Anh

(Quanlynhanuoc.vn) - Vương quốc Anh là một trong những quốc gia có truyền thống dân chủ lâu đời nhất thế giới. Chính phủ Anh đã có nhiều nỗ lực để tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách nhà...

Chính sách tôn giáo của Xinh-ga-po dưới thời Thủ tướng Lý Quang Diệu  

(Quanlynhanuoc.vn) - Để phát triển đất nước, vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những vấn đề hàng đầu đưa đến thành công cho đất nước Xinh-ga-po ngày nay. Đó là nhờ sự dẫn dắt tài ba của Thủ tướng Lý Quang Diệu - Thủ tướng đầu...

Ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh trên thế giới. Hàn Quốc đã có chính sách phát triển kinh tế phù hợp và đúng đắn vào những năm đầu thập niên 60 thế kỷ XX nên đã phát triển...

Khung năng lực của lãnh đạo cấp phòng thuộc chính quyền Vùng đô thị Luân Đôn – Vương quốc Anh

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính quyền Vùng đô thị Luân Đôn đã xây dựng khung năng lực cho toàn thể đội ngũ nhân viên, quy định chuẩn mực hành vi để thực thi công vụ hiệu quả. Khung năng lực này là cơ sở cho công tác quản lý và thực...

Chính sách công nghiệp xanh – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách công nghiệp xanh đem lại hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường. Hoạch định chính sách công nghiệp xanh ở Việt Nam còn gặp những trở ngại nhất...

Quản lý nhà nước về bồi dưỡng đội ngũ công chức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong Chiến lược bồi dưỡng công chức, Đảng và Nhà nước Lào xác định cần phải tạo được bước đột phá trong ba nội dung cơ bản, gồm: số lượng cơ bản đầy đủ; chất lượng phải tốt hơn, cao hơn; các cơ chế, điều lệ phải...

Trường quản trị và chính sách công Evans, đại học Washington, Hoa Kỳ

(Quanlynhanuoc.vn) - Trụ sở chính của Trường Evans nằm trong khuôn viên Seattle của Đại học Washington, Hoa Kỳ. Trường Evans hiện là một trong những trường thành viên của Đại học Washington. Lĩnh vực chủ yếu của Trường là nghiên cứu các chuyên ngành liên quan đến quản...

Hoàn thiện chu trình quản lý ngân sách của tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Chu trình lập, xét duyệt, phê chuẩn ngân sách địa phương tại tỉnh Luang Prabang nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào là một quá trình khá chặt chẽ, được tính toán và lập từ các đơn vị ngân sách cấp huyện và tổng hợp theo...

Học viện Hành chính Quốc gia Ukraine

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia Ukraine là cơ sở giáo dục đại học chính trong hệ thống đào tạo nâng cao chất lượng công chức và năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương ở Ukraine. Việc đào tạo các nhà quản lý hiện đại về hành...

Phòng vệ chính đáng trong Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Liên bang Đức và Hoa Kỳ – những giá trị tham khảo để hoàn chỉnh Bộ luật Hình sự Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định về phòng vệ chính đáng trong Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện nay còn khá chung chung, với một phạm vi quá rộng. Để khắc phục những hạn chế này, cần tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở học tập kinh nghiệm của một...