Trang chủ Hành chính quốc tế

Hành chính quốc tế

Ngoại giao kinh tế của Mỹ trong đại dịch Covid-19 và sau khủng hoảng

(Quanlynhanuoc.vn)- Bộ Ngoại giao Mỹ luôn đặt kinh tế và các lực lượng thị trường vào trung tâm của chính sách đối ngoại của Mỹ. Ngoại giao kinh tế (NGKT) có nghĩa là vừa khai thác các lực lượng kinh tế toàn cầu để thúc đẩy chính sách đối ngoại của...

Ngoại giao kinh tế của In-đô-nê-xi-a trong những năm gần đây

(Quanlynhanuoc.vn) - In-đô-nê-xi-a là thành viên nhóm G20 và là nền kinh tế lớn nhất của Đông Nam Á, là nước đang phát triển, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và đang chuyển dần từ một nền kinh tế định hướng xuất khẩu thuần túy dựa vào tài nguyên thiên...

Ngoại giao kinh tế của Trung Quốc trong đại dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra nhiều bất ổn về kinh tế, chính trị và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa những nước lớn, trong đó có Trung Quốc. Sau khi vượt qua làn sóng đầu tiên của đại dịch,...

Ngoại giao kinh tế của Xinh-ga-po

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngoại giao kinh tế dựa trên nỗ lực vì sự thịnh vượng của người dân đã trở thành mối quan tâm lớn đối với hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Xinh-ga-po. Chính phủ nước này đã duy trì thành công chính sách ngoại...

Kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản lý nhà nước của Cộng hòa Pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc chuyển đổi kỹ thuật số trong hoạt động khu vực công ở Cộng hòa Pháp đã diễn ra liên tục trong hơn 20 năm. Nhờ sự phát triển của công nghệ, nhiều dịch vụ phi vật chất hóa đã được tạo ra. Công nghệ số đã...

Sự minh bạch trong chính sách tiền lương, thưởng cho công chức của Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách tiền lương, thưởng là một trong những nội dung quan trọng trong chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Chính sách tiền lương, thưởng chỉ thực sự tạo ra động lực khi nó bảo đảm sự công bằng và minh...

Quản lý di sản văn hóa vật thể thế giới tại một số nước châu Á – kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày nay, các quốc gia trên thế giới đều quan tâm đến vấn đề bảo tồn di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể thế giới nói riêng. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa di sản vật thể ngày càng...

Xây dựng và phát triển thương hiệu hàng thủ công mỹ nghệ ở một số quốc gia – kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Thủ công mỹ nghệ là mặt hàng kết tinh, phản ánh văn hóa truyền thống lâu đời của một dân tộc. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá văn hóa truyền thống trên trường quốc tế và...

Quyền lực ở đô thị và quyền lực của chính quyền đô thị – Từ kinh nghiệm thế giới và đề xuất, khuyến nghị với Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Đô thị là “cơ thể sống”, đặc điểm này cho thấy, tính chất cấu trúc hoàn chỉnh và đồng bộ của từng bộ phận cũng như của toàn bộ cơ thể đô thị trong trạng thái, tính chất luôn vận động của nó. Để bảo đảm tính...

Mạng lưới các trường chính phủ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)

(Quanlynhanuoc.vn) - Mạng lưới các trường chính phủ của OECD là một mạng lưới rộng khắp thế giới, bao gồm các trường chính phủ, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo đóng vai trò là cơ quan tư vấn và truyền bá kiến thức cho công việc...