Trang chủ Hành chính quốc tế

Hành chính quốc tế

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng phủ Thủ tướng Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn Phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và công tác cải cách...

Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu cho cấp lãnh đạo, điều hành của một số trường hành chính công

(Quanlynhanuoc.vn) - Do tính ưu việt của các chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu cho cấp lãnh đạo, điều hành (LĐĐH) của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) hàng đầu trên thế giới về chính sách công, hành chính công, nên hằng năm đã thu hút...

Bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương ở một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng dành cho đội ngũ thứ trưởng và tương đương là vấn đề cực kỳ quan trọng, được đặc biệt quan tâm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bài viết tập trung vào việc giới thiệu kinh...

Huấn luyện nhân viên trong các cơ quan nhà nước: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ

(Quanlynhanuoc.vn) - Huấn luyện là một trong những công cụ hữu hiệu để hỗ trợ và phát triển các nhà lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của tổ chức. Huấn luyện giúp cải thiện mối quan hệ công tác tại nơi làm việc, nâng cao năng suất và tăng...

Kinh nghiệm phát triển bền vững du lịch di sản văn hóa của Nhật Bản và một số khuyến nghị cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn)- Ngay từ những thập niên của đầu thế kỷ XX, Chính phủ Nhật Bản đã chú trọng đến hệ thống hành chính về bảo tồn di sản văn hóa truyền thống. Hiện nay, ở Nhật Bản, hơn 100 khu đã được công nhận là những khu vực cổ...

Cải cách Quản lý công: Phân tích so sánh – Quản lý công, Quản trị và Nhà nước Webber cách tân

(Quanlynhanuoc.vn) – Lịch sử thế giới đã chứng kiến sự ra đời, phát triển của các quốc gia ở những mức độ khác nhau. Các cuộc tranh luận nhằm tìm ra nguyên nhân thành công và thất bại của các quốc gia vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu...

Vài nét về mô hình dân chủ điện tử trong hoạt động tham vấn công dân ở Vương quốc Anh

(Quanlynhanuoc.vn) - Vương quốc Anh là một trong những quốc gia có truyền thống dân chủ lâu đời nhất thế giới. Chính phủ Anh đã có nhiều nỗ lực để tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách nhà...

Chính sách tôn giáo của Xinh-ga-po dưới thời Thủ tướng Lý Quang Diệu  

(Quanlynhanuoc.vn) - Để phát triển đất nước, vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những vấn đề hàng đầu đưa đến thành công cho đất nước Xinh-ga-po ngày nay. Đó là nhờ sự dẫn dắt tài ba của Thủ tướng Lý Quang Diệu - Thủ tướng đầu...

Ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh trên thế giới. Hàn Quốc đã có chính sách phát triển kinh tế phù hợp và đúng đắn vào những năm đầu thập niên 60 thế kỷ XX nên đã phát triển...

Khung năng lực của lãnh đạo cấp phòng thuộc chính quyền Vùng đô thị Luân Đôn – Vương quốc Anh

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính quyền Vùng đô thị Luân Đôn đã xây dựng khung năng lực cho toàn thể đội ngũ nhân viên, quy định chuẩn mực hành vi để thực thi công vụ hiệu quả. Khung năng lực này là cơ sở cho công tác quản lý và thực...