Trang chủ Hành chính quốc tế

Hành chính quốc tế

Giải quyết vấn đề khủng hoảng tị nạn tại cộng đồng liên minh châu Âu  

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhiều Chính phủ các nước châu Âu đã có những động thái bất chấp việc tôn trọng quyền của NTN, kiểm soát chặt chẽ về an ninh biên giới với dây thép gai, hàng rào biên giới, Cảnh sát và bảo vệ vũ trang để ngăn cản...

Truyền thông đa kênh thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động quản trị địa phương ở Hàn Quốc  

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết giới thiệu kinh nghiệm của Hàn Quốc (đặc biệt là chính quyền thành phố Seoul) trong việc sử dụng truyền thông đa kênh nhằm thu hút sự tham gia của người dân vào quản trị địa phương. Trên cơ sở đó, rút ra những kinh...

Quản lý nhà nước về nông nghiệp của tỉnh Oudomxay, nước CHDCND Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước CHDCND Lào, chính quyền tỉnh Oudomxay chú trọng phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh, các ngành nghề, lĩnh vực đều có bước phát triển mới. Trong đó, lĩnh vực nông -...

Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-Ba

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba (Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno - viết tắt là ESCEG) được thành lập vào ngày 17/10/2011, có trụ sở tại Thủ đô Havana, Cu-ba. Đây là trường đào tạo...

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng phủ Thủ tướng Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn Phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và công tác cải cách...

Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu cho cấp lãnh đạo, điều hành của một số trường hành chính công

(Quanlynhanuoc.vn) - Do tính ưu việt của các chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu cho cấp lãnh đạo, điều hành (LĐĐH) của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) hàng đầu trên thế giới về chính sách công, hành chính công, nên hằng năm đã thu hút...

Bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương ở một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng dành cho đội ngũ thứ trưởng và tương đương là vấn đề cực kỳ quan trọng, được đặc biệt quan tâm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bài viết tập trung vào việc giới thiệu kinh...

Huấn luyện nhân viên trong các cơ quan nhà nước: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ

(Quanlynhanuoc.vn) - Huấn luyện là một trong những công cụ hữu hiệu để hỗ trợ và phát triển các nhà lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của tổ chức. Huấn luyện giúp cải thiện mối quan hệ công tác tại nơi làm việc, nâng cao năng suất và tăng...

Kinh nghiệm phát triển bền vững du lịch di sản văn hóa của Nhật Bản và một số khuyến nghị cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn)- Ngay từ những thập niên của đầu thế kỷ XX, Chính phủ Nhật Bản đã chú trọng đến hệ thống hành chính về bảo tồn di sản văn hóa truyền thống. Hiện nay, ở Nhật Bản, hơn 100 khu đã được công nhận là những khu vực cổ...

Cải cách Quản lý công: Phân tích so sánh – Quản lý công, Quản trị và Nhà nước Webber cách tân

(Quanlynhanuoc.vn) – Lịch sử thế giới đã chứng kiến sự ra đời, phát triển của các quốc gia ở những mức độ khác nhau. Các cuộc tranh luận nhằm tìm ra nguyên nhân thành công và thất bại của các quốc gia vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu...