Hành chính quốc tế

Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp vùng ở Pháp – hàm ý cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nếu như Việt Nam phân chia chính quyền địa phương thành tỉnh, huyện và xã thì ở Pháp chính quyền địa phương cũng được phân chia thành ba cấp, gồm: vùng (region), tỉnh (departement) và công xã (commune). Xét về  mặt tổ chức thì cấp vùng ở Pháp tương đương với cấp tỉnh ở Việt Nam...

Quản trị tốt ở Xinh-ga-po và những gợi mở cho Việt Nam   

(Quanlynhanuoc.vn) - Lịch sử kinh tế sau độc lập của Xinh-ga-po là câu chuyện về sự phát triển thần kỳ trong phát triển kinh tế. Trong những thập kỷ gần đây, thế giới đã chứng kiến ​​sự thay đổi đáng kể trong việc phát triển kinh tế, chính trị,...

Tự động hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Tự động hóa và robot hóa nhiều khi được hiểu đồng nhất. Tuy nhiên, hai khái niệm này có sự khác nhau. Robot hóa là một trong những lĩnh vực tự động hóa. Robot hóa là quá trình đưa robot vào doanh nghiệp để thực hiện các chức năng nhất định. “Robot truyền thống được trang bị các cảm biến...

Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Xinh-ga-po – kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong nhiều thập kỷ qua, Chính phủ Xinh-ga-po đã nỗ lực cho các chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân và đặc biệt là các chính sách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Bài viết phân tích chính sách thích ứng với già hóa...

Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán của một số nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Kiểm toán nhà nước đã và đang thực hiện đổi mới một cách toàn diện để nâng cao chất lượng kiểm toán. Trong đó, việc áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đã mang lại...

Một số kết quả hợp tác giáo dục giữa Việt Nam – Trung Quốc hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Trên cơ sở các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước, bài viết khái quát một số kết quả...

Trường Hành chính công quốc gia Bra-xin

(Quanlynhanuoc.vn) - Sứ mệnh của Trường Hành chính công Bra-xin là đào tạo và phát triển nhân sự trong các cơ quan công quyền có khả năng đổi mới và phục vụ xã hội. Mục tiêu của Trường là xây dựng các giải pháp không chỉ cho Bra-xin mà còn...

Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á về nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu tại thị trường châu Âu và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong hơn 10 năm trở lại đây, sản phẩm gỗ và chế biến từ gỗ xuất khẩu của Việt Nam đã phát triển khá mạnh mẽ. Xuất khẩu gỗ đã trở thành một trong những thế mạnh của ngành Lâm sản và có đóng góp đáng kể...

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Attapeu (Lào) gắn với vị trí và trách nhiệm công vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính quyền tỉnh Attapeu luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, từ đó đã dành nhiều công sức, trí tuệ và kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán...

Trường Quản lý nhà nước Kenya (KSG)

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Quản lý nhà nước Kenya (Kenya School of Government) được thành lập với tên gọi Trung tâm Đào tạo Công chức (Centre for Training of Civil Servants) cung cấp các khóa đào tạo cho các nhà lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức ở...