Hành chính quốc tế

Chính sách sử dụng tài liệu lưu trữ ở một số nước phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách sử dụng tài liệu lưu trữ là những quy định của Nhà nước nhằm xác định các mục tiêu, giải pháp để phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và đáp...

Kinh nghiệm một số nước và thách thức trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Với xu thế phát triển Chính phủ điện tử hiện nay và xu thế phát triển các công nghệ số như điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ di động, Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối...

Quản lý nhà nước của tỉnh Luông-Pha-Băng (Lào) trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Quanlynhanuoc.vn) - Nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Luông-pha-băng hết sức chú trọng. Những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp tỉnh Luông-pha-băng đã góp phần thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa...

Trường Đại học Chính trị và Hành chính Quốc gia (Ru-ma-ni)

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Đại học Chính trị và Hành chính Quốc gia (viết tắt là SNSPA) là cơ sở giáo dục đại học công lập ở Ru-ma-ni, được thành lập năm 1991. Ban đầu, Trường được thành lập với tư cách là một đơn vị đào tạo sau đại...

Kinh nghiệm phát triển hệ thống hợp tác xã của một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Xác định vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã là phải tạo cơ hội và phương thức phát triển kinh tế cho những người lao động đơn lẻ, những chủ doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình, tập hợp lại với nhau để tạo...

Mối quan hệ giữa chính quyền và công dân trong hoạch định chính sách công ở các nước thành viên của OECD

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), mối quan hệ giữa chính quyền và công dân trong hoạch định chính sách công được thực hiện ở ba cấp độ là cung cấp thông tin, tham vấn và tham...

Trung tâm hành chính công Nanyang – Đại học Công nghệ Nanyang (Xinh-ga-po)

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University - viết tắt là NTU) được thành lập vào năm 1991. Đây là một trong ba trường đại học công lập danh tiếng nhất tại Xinh-ga-po. Đến năm 2006, NTU chính thức trở thành một trong những trường...

Quản lý tin giả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Vấn nạn tin giả là một trong những thách thức lớn nhất mà các cá nhân, tổ chức, quốc gia, tổ chức quốc tế phải đối mặt trong thời kỳ bùng nổ thông tin trên nền tảng trực tuyến và kỹ thuật số. Đặc biệt, tin giả...

Năng lực cạnh tranh quốc gia và kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp của một số nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Năng lực cạnh tranh quốc gia là khả năng của một quốc gia đạt được những thành quả nhanh và bền vững về mức sống, nghĩa là đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao xác định sự thay đổi tổng sản phẩm quốc nội trên đầu...

Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam – Trung Quốc và kinh nghiệm trong xây dựng chính sách mới ở khu vực khai thác chung Vịnh Bắc Bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc (2004 - 2019) hết hiệu lực vào ngày 30/6/2020. Sau khi Hiệp định hết hiệu lực, Việt Nam có các chính sách phù hợp đối với công tác quản lý hoạt động của ngư dân...