Hành chính quốc tế

Hiệp hội Nghiên cứu quốc tế về quản lý công (IRSPM)

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiệp hội Nghiên cứu quốc tế về quản lý công (IRSPM) bao gồm: các học giả là các nhà nghiên cứu về quản lý công và thực thi chính sách công đến từ nhiều quốc gia khác nhau và được ra đời sau hàng loạt các hội...

Hoạt động xuất bản của Na Uy và hàm ý quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Na Uy là một trong những quốc gia có tỷ lệ sách được xuất bản và tỷ lệ người đọc sách thường xuyên cao hàng đầu thế giới. Vì vậy, việc tìm hiểu, khảo sát thông tin, cập nhật dữ liệu mới về hoạt động xuất bản...

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia ASEAN: vai trò và chất lượng thể chế

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu đánh giá hiệu quả tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế, xem xét trong điều kiện chất lượng thể chế khác nhau tại các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Sử dụng phương pháp ước lượng bình...

Pháp luật quốc tế về quyền tham chính của phụ nữ

(Quanlynhanuoc.vn) - Pháp luật quốc tế về quyền tham chính của phụ nữ gồm hệ thống pháp luật, các ủy ban, diễn đàn mang tính toàn cầu... nhằm bảo đảm cho nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau và được tạo điều kiện, cơ hội thực hiện,...

Bộ Công an Lào đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Cán bộ lực lượng công an là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ, giữ gìn hòa bình cho đất nước,...

Viện Quản trị Hà Lan (NIG)

(Quanlynhanuoc.vn) - Viện Quản trị Hà Lan (NIG) thực hiện chức năng tổ chức liên kết nghiên cứu chung về Hành chính công và Khoa học chính trị ở 13 trường đại học của Hà Lan và vùng Flanders, cung cấp các khóa học tiến sỹ và mạng lưới...

Xây dựng giao thông thông minh trên thế giới và kinh nghiệm cho TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hệ thống giao thông thông minh ITS (GTTM) hiện nay không còn là một vấn đề xa lạ với các quốc gia trên thế giới. Tại TP. Hồ Chí Minh, lĩnh vực giao thông đóng vai trò quan trọng trong Đề án Xây dựng TP. Hồ Chí...

Pháp luật về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài của Nhật Bản, Xinh-ga-po và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho người nước...

Tăng trưởng xanh ở Hàn Quốc và một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hàn Quốc là một quốc gia có tốc độ phát triển nhanh về kinh tế. Đặc biệt là sự phát triển của các ngành công nghiệp hóa chất nặng, công nghiệp công nghệ thông tin, đóng tàu… Tuy nhiên, từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu...

Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển của Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hàn Quốc là quốc gia có nền kinh tế phát triển, một trong những thành viên dẫn đầu của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20). Cuối thế kỷ XX, Hàn Quốc nằm trong số các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế...