Hành chính quốc tế

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các quốc gia nhằm tận dụng những thành quả phát triển của nhân loại để phát triển đất nước. Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế và là thành...

Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về chính phủ điện tử – từ kinh nghiệm một số quốc gia 

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc xây dựng, vận hành chính phủ điện tử đặt ra yêu cầu cấp thiết bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức. Mô hình chính phủ điện tử các quốc gia không hoàn toàn giống nhau nhưng có...

Phát triển kinh tế tuần hoàn tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhannuoc.vn) - Kinh tế tuần hoàn là giải pháp cốt lõi nhằm hướng đến phát triển bền vững, tức là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Mô hình này đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và cho thấy những hiệu...

Hiệp hội Kiểm định Hành chính công Châu Âu

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiệp hội Kiểm định Hành chính Công châu Âu (EAPAA) được thành lập vào năm 1999 để phát triển và duy trì một hệ thống kiểm định tự nguyện các chương trình hành chính công học thuật ở Châu Âu. Sự công nhận quốc tế của các...

Kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở một số nước châu Âu

(Quanlynhanuoc.vn) - Kiểm soát chính quyền địa phương ở các nước trên thế giới rất đa dạng, nhưng cơ bản được chia thành hai loại: (1) Kiểm soát của các cơ quan nhà nước; (2) Kiểm soát của các thiết chế xã hội. Bài viết tập trung phân tích...

Thuế Quê hương – nét văn hóa độc đáo của Nhật Bản

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhật Bản là một quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 3 trên thế giới theo GDP danh nghĩa, có công nghiệp phát triển với kỹ nghệ tiên tiến. Nhật Bản có nhiều chính sách thuế, trong đó khuyến khích phát triển “Thuế Quê hương”. Bài viết...

Số hóa dịch vụ hành chính công ở E-xtô-ni-a và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn)- Chính phủ E-xtô-ni-a xác định lấy công nghệ thông tin như một công cụ và làm nền tảng để tăng năng lực quản trị; đồng thời, bảo đảm một sự đổi mới, tạo môi trường sống thuận tiện cho công dân cũng như phát triển kinh tế -...

Mạng lưới các trường Công vụ ASEAN

(Quanlynhanuoc.vn) - Mạng lưới các trường Công vụ ASEAN (PSTI) được Xinh-ga-po đề xuất thành lập tại Hội nghị Lãnh đạo nền công vụ ASEAN (AHOCS) lần thứ 2 diễn ra tại Manila (Phi-líp-pin) vào ngày 02/11/2017. Mạng lưới được xây dựng nhằm ghi nhận vai trò của các...

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(Quanlynhanuoc.vn) - Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 21/9/1973. Kể từ đó đến nay, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được đẩy mạnh và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là nông...

Viện hành chính công Crô-a-ti-a

(Quanlynhanuoc.vn) - Viện Hành chính công Crô-a-ti-a được thành lập năm 1997 với mục đích thúc đẩy và cải thiện nền hành chính công ở Crô-a-ti-a cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển của nền hành chính hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn châu Âu,...