Hành chính quốc tế

Quản lý tin giả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Vấn nạn tin giả là một trong những thách thức lớn nhất mà các cá nhân, tổ chức, quốc gia, tổ chức quốc tế phải đối mặt trong thời kỳ bùng nổ thông tin trên nền tảng trực tuyến và kỹ thuật số. Đặc biệt, tin giả...

Năng lực cạnh tranh quốc gia và kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp của một số nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Năng lực cạnh tranh quốc gia là khả năng của một quốc gia đạt được những thành quả nhanh và bền vững về mức sống, nghĩa là đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao xác định sự thay đổi tổng sản phẩm quốc nội trên đầu...

Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam – Trung Quốc và kinh nghiệm trong xây dựng chính sách mới ở khu vực khai thác chung Vịnh Bắc Bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc (2004 - 2019) hết hiệu lực vào ngày 30/6/2020. Sau khi Hiệp định hết hiệu lực, Việt Nam có các chính sách phù hợp đối với công tác quản lý hoạt động của ngư dân...

Phát triển nông nghiệp bền vững tại một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Qua nghiên cứu về kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới, bài viết đề cập một số nội dung hàm ý chính sách cho Việt Nam để phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững tại một...

Công tác quản lý nhà nước về thương mại ở tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp, thời gian qua, ngành Công Thương tỉnh Luang Prabang đã nỗ lực xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển...

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cung ứng dịch vụ hành chính công ở Đan Mạch

(Quanlynhanuoc.vn) - Đan Mạch là quốc gia có nền kinh tế phát triển và có nền công vụ hiện đại. Cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến ở Đan Mạch được người dân đánh giá cao, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm áp lực...

Đào tạo công dân Việt Nam tại Liên bang Nga – Lịch sử và thực trạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Những bước đầu tiên hướng tới sự gắn bó văn hóa giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã được thực hiện từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, sự hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực giáo dục và văn hóa...

Phát triển một chiến lược hiệu quả về Chính phủ điện tử ở Ca-na-đa

(Quanlynhanuoc.vn) - Ca-na-đa được biết đến như quốc gia đi đầu trong lĩnh vực chính phủ điện tử (e-government) và có một thành tích ấn tượng về việc cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến. Chính phủ điện tử được kỳ vọng “đem lại những...

Nâng cao mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ về an ninh phi truyền thống

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết khái quát tình hình hợp tác an ninh phi truyền thống Việt Nam - Hoa Kỳ những năm vừa qua. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia về...

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các quốc gia nhằm tận dụng những thành quả phát triển của nhân loại để phát triển đất nước. Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế và là thành...