Hành chính quốc tế

Viện Quản trị Hà Lan (NIG)

(Quanlynhanuoc.vn) - Viện Quản trị Hà Lan (NIG) thực hiện chức năng tổ chức liên kết nghiên cứu chung về Hành chính công và Khoa học chính trị ở 13 trường đại học của Hà Lan và vùng Flanders, cung cấp các khóa học tiến sỹ và mạng lưới...

Xây dựng giao thông thông minh trên thế giới và kinh nghiệm cho TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hệ thống giao thông thông minh ITS (GTTM) hiện nay không còn là một vấn đề xa lạ với các quốc gia trên thế giới. Tại TP. Hồ Chí Minh, lĩnh vực giao thông đóng vai trò quan trọng trong Đề án Xây dựng TP. Hồ Chí...

Pháp luật về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài của Nhật Bản, Xinh-ga-po và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho người nước...

Tăng trưởng xanh ở Hàn Quốc và một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hàn Quốc là một quốc gia có tốc độ phát triển nhanh về kinh tế. Đặc biệt là sự phát triển của các ngành công nghiệp hóa chất nặng, công nghiệp công nghệ thông tin, đóng tàu… Tuy nhiên, từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu...

Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển của Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hàn Quốc là quốc gia có nền kinh tế phát triển, một trong những thành viên dẫn đầu của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20). Cuối thế kỷ XX, Hàn Quốc nằm trong số các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế...

Ngoại giao kinh tế – trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Vương quốc Anh

(Quanlynhanuoc) - Vương quốc Anh là một trong những cường quốc về phát triển thương mại. Chính vì vậy, ngoại giao kinh tế là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của quốc gia nàynhằm bảo vệ và mở rộng tối đa lợi ích...

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, như: quy mô nhỏ, thiếu vốn...

Kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề việc làm ở nông thôn của một số quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước nhằm giải quyết vấn đề lao động, việc làm trong quá trình phát triển là hết sức cần thiết. Bài viết đã nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo phát triển kinh tế phi nông nghiệp;...

Chiến lược tự chủ công nghệ của Trung Quốc – những tác động và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất lao động, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần phát triển và tăng trưởng kinh tế, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định cơ chế, chính sách. Chiến lược tự...

Trường Dịch vụ công Ca-na-đa (CSPS)

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Dịch vụ công Ca-na-đa (CSPS) được thành lập vào ngày 01/4/2004, sau khi các quy định pháp luật về ưu đãi đối với hàng hóa và dịch vụ tại Phụ lục IV của Đạo luật Hiện đại hóa dịch vụ công có hiệu lực. Trường là...