Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp 100% các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sau 1 năm tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, EVN đã cung cấp 100% các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, số lượng yêu cầu các dịch...

Nâng cấp 28 dịch vụ công trực tuyến ngành hàng không lên mức độ 4

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cấp 28 dịch vụ công trực tuyến ngành Hàng không lên mức độ 4, mức cao nhất hiện nay; đến 2030 không còn giao dịch tiền mặt trong hoạt động giao thông vận tải. Nâng cấp 28 dịch vụ công trực tuyến ngành Hàng không lên mức độ...

Tiết kiệm 14.900 tỷ đồng từ cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tổng cộng từ cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, mỗi năm tiết kiệm khoảng 14.900 tỷ đồng, theo cách tính của Ngân hàng Thế giới.   Chiều 6/11, Bộ...

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 vào chiều ngày 17/9/2020 tại trụ sở Bộ. Bộ...

Trong năm 2020, cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

(Quanlynhanuoc.vn) - Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 30% trong năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến...

Quy định về văn hoá công vụ ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bản chất của văn hóa công vụ là thể hiện những chuẩn mực của con người trong các mối quan hệ liên quan đến hoạt động công vụ. Đến nay, các chuẩn mực đó được quy định trong hệ thống các văn bản do cơ quan có thẩm...

Vai trò của cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra cơ hội và thách thức mới cho việc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam thời gian qua. Những tác động tích cực từ cuộc cách mạng này cũng đã giúp cho các...

Quyết tâm cải cách theo hướng điện tử hóa, số hóa

(Quanlynhanuoc.vn) - Quyết tâm cải cách theo hướng điện tử hóa, số hóa nhưng phải cắt hết những “vòng vèo” trong thủ tục thì người dân, doanh nghiệp mới tin tưởng lựa chọn làm thủ tục trực tuyến là yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng khi...

Nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp

 (Quanlynhanuoc.vn) - Trong Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, bổ trợ tư pháp là lĩnh vực có vị trí quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tư pháp (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án). Về lý luận và thực...

Công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với hoạt động có hiệu quả của các tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm...