Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Đổi mới quá trình hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh có nhiều biến động, phức tạp khó lường như hiện nay, đặc biệt là giải quyết hậu khủng hoảng của đại dịch Covid-19, việc đổi mới quá trình hoạch định và thực thi chính sách công là hết sức cần thiết. Trên cơ sở...

Vận dụng những giá trị phù hợp của lý thuyết quản trị nhà nước tốt vào quá trình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Quản trị nhà nước tốt là một lý thuyết quản lý được sử dụng từ thập niên 90 của thế kỷ XX khi quá trình cải cách khu vực công được thực hiện theo mô hình quản lý công mới. Nền hành chính ở nhiều quốc gia...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 27/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Lao động là vinh quang, là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng, là...

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết tập trung phân tích một số kết quả đạt được và những vấn đề còn hạn chế, tồn tại sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan...

Những yếu tố tác động đến nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ công chức ở Văn phòng Chính phủ giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc nghiên cứu những yếu tố tác động đến năng lực tham mưu của đội ngũ công chức ở Văn phòng Chính phủ là rất quan trọng, giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đưa ra những chủ trương, biện pháp đúng, trúng trong lãnh đạo,...

Chỉ số cải cách hành chính (PAPI) ở thành phố Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Kết quả đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khối các sở, ban, ngành năm 2022: có 26/26 đơn...

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 24/3/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo “Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến...

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 29/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội...

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) – Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả...

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền số

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, trong đó tập trung vào 3 trụ cột, gồm: phát triển chính quyền số; xây dựng xã hội số;...