Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Nâng cao năng lực của viên chức hành chính dựa vào môi trường học tập và phát triển nghề nghiệp

(Quanlynhanuoc.vn) - Trên cơ sở phân tích những bất cập trong thực trạng môi trường học tập và phát triển nghề nghiệp ở nước ta; đồng thời làm rõ ý nghĩa của việc nâng cao năng lực của viên chức hành chính...

Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu, đề xuất một số nội dung cần quan tâm đổi mới phương thức tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Tạo động lực làm việc đối với công chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết phân tích vai trò động lực làm việc của công chức ở trong cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) lần thứ 15 – PAPI 2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) lần thứ 15 - PAPI 2023 phản ánh cảm nhận, trải nghiệm, ý kiến và kỳ vọng của người dân Việt Nam về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trong năm 2023.

Nâng cao trách nhiệm công vụ ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Trách nhiệm công vụ không chỉ là một khái niệm gắn với cơ chế quản lý nhân sự trong khu vực công mà còn mang tính chính trị,...

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực với trọng tâm là gỡ vướng pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; cải cách tổ chức bộ máy hành chính và tài chính công...

Lào Cai đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp

(Quanlynhanuoc.vn) - Lào Cai là tỉnh miền núi phía Bắc, có vị trí chiến lược cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại...

Một số lưu ý lập dự toán và áp dụng Luật Đấu thầu năm 2023 trong việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Kể từ khi Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 có hiệu lực, đến nay, mọi hoạt động tuyển dụng...

Bộ Nội vụ ban hành phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2023 – 2026

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhằm đánh giá khách quan chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình theo các mục tiêu...

Bộ Nội vụ: Thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 29/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Kỳ thi thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Tham dự khai mạc Kỳ thi có Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Lê Minh Hương, Giám đốc...