Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Quyết tâm cải cách theo hướng điện tử hóa, số hóa

(Quanlynhanuoc.vn) - Quyết tâm cải cách theo hướng điện tử hóa, số hóa nhưng phải cắt hết những “vòng vèo” trong thủ tục thì người dân, doanh nghiệp mới tin tưởng lựa chọn làm thủ tục trực tuyến là yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng khi...

Nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp

 (Quanlynhanuoc.vn) - Trong Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, bổ trợ tư pháp là lĩnh vực có vị trí quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tư pháp (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án). Về lý luận và thực...

Cải cách quy định hành chính để thực thi thành công EVFTA

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt...

Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết đề cập đến một số nét lớn trong kết quả cải cách hành chính, những khó khăn, thách thức và định hướng cho giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020...

Thể chế hoá văn hoá công vụ – yêu cầu cấp thiết hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018, trong đó chỉ ra những nội dung cơ bản của văn hóa công vụ, đồng thời đưa ra các giải pháp và cách thức tổ chức thực...

Cần thúc đẩy cải cách hành chính để tạo chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế-xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Cải cách để bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không sách nhiễu là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ...

Phát triển Chính quyền điện tử – Những thuận lợi và khó khăn

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính quyền điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là internet vào hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn ở phạm vi địa...

Hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp to lớn trong hoạt động nghiên cứu về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 15/5/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016 – 2020) và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban...

Triển khai mạnh mẽ 5 dịch vụ công trực tuyến theo hướng liên thông điện tử

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo Văn phòng Chính phủ cho biết: sau 5 tháng vận hành, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã hỗ trợ hơn 34,1 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; đã cấp hơn 133.000 tài khoản; công khai, minh bạch quá trình giải quyết của...

PCI 2019: Hà Nội tăng 3 điểm là địa phương trong nhóm có chất lượng điều hành tốt

(QLNN) - Báo cáo PCI là khảo sát cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân về mức độ cải cách của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cả nước hiện có gần 800 ngàn doanh nghiệp và hàng triệu hộ kinh doanh, khu vực doanh nghiệp tư...