Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó tập trung vào 6 nội dung lớn. Điều này thể hiện rõ quan điểm, định hướng phát...

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP. Hồ Chí Minh tuy tăng lên theo từng năm nhưng mức tăng không lớn. Phân tích kết quả đánh giá chỉ số PCI trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy, TP. Hồ Chí Minh...

Thúc đẩy cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 9/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm...

Chỉ số hạnh phúc quốc gia – chỉ số đánh giá mới trong “quản trị nhà nước tốt”

(Quanlynhanuoc.vn) - Hạnh phúc là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ không ngừng của xã hội loài người. Với mức sống ngày càng được nâng cao, việc mưu cầu hạnh phúc của con người ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Bài viết...

Bài học kinh nghiệm và định hướng xác định Chỉ số cải cách hành chính đến năm 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ Nội vụ với vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, đã thường xuyên cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm để Chỉ số cải cách hành chính luôn được...

Thảo luận kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 10/12/2021, tại Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Cục Phát triển Hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức hội nghị tham vấn về 2 dự thảo Báo cáo tổng kết...

Hoàn thiện thể chế tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Thể chế tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam được Hiến pháp và các luật liên quan đến tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước quy định phù hợp đặc điểm của từng loại hình đơn vị hành chính...

Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Xã hội hóa dịch vụ công là vấn đề cần thiết, cấp bách và cũng là xu thế thời đại, ngay cả những quốc gia phát triển cũng không nhà nước nào đảm trách toàn bộ việc sản xuất, cung ứng dịch vụ công. Ở Việt Nam,...

Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp

(Quanlynhanuoc.vn) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi tới các sở, ban, ngành, 22 quận, huyện, TP. Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn về việc cập nhật, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận,...

Quản trị công trong bối cảnh mới – xu hướng và thách thức

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 20/10, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quản trị công trong bối cảnh mới - xu hướng và thách thức”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải. Tham dự...