Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Bộ Nội vụ gương mẫu thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo quy định tại Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ gồm 20 đơn vị, trong đó có 16 đơn vị là tổ chức hành chính, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 4 đơn vị...

Cải cách hành chính ở Việt Nam hướng tới một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại

(Quanlynhanuoc.vn) - Cải cách hành chính để hướng tới xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả là mong muốn của bất kỳ Nhà nước nào. Bước vào thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính tổng thể với từng...

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến cấp huyện hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày nay, công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính, cung ứng dịch công góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ...

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Quanlynhanuoc.vn) - Tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du và miền núi phía Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng trung du và miền núi với...

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn đã thường xuyên triển khai, thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk...

Đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến...

Những hạn chế của cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và gợi ý khắc phục

(Quanlynhanuoc.vn) - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ được triển khai thực hiện và gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn có những điểm hạn...

Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở Nghệ An

(Quanlynhanuoc.vn) - Những thành tựu nổi bật trong cải cách hành chính (CCHC) của Việt Nam trong suốt thời gian qua có phần đóng góp to lớn của chính quyền các địa phương. CCHC mà trọng tâm là cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên...

5 nhóm chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân theo thời gian thực trên môi trường điện tử

(Quanlynhanuoc.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian...