Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 29/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội...

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) – Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả...

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền số

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, trong đó tập trung vào 3 trụ cột, gồm: phát triển chính quyền số; xây dựng xã hội số;...

Đánh giá kết quả hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết là kết quả nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và phân tích tình hình thực tế hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở đó đề xuất phương...

Đánh giá hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã hiện nay – Những vấn đề đặt ra

(Quanlynhanuoc.vn) - Đánh giá hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã là một một khâu nền tảng, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, bảo đảm đo lường kết quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước nói chung...

Xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng khung năng lực cho vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó, yêu cầu...

Bộ Nội vụ gương mẫu thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo quy định tại Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ gồm 20 đơn vị, trong đó có 16 đơn vị là tổ chức hành chính, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 4 đơn vị...

Cải cách hành chính ở Việt Nam hướng tới một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại

(Quanlynhanuoc.vn) - Cải cách hành chính để hướng tới xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả là mong muốn của bất kỳ Nhà nước nào. Bước vào thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính tổng thể với từng...

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến cấp huyện hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày nay, công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính, cung ứng dịch công góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ...

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Quanlynhanuoc.vn) - Tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du và miền núi phía Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng trung du và miền núi với...