Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(QLNN) - Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”,...

Thể chế quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công an – thực trạng và giải pháp hoàn thiện

(QLNN) - Thể chế quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học là hệ thống các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước vận hành các quy định...

Thực trạng sáp nhập, hợp nhất tổ chức hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay

(QLNN) Trong bối cảnh việc sắp xếp lại bộ máy của cả hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đang là yêu cầu cấp thiết được đặt ra thì việc sáp nhập, hợp nhất là một trong những hình thức thiết kế tổ chức...

Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế ở huyện Văn Lâm

(QLNN) - Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một yêu cầu tất yếu của các nền kinh tế trong quá trình phát triển. Kể từ khi tái lập tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Lâm (năm 1997) đến nay, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Huyện Gò Quao ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn

(QLNN) - Trong thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Kiên Giang, huyện Gò Quao đã quan tâm đầu tư và tạo điều kiện để phát triển nông thôn. Đến nay, huyện đã đạt 15 tiêu chí nông thôn...

Công tác cải cách hành chính ở tỉnh Sơn La – thực trạng và giải pháp

(QLNN) - Những năm qua, Sơn La luôn xác định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước là khâu đột phá, then chốt tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã  hội. Do đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo...

Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng cao chỉ số cải cách hành chính

(QLNN) - Năm 2017, kết quả chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài Nguyên và Môi trường đạt 80,02/100 điểm, xếp thứ 10/19 bộ, ngành, tăng 6 bậc so với năm 2016 (trong đó, kết quả tự đánh giá chỉ số CCHC đạt 50,94/63,5 điểm, kết quả...

Kết quả thực hiện đề án thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình

(QLNN) - Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là hệ thống tổ chức xóm, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hạn chế tối...

Giải pháp triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

(QLNN) - Ngày 24/12/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Đây là hoạt động mang tính tất yếu khách quan đối với quản trị quốc gia trong bối cảnh hiện nay....

Khắc phục khó khăn trong việc áp dụng các tiêu chí đánh giá công chức cấp xã ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên

(QLNN) - Tây Nguyên là khu vực có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Với số lượng các đơn vị hành chính và công chức cấp xã tương đối lớn (khoảng 721 đơn vị với 8.100 công chức), đánh giá đúng...