Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 vào chiều ngày 17/9/2020 tại trụ sở Bộ. Bộ...

Trong năm 2020, cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

(Quanlynhanuoc.vn) - Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 30% trong năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến...

Quy định về văn hoá công vụ ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bản chất của văn hóa công vụ là thể hiện những chuẩn mực của con người trong các mối quan hệ liên quan đến hoạt động công vụ. Đến nay, các chuẩn mực đó được quy định trong hệ thống các văn bản do cơ quan có thẩm...

Vai trò của cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra cơ hội và thách thức mới cho việc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam thời gian qua. Những tác động tích cực từ cuộc cách mạng này cũng đã giúp cho các...

Quyết tâm cải cách theo hướng điện tử hóa, số hóa

(Quanlynhanuoc.vn) - Quyết tâm cải cách theo hướng điện tử hóa, số hóa nhưng phải cắt hết những “vòng vèo” trong thủ tục thì người dân, doanh nghiệp mới tin tưởng lựa chọn làm thủ tục trực tuyến là yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng khi...

Nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp

 (Quanlynhanuoc.vn) - Trong Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, bổ trợ tư pháp là lĩnh vực có vị trí quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tư pháp (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án). Về lý luận và thực...

Công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với hoạt động có hiệu quả của các tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm...

Cải cách quy định hành chính để thực thi thành công EVFTA

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt...

Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết đề cập đến một số nét lớn trong kết quả cải cách hành chính, những khó khăn, thách thức và định hướng cho giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020...

Thể chế hoá văn hoá công vụ – yêu cầu cấp thiết hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018, trong đó chỉ ra những nội dung cơ bản của văn hóa công vụ, đồng thời đưa ra các giải pháp và cách thức tổ chức thực...