Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Bộ Nội vụ: Thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 29/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Kỳ thi thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Tham dự khai mạc Kỳ thi có Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Lê Minh Hương, Giám đốc...

Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, thực tài ở Việt Nam

TS. Phùng Thị Linh Khanh Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc (Quanlynhanhuoc.vn) - Đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả thực thi công vụ. Chính vì vậy, tăng cường năng lực của đội ngũ...

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ

TS. Nguyễn Thị Vân Hà Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Trên cơ sở các quy định có liên quan của Hiến pháp năm 2013 và từ thực tiễn thi hành Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), bài viết xác định một...

Thừa Thiên Huế thực hiện cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu thực tiễn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Với mục tiêu “Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung cao cho công tác cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng...

Tổ chức đơn vị hành chính trong bối cảnh cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

ThS. Nguyễn Đức Thiện Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Sắp xếp đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta.Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 -...

Những khó khăn khi áp dụng đánh giá KPI trong khu vực công

TS. Bùi Thị Ngọc Mai Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Hệ thống quản lý và đo lường kết quả thực thi công việc ngày càng được quan tâm trong hoạt động quản lý khu vực công. Một công cụ được ủng hộ rộng rãi nhằm cải thiện quản...

Kết quả cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk trong quý III năm 2023

ThS. Nguyễn Hồng Hoàng Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với nhiệm vụ trọng tâm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính,...

Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần phát triển kinh tế – xã hội

ThS. Nguyễn Thị Phi ThS. Nguyễn Thị Thu Hường ThS. Đinh Thị Tuyết Mai Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk (Quanlynhanuoc.vn) - Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Ðắk Lắk, trong năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực Tây Nguyên

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực Tây Nguyên là một trong những mục tiêu quan trọng của chính sách dân tộc...

Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long – thực trạng và giải pháp

ThS. Vũ Thị Bích Học viện Chính trị khu vực IV (Quanlynhanuoc.vn) - Cải cách hành chính nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Bài viết phân tích thực...