Cải cách hành chính

Thúc đẩy cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 9/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm...

Chỉ số hạnh phúc quốc gia – chỉ số đánh giá mới trong “quản trị nhà nước tốt”

(Quanlynhanuoc.vn) - Hạnh phúc là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ không ngừng của xã hội loài người. Với mức sống ngày càng được nâng cao, việc mưu cầu hạnh phúc của con người ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Bài viết...

Bài học kinh nghiệm và định hướng xác định Chỉ số cải cách hành chính đến năm 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ Nội vụ với vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, đã thường xuyên cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm để Chỉ số cải cách hành chính luôn được...

Thảo luận kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 10/12/2021, tại Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Cục Phát triển Hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức hội nghị tham vấn về 2 dự thảo Báo cáo tổng kết...

Hoàn thiện thể chế tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Thể chế tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam được Hiến pháp và các luật liên quan đến tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước quy định phù hợp đặc điểm của từng loại hình đơn vị hành chính...

Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Xã hội hóa dịch vụ công là vấn đề cần thiết, cấp bách và cũng là xu thế thời đại, ngay cả những quốc gia phát triển cũng không nhà nước nào đảm trách toàn bộ việc sản xuất, cung ứng dịch vụ công. Ở Việt Nam,...

Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp

(Quanlynhanuoc.vn) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi tới các sở, ban, ngành, 22 quận, huyện, TP. Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn về việc cập nhật, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận,...

Quản trị công trong bối cảnh mới – xu hướng và thách thức

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 20/10, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quản trị công trong bối cảnh mới - xu hướng và thách thức”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải. Tham dự...

Giải pháp quản lý nhân sự khu vực công ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong xu hướng chuyển đổi từ mô hình chức nghiệp sang mô hình vị trí việc làm, việc quản lý nhân sự khu vực công ở Việt Nam thời gian qua đạt được nhiều kết quả, đóng góp không nhỏ vào thành tựu chung của cải cách...

Cải cách mô hình quản lý công vụ và công chức, viên chức hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của khu vực công là hiệu quả hoạt động của nền công vụ, thể hiện ở sự gắn bó, tận tụy của công chức với công vụ. Bài viết phân tích, làm rõ những vấn đề...