Cải cách hành chính

Hoàn thiện thể chế tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Thể chế tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam được Hiến pháp và các luật liên quan đến tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước quy định phù hợp đặc điểm của từng loại hình đơn vị hành chính...

Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Xã hội hóa dịch vụ công là vấn đề cần thiết, cấp bách và cũng là xu thế thời đại, ngay cả những quốc gia phát triển cũng không nhà nước nào đảm trách toàn bộ việc sản xuất, cung ứng dịch vụ công. Ở Việt Nam,...

Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp

(Quanlynhanuoc.vn) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi tới các sở, ban, ngành, 22 quận, huyện, TP. Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn về việc cập nhật, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận,...

Quản trị công trong bối cảnh mới – xu hướng và thách thức

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 20/10, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quản trị công trong bối cảnh mới - xu hướng và thách thức”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải. Tham dự...

Giải pháp quản lý nhân sự khu vực công ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong xu hướng chuyển đổi từ mô hình chức nghiệp sang mô hình vị trí việc làm, việc quản lý nhân sự khu vực công ở Việt Nam thời gian qua đạt được nhiều kết quả, đóng góp không nhỏ vào thành tựu chung của cải cách...

Cải cách mô hình quản lý công vụ và công chức, viên chức hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của khu vực công là hiệu quả hoạt động của nền công vụ, thể hiện ở sự gắn bó, tận tụy của công chức với công vụ. Bài viết phân tích, làm rõ những vấn đề...

Xây dựng văn hóa công vụ nhằm góp phần cải cách hành chính ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính. Xây dựng văn hóa công vụ là...

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Với những kết quả đạt được của quận Thanh Xuân khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thời gian qua, bài viết đã có những đánh giá và chỉ ra một số hạn chế, bất cập cũng như một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu...

Đổi mới tư duy xây dựng chính sách công

(Quanlynhanuoc.vn) - Thời gian qua, các chủ thể chính sách công đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và ban hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót và bất cập, do sự hạn chế nhất định...

Cải cách thể chế hành chính Việt Nam trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh Việt Nam đang thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hệ thống thể chế hành chính nước ta có nhiều cơ hội song cũng phải đối mặt với không ít những thách thức, khó khăn trong việc hoàn thiện....