Học viện Hành chính Quốc gia gặp mặt nhân 61 năm Ngày truyền thống (29/5/1959 – 29/5/2020)

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 29/5, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức ôn lại truyền thống 61 năm Ngày thành lập (29/5/1959...

Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền hành chính cách mạng ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Huấn luyện cán bộ theo phương châm làm việc gì, học việc...

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia trở lại bình thường sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt

(Quanlynhanuoc.vn) – Từ ngày 19/5/2020, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia đã trở lại theo cơ chế...

Lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 18/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ...

Đấu giá trực tuyến – Bước đi đầu tiên để phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 18/5, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức công bố quyết định về việc phê duyệt tổ chức đấu...

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức toạ đàm nhân Ngày Khoa học – công nghệ

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác nghiên cứu khoa học hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia là một trong những trụ cột chính...

Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 sẽ được tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn)- Ngày 07/5/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2320/BNV-CCVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên...

Hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp to lớn trong hoạt động nghiên cứu về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 15/5/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016...