Điểm mới của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2020 và bãi bỏ Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày...

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020...

Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950: 70 năm vẹn nguyên giá trị lịch sử

(Quanlynhanuoc.vn) - Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 là dịp để chúng ta cùng ôn lại một dấu mốc...

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành ngày 10/9/2020 về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của...

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng kết thí điểm sáp nhập, hợp nhất sở ngành

(Quanlynhanuoc.vn) - Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng kết thí điểm sáp nhập, hợp nhất sở ngành. Những nơi đã sáp nhập vẫn...

Về tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Xuất phát từ vị trí, chức năng là cơ quan của Chính phủ, do vậy, hoạt động quản lý hành chính nhà...

Hoàn chỉnh các quy định về tuyển dụng công chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, đã có nhiều quy định đổi mới trong các văn bản pháp luật về tuyển dụng công chức,...

Công đoàn Viên chức Việt Nam: Tuyên dương 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 10/9, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong...