Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 30/11/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học...

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước Việt Nam tại Trung Quốc

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 29/11, tại Trung Quốc, trong khuôn khổ hợp tác giữa Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Học...

Hội thảo khoa học: Góp ý đề án chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 28/11/2023, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học: Góp ý đề án Chiến lược phát triển Học...

Hội thảo khoa học: “Đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức – thực trạng và giải pháp”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 28/11/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đa dạng...

Nhiều nội dung hợp tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ được triển khai giữa Học viện Hành chính Quốc gia và cơ quan giáo dục quốc tế Ca-na-đa

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 24/11, Học viện Hành chính Quốc gia đã có buổi làm việc trực tuyến với Cơ quan Giáo dục quốc...

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023)

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 20/11/2023, trong không khí cả nước dành những tình cảm đặc biệt trân trọng, biết ơn hướng về các thầy...

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã...

Hội thảo khoa học: Văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức ngành Nội vụ trên môi trường số

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 15/11/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:...

Các số Tạp chí