Học viện Hành chính Quốc gia giao ban công tác quý III năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 02/10/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 02/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ PGS.TS. Triệu Văn Cường làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia. Buổi...

Trường Đại học Tổng hợp Paris Panthéon Assas, Cộng hòa Pháp trao đổi hợp tác đào tạo với Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 02/10, Học viện Hành chính Quốc gia đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại học Tổng...

Bồi dưỡng công chức, viên chức về “Lãnh đạo và đổi mới khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số”

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 29/9, Học viện Hành chính Quốc gia đã bế giảng khóa bồi dưỡng “Lãnh đạo và đổi mới khu vực...

Đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước về kinh tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng này 29/9/2023, tại Hà Nội, Khoa Quản lý Kinh tế, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo “Đổi...

Hội thảo khoa học: Pháp luật hành chính với quản trị quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 26/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học thảo luận sâu...

Hội thảo khoa học: “Đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh”

(Quanlynhanuoc.vn) -  Sáng ngày 26/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học: “Đề xuất giải pháp...

Bồi dưỡng cho công chức, viên chức về lãnh đạo và đổi mới khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 25/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Học viện Công vụ quốc gia Pháp...

Các số Tạp chí