Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc

(QLNN) - Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản...

EGPA – Diễn đàn lớn về hành chính công châu Âu

(QLNN) - Là một trong những nhóm khu vực của Viện Khoa học hành chính quốc tế (IIAS), có trụ sở tại Brúc-xen (Bỉ),...

Đề xuất tiêu chuẩn mới lựa chọn, công nhận nhà khoa học trẻ tài năng

(QLNN) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...

Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới

(QLNN) – Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để...

Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám

(QLNN) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng cho sự chuẩn bị lâu dài, kiên trì, chu đáo của Đảng...

Học viện Hành chính Quốc gia bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 16, niên khóa 2015 – 2019

(QLNN) - Sáng ngày 16/8/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp...

Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng Internet của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(QLNN) - Luật An ninh mạng của Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày...

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

 (QLNN) - Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp đã...