Trang chủ Chuyên mục Quản trị số

Quản trị số

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong kiểm toán

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết tổng quan cơ sở lý thuyết về nguồn gốc ra đời, các khái niệm về công nghệ Blockchain, việc vận dụng công nghệ Blockchain trong công tác kiểm toán tại các công ty trên thế giới. Từ đó, doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ Blockchain vào công tác kiểm toán.

Nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền số ở TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước đã xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi số với mục tiêu “Đến năm 2030, trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số...

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng hệ thống quản lý doanh nghiệp tại Hà Nội 

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh sự phát triển không ngừng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một giải pháp ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp...

Xu hướng chuyển đổi số nền kinh tế nước ta hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số nền kinh tế nói riêng đã trở thành tất yếu đối với mọi quốc gia trên giới, trong đó có Việt Nam. Những năm gần đây, chuyển đổi số ở một số ngành, lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh...

Xây dựng dữ liệu số phục vụ xuất bản tạp chí khoa học

(Quanlynhanuoc.vn) - Ứng dụng công nghệ số là bước phát triển tất yếu của ngành Xuất bản, không chỉ bởi thói quen đọc sách của độc giả đã thay đổi, gắn với những thiết bị thông minh, những máy đọc sách ngày một tiện dụng, bên cạnh đó, quy trình...

Cơ hội, thách thức và giải pháp bảo đảm quyền lực chính trị cho Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Trên cơ sở phân tích khái quát các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số quốc gia và các yêu cầu trong việc bảo đảm quyền lực chính trị cho người dân trong bối cảnh chuyển đổi số...

Vai trò và vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện chiến lược marketing giáo dục 

(Quanlynhanuoc.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một công nghệ đột phá trong nhiều lĩnh vực và đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực marketing, tiếp thị giáo dục...

Quản trị chiến lược thương hiệu trong môi trường số bằng công cụ gắn kết khách hàng token không thể thay thế (NFT) và Metaverse

(Quanlynhanuoc.vn) - Thế giới kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng, với sự nổi lên của các token không thể thay thế (Non-fungible token - NFT) và Metaverse đã mang đến cơ hội cho các thương hiệu kết nối với khách hàng một cách sáng tạo và độc đáo...

Nâng cao năng lực của giảng viên các nhà trường quân đội trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay 

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo hiện nay đang trở thành một nội dung quan trọng nhằm xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập. Đối với các nhà trường quân đội, chuyển đối số là hoạt động tất yếu...

Chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế...