Trang chủ Chuyên mục Quản trị số

Quản trị số

Chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Hậu Giang

(Quanlynhanuoc.vn) - Với “tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, năm 2022, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ấn tượng, đạt 13,94%, đứng thứ 4 cả nước. Bên cạnh đó, Hậu Giang đã tổ chức thành công nhiều...

Chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu quản trị hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc thực hiện thành công chuyển đổi số góp phần để Việt Nam tăng tính chủ động, tạo động lực mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững. Chuyển đổi số cũng thúc đẩy tư duy của người lãnh đạo, quản lý từ quản lý sang quản...

Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở Việt Nam, nền kinh tế số đang dần hình thành, người lao động cần có sự chuyển đổi về tính chất, trình độ một cách phù hợp mới có thể tồn tại. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực số là yêu cầu tất yếu của...

Chuyển đổi số trong quản trị xã hội ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) -  Chuyển đổi số trong quản trị xã hội phản ánh quá trình số hóa mọi hoạt động của đời sống xã hội, tạo ra dữ liệu, có thể đưa vào máy tính hay kết nối lên mạng internet nhằm tối ưu hóa kết quả hoạt động, tạo...

Chuyển đổi số và điều kiện thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là vấn đề mới ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được đánh dấu khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia vào năm 2020. Đến nay, những...

Chuyển đổi số là một quá trình tư duy có chủ đích cùng sự coi trọng xây dựng văn hoá tổ chức của người đứng đầu

(Quanlynhanuoc.vn) - Một cách tư duy đúng đắn nhất về chuyển đổi số là: chuyển đổi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị theo một cách khác nhưng đem lại hiệu quả hơn, bảo đảm phát triển liên tục, bền vững, tạo ra...

Sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong bối cảnh phát triển công nghệ số

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu tác động của công nghệ mạng trong quan hệ giữa cơ quan nhà nước với công dân và tìm hiểu một hình thức mới sử dụng công nghệ số để mở rộng các hình thức tham gia của người dân trong xây dựng...

Đánh giá của Liên hiệp quốc về chính phủ điện tử tại Việt Nam năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Khảo sát của Liên hiệp quốc năm 2022 nêu bật những đóng góp ngày càng tăng của chuyển đổi số và chính phủ số. Khảo sát chứng minh rằng, công nghệ số cho phép các chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết...

Khung năng lực số châu Âu và giá trị tham khảo trong xây dựng khung năng lực số cho cán bộ, công chức ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc xây dựng khung năng lực số của cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ số là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam có thể nghiên cứu khung năng lực số châu Âu để kế thừa và...

Từ hôm nay 20/10: Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị như căn cước công dân

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 20/10/2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân;...