Quản trị số

Thừa Thiên Huế tổ chức tuần lễ chuyển đổi số – Huế 2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 18/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã...

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tại các tỉnh, thành phố hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, trên địa bàn cả nước, các tỉnh, thành phố đã và đang đẩy mạnh thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh… từ đó, đã có những chuyển biến tích cực,“thay da, đổi thịt” nhanh chóng cả về...

Hóa đơn điện tử – công cụ thúc đẩy quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Quản trị quốc gia là quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định để quản lý quốc gia, giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội. Quản trị quốc gia có hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy sự...

Công dân số trong môi trường số

(Quanlynhanuoc.vn) - “Người dân là trung tâm của chuyển đổi số quốc gia” là một trong những mục tiêu quan trọng của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phát triển chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang...

Bình Dương 2 lần liên tiếp lọt vào Top 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh trên thế giới

(Quanlynhanuoc.vn) -  Sau 4 lần liên tiếp nằm trong Top 21 (Smart 21) và lọt vào Top 7 lần đầu tiên vào năm 2021, Bình Dương tiếp tục được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) công nhận vào Top 7 các cộng đồng có chiến lược phát...

Giải pháp để chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí – truyền thông

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí - truyền thông không chỉ đơn giản là đưa lên môi trường số một cách cơ học mà chuyển đổi số là việc xử lý thông tin thu được từ hệ sinh thái số để làm cơ...

Chuyển đổi số trong nông nghiệp để liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm

(Quanlynhanuoc.vn) - Sản xuất nông nghiệp liên kết với khâu tiêu thụ nông sản có ý nghĩa quyết định cho nông nghiệp phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường. Bài viết phân tích và đưa ra một số giải pháp về chuyển đổi số trong nông...

Công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp – khai thác khía cạnh IoT và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và đặc biệt là sự phát triển của internet kết nối vạn vật (Internet of things - IoT) đã giúp hoạt động sản xuất nông nghiệp thông minh hơn, tiết kiệm thời...

Kinh nghiệm một số nước và thách thức trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Với xu thế phát triển Chính phủ điện tử hiện nay và xu thế phát triển các công nghệ số như điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ di động, Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối...