Quản trị số

Bảo đảm an ninh thông tin – yếu tố quan trọng để thực hiện giao dịch thương mại hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo đảm an ninh thông tin trong mọi hoạt động, nhất là thực hiện giao dịch thương mại là rất quan trọng. Bảo đảm an ninh thông tin trong giao dịch thương mại cần phải được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm,...

Phát triển nguồn nhân lực số của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết trao đổi về vấn đề phát triển nguồn nhân lực số của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.

Quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân – thực trạng và kiến nghị

(Quanlynhanuoc.vn) - Việt Nam có tốc độ phát triển và ứng dụng internet vô cùng mạnh mẽ, cùng với đó, mục tiêu xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số đang được Chính phủ chú trọng đẩy mạnh....

Một số mô hình chuyển đổi số nông thôn trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn là một xu hướng tất yếu, khách quan trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, trên thế giới đã xuất hiện nhiều mô hình làng kỹ thuật số...

Chuyển đổi số của ngành Nội vụ góp phần cải cách nền hành chính nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ, rộng khắp của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đại dịch Covid-19, việc chọn chuyển đổi số...

Đào tạo và phát triển ngành Trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Đào tạo và phát triển nhân lực ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) - một trong những ngành mới nổi ở nước ta kể từ sau Đại hội đảng lần thứ XI đến nay. Nghiên cứu về phát triển và đào tạo nhân lực ngành AI cho thấy những bước tiến phát triển vượt bậc...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Lào Cai

(Quanlynhanuoc.vn) - Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng lao động, qua đó, cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế...

Phát triển văn hóa số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh hiện nay, công nghệ số đã làm thay đổi mọi phương diện của đời sống xã hội. Các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các cơ quan nhà nước đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số...

Chuyển đổi số trong công tác văn thư ở tỉnh Hải Dương

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu đối với nền kinh tế số của tỉnh Hải Dương. Chuyển đổi số trong công tác văn thư tăng khả năng truy cập thông tin, bảo mật dữ liệu, gia tăng tốc độ xử lý và trao đổi thông tin...

Chuyển đổi số, công nghệ số chính là lời giải trong việc tạo ra một hệ sinh thái du lịch và sự kết nối chuỗi giá trị

(Quanlynhanuoc.vn) – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững sáng nay, ngày 15/11/2023 cho rằng: Một ngành muốn có sự phát triển đột phá thường phải có không gian mới...