Trang chủ Chuyên mục Quản trị số

Quản trị số

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị nhân lực cho các doanh nghiệp ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân lực là chủ thể của mọi hoạt động, nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất so với các nguồn lực khác và trí tuệ nhân tạo là công nghệ chiếm ưu thế hàng đầu hiện nay trong sự phát triển và ổn định của tổ chức...

Một số thành tựu của chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Thời gian qua, chuyển đổi số các cơ quan nhà nước đã đạt được những kết quả nhất định, như: phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, an toàn, an ninh thông tin...

Chuyển đổi số nông nghiệp xanh Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa

(Quanlynhanuoc.vn) - Nông nghiệp xanh ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân và trở thành một bộ phận không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp.

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong kiểm toán

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết tổng quan cơ sở lý thuyết về nguồn gốc ra đời, các khái niệm về công nghệ Blockchain, việc vận dụng công nghệ Blockchain trong công tác kiểm toán tại các công ty trên thế giới. Từ đó, doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ Blockchain vào công tác kiểm toán.

Nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền số ở TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước đã xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi số với mục tiêu “Đến năm 2030, trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số...

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng hệ thống quản lý doanh nghiệp tại Hà Nội 

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh sự phát triển không ngừng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một giải pháp ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp...

Xu hướng chuyển đổi số nền kinh tế nước ta hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số nền kinh tế nói riêng đã trở thành tất yếu đối với mọi quốc gia trên giới, trong đó có Việt Nam. Những năm gần đây, chuyển đổi số ở một số ngành, lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh...

Xây dựng dữ liệu số phục vụ xuất bản tạp chí khoa học

(Quanlynhanuoc.vn) - Ứng dụng công nghệ số là bước phát triển tất yếu của ngành Xuất bản, không chỉ bởi thói quen đọc sách của độc giả đã thay đổi, gắn với những thiết bị thông minh, những máy đọc sách ngày một tiện dụng, bên cạnh đó, quy trình...

Cơ hội, thách thức và giải pháp bảo đảm quyền lực chính trị cho Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Trên cơ sở phân tích khái quát các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số quốc gia và các yêu cầu trong việc bảo đảm quyền lực chính trị cho người dân trong bối cảnh chuyển đổi số...

Vai trò và vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện chiến lược marketing giáo dục 

(Quanlynhanuoc.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một công nghệ đột phá trong nhiều lĩnh vực và đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực marketing, tiếp thị giáo dục...