Trang chủ Chuyên mục Quản trị số

Quản trị số

Thực trạng và thách thức của truyền thông trong xu thế chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong lĩnh vực truyền thông, hoạt động chuyển đổi số đang diễn tiến mạnh mẽ và tác động trực tiếp, đa dạng mang theo nhiều thách thức. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi giúp cho ngành truyền thông phát triển trong xu thế chuyển đổi số...

Cơ hội, thách thức trong xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số góp phần xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân...

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Dưới sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, mạng internet phát triển, bên cạnh mặt tích cực cũng có không ít những tiêu cực cho xã hội, như: là môi trường thuận lợi cho các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc,...

Một số tiêu chí nhận diện thành phố thông minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Có nhiều quan điểm khác nhau về các tiêu chí xác định một cộng đồng dân cư là một khu đô thị thông minh hoặc một thành phố thông minh. Theo đó, thành phố thông minh được cấu thành bởi 6 thành tố: môi trường thông minh);...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Chuyển đổi số nông nghiệp là xu hướng tất yếu nhằm tạo ra một nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, hiệu quả, chất lượng, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong bối cảnh phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ...

Lực lượng sản xuất trong giai đoạn phát triển kinh tế số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, lực lượng sản xuất đang có những biến đổi to lớn từ người lao động đến tư liệu sản xuất. Sự biến đổi của lực lượng sản xuất đã kéo theo sự thay đổi, cách vận hành của nền kinh tế. Nền kinh tế “truyền...

TP. Hồ Chí Minh ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (gọi tắt HCM DTI) và kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống này để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan mức độ thực hiện chuyển...

Yêu cầu về năng lực của cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự tác động của cách mạng 4.0 hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Những tác động, ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực quân sự đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng...

Chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Hậu Giang

(Quanlynhanuoc.vn) - Với “tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, năm 2022, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ấn tượng, đạt 13,94%, đứng thứ 4 cả nước. Bên cạnh đó, Hậu Giang đã tổ chức thành công nhiều...

Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở Việt Nam, nền kinh tế số đang dần hình thành, người lao động cần có sự chuyển đổi về tính chất, trình độ một cách phù hợp mới có thể tồn tại. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực số là yêu cầu tất yếu của...