Trang chủ Chuyên mục

Chuyên mục

Cơ hội và thách thức khi xây dựng đại học số hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số đang trở thành một xu thế tất yếu trên toàn thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Xu thế này đang tác động trực tiếp tới lĩnh vực giáo dục,...

Những yêu cầu đặt ra với cơ quan nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Quá trình chuyển đổi số đang đặt ra nhiều cơ hội, thách thức cho các tổ chức, doanh nghiệp nói chung và các cơ quan nhà nước nói riêng. Thực tiễn đang vận động, phát triển nhanh, đa chiều và khá phức tạp, khó dự báo của...

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức của TP. Hồ Chí Minh – những giải pháp và kiến nghị

(Quanlynhanuoc.vn) - Quán triệt chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 4780/UBND-VX và số 124/UBND-VX, các sở, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đã xây dựng Quy chế tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức và được triển...

Hội thảo khoa học: “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại các tỉnh miền Trung”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 14/10/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại các tỉnh miền Trung”. Tham dự...

Xây dựng chính quyền số ở Đắk Lắk và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, công chức của tỉnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Có thể khẳng định, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến nay, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Đắk Lắk đã nhận thức sâu sắc về vai trò của chuyển đổi số và quyết tâm chọn chuyển đổi số để thay...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến tại gần 3.000 điểm cầu trên cả nước để Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tham dự hội nghị...

Hiểu đúng về kỷ luật và thi hành kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Kỷ luật và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và có tác dụng to lớn đối với hoạt động xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng. Bài viết đi sâu phân tích hiểu đúng về...

Hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội,...

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ: Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 7/10, Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nam Định phối hợp tổ chức đã diễn...

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu...