Trang chủ Chuyên mục

Chuyên mục

Nhân tố quy định năng lực phản biện khoa học trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của giảng viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Với những đặc trưng và ưu thế trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giảng viên ở các trường sĩ quan quân đội có vai trò rất quan trọng trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của chế độ,...

Chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Hậu Giang

(Quanlynhanuoc.vn) - Với “tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, năm 2022, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ấn tượng, đạt 13,94%, đứng thứ 4 cả nước. Bên cạnh đó, Hậu Giang đã tổ chức thành công nhiều...

Một số giải pháp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam quy định 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động, bao gồm: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân và Đảng hoạt động trong khuôn...

Chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu quản trị hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc thực hiện thành công chuyển đổi số góp phần để Việt Nam tăng tính chủ động, tạo động lực mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững. Chuyển đổi số cũng thúc đẩy tư duy của người lãnh đạo, quản lý từ quản lý sang quản...

Thủ tướng Võ Văn kiệt với đổi mới tư duy kinh tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922 - 2008) là người có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mở cửa và hội...

Vận dụng tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 17/7/1966, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đang diễn ra hết sức gay go và quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” kêu gọi đồng bào, chiến sỹ...

Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở Việt Nam, nền kinh tế số đang dần hình thành, người lao động cần có sự chuyển đổi về tính chất, trình độ một cách phù hợp mới có thể tồn tại. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực số là yêu cầu tất yếu của...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với giảng viên trẻ các nhà trường quân đội hiện nay  

(Quanlynhanuoc.vn) - Để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao về đào tạo học viên trong các nhà trường quân đội, nhân tố giữ vai trò quyết định trực tiếp hàng đầu chính là đội ngũ giảng viên, đặc biệt đối với giảng viên trẻ. Theo đó,...

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Tây Nguyên đòi hỏi sự tham gia phối hợp chặt chẽ, thống nhất của mọi tổ chức, lực lượng và Nhân dân địa phương, trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh là...

Chuyển đổi số trong quản trị xã hội ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) -  Chuyển đổi số trong quản trị xã hội phản ánh quá trình số hóa mọi hoạt động của đời sống xã hội, tạo ra dữ liệu, có thể đưa vào máy tính hay kết nối lên mạng internet nhằm tối ưu hóa kết quả hoạt động, tạo...