Trang chủ Chuyên mục

Chuyên mục

Hội thảo khoa học: “Củng cố chương trình, hướng dẫn giảng dạy dân số và phát triển tại Học viện Hành chính Quốc gia”

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020, sáng ngày 02/12/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia và Tổng cục Dân số - Kế hoạch...

Công tác truyền thông về dân số giai đoạn 2020-2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, công tác truyền thông, vận động về dân số của các cấp, các ngành và toàn dân có bước đột phá, là giải pháp cơ bản để đạt được các mục tiêu của công tác dân số, góp phần to lớn vào phát...

Giải pháp triển khai hiệu quả luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019  

(Quanlynhanuoc.vn) - Để  khắc phục những bất cập trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nhất là chủ thể thực hiện ủy quyền chưa được quy định rõ, Luật số 47/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV...

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế – từ góc độ quản lý nhà nước  

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ là một chủ trương không thay đổi trong mọi giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước. Đảng ta trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề này...

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính trong thực thi công vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Liêm chính là một trong những yêu cầu hàng đầu nhằm giữ gìn sự tôn nghiêm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Liêm chính là trong sạch, không tham lam; là nói không với tham nhũng và kiên quyết chống tham...

Hoàn thiện quy định  về tổ chức bộ máy hành chính phù hợp với phân cấp, phân quyền

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, chính sách về phân cấp, phân quyền trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã có những bước tiến quan trọng. Trên cơ sở phân tích các quy định cũng như đánh giá tổng quan về tổ chức bộ máy hành...

Việt Nam tích cực triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngay sau khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo Thẻ vàng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển đã quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện các khuyến...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người

(Quanlynhanuoc.vn) - Tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn...

Về giá trị “khoan dung” trong nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta sống rất giản dị, mộc mạc và chân tình. Trong nhân cách Hồ Chí Minh, có thể thấy: khoan dung là một giá trị. Giá trị này tồn tại không chỉ như một yếu tố...

Hội thảo khoa học: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong điều kiện mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 24/10/2020, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VIDS) và Hội Khoa học Hành chính (ASA) đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam...