Trang chủ Chuyên mục

Chuyên mục

Phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa gắn với kinh tế số tại Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, phương thức lãnh đạo của Ðảng, hoạt động của Nhà nước từng bước được đổi mới phù hợp hơn với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, với...

Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 24/7/2021, TS. Nguyễn Đăng Quế - Phó Giám đốc, Trưởng Ban phòng, chống Covid-19 của Học viện đã ký Văn bản số 953/HCQG chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chuyển sang...

Quốc hội Khóa XV sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường vai trò chủ động, dẫn dắt, nhất là trong xây dựng hệ thống pháp luật kiến tạo sự phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 22/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí đang thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Cùng tham dự cuộc gặp mặt có: Ủy viên Bộ...

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 22/7, Quốc hội đã nghe các cơ quan chức năng trình nhiều báo cáo quan trọng để thảo luận, quyết định trong Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trình bày trước Quốc hội Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh...

Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Cuộc bầu cử) là sự kiện chính trị, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 20/7, Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tới dự phiên khai mạc có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh;...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội...

Tăng cường ý thức kỷ luật của đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhận định: “Một bộ phận viên chức còn có hành vi ứng xử chưa đúng với quan điểm, quy tắc và chuẩn mực đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp của mình, thậm chí...

Văn hóa dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hồ Chí Minh là một nhà tiên tri, tiên lượng, Người có những dự đoán thiên tài về tình hình thế giới và trong nước. Đặc biệt, với ý thức cao về trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Người đã có những phân tích, mổ...

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về đẩy mạnh chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, việc thực hiện chuyển đổi số bước đầu đem lại một số kết quả nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và từng ngành, lĩnh vực nói riêng. Đại hội XIII của Đảng đã...