Trang chủ Chuyên mục

Chuyên mục

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ Tuyên giáo và việc vận dụng tại tỉnh Nghệ An  

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chính trị uyên bác, một nhà tuyên truyền lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, Người luôn xem công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng, là một lĩnh vực trọng yếu của Đảng...

Cơ hội, thách thức và giải pháp bảo đảm quyền lực chính trị cho Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Trên cơ sở phân tích khái quát các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số quốc gia và các yêu cầu trong việc bảo đảm quyền lực chính trị cho người dân trong bối cảnh chuyển đổi số...

Nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Vai trò và vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện chiến lược marketing giáo dục 

(Quanlynhanuoc.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một công nghệ đột phá trong nhiều lĩnh vực và đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực marketing, tiếp thị giáo dục...

Quản trị chiến lược thương hiệu trong môi trường số bằng công cụ gắn kết khách hàng token không thể thay thế (NFT) và Metaverse

(Quanlynhanuoc.vn) - Thế giới kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng, với sự nổi lên của các token không thể thay thế (Non-fungible token - NFT) và Metaverse đã mang đến cơ hội cho các thương hiệu kết nối với khách hàng một cách sáng tạo và độc đáo...

Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần 

Quanlynhanuoc.vn) - Phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương, bài học quý giá, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách con người Việt Nam nói chung, đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần nói riêng...

Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần 

Quanlynhanuoc.vn) - Phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương, bài học quý giá, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách con người Việt Nam nói chung, đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần nói riêng...

Nâng cao năng lực của giảng viên các nhà trường quân đội trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay 

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo hiện nay đang trở thành một nội dung quan trọng nhằm xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập. Đối với các nhà trường quân đội, chuyển đối số là hoạt động tất yếu...

Những vấn đề cơ bản về phẩm chất chính trị của nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Phẩm chất chính trị là một thành tố căn bản tạo nên phẩm chất, nhân cách của con người nói chung và đội ngũ nhà giáo nói riêng, phản ánh giá trị và chất lượng của nhà giáo về trình độ giác ngộ giai cấp...

Một số kinh nghiệm tổ chức lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của cấp ủy cơ sở Trường Sĩ quan Pháo binh

(Quanlynhanuoc.vn) - Với dã tâm thâm độc và thủ đoạn hết sức tinh vi các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang hằng ngày, hằng giờ lợi dụng môi trường không gian mạng để gia tăng các hoạt động xuyên tạc, chống phá, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...