Chuyên mục

Ứng dụng lý thuyết quản trị rủi ro – giải pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống văn bản điện tử của các cơ quan, tổ chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, văn bản điện tử đã và đang trở thành công cụ, phương tiện không thể thiếu để ghi, nhận, trao đổi thông tin. Tuy nhiên, những yếu tố rủi ro đến từ đặc điểm vật mang tin và...

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng nay (4/5), Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII khai mạc tại Hà Nội với chương trình nghị sự gồm nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 21/4/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định Hội nghị Trung 4 khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh...

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở tỉnh Gia Lai

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở tỉnh Gia Lai là bước chuyển tất yếu nhằm nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng, trong đó có cả hoạt động quản...

Về bộ chỉ số quản trị quốc gia trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

(Quanlynhanuoc.vn) - Đo lường, đánh giá là yêu cầu khách quan của công tác quản trị nói chung, quản trị quốc gia nói riêng và được thể hiện qua các chỉ số được thừa nhận. Các chỉ số này giúp cho nhà quản trị và các đối tượng liên...

Chính sách xây dựng chính phủ số: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Công nghệ và dữ liệu đã đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và hỗ trợ các cuộc khủng hoảng, ổn định xã hội và nền kinh tế ở các quốc gia có nền tảng chính phủ số mạnh mẽ1. Chính phủ số chuyển đổi...

Giải pháp thay đổi nếp nghĩ, cách làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu góp phần bảo đảm an sinh xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đẩy mạnh nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các chính sách vẫn bộc lộ nhiều hạn chế nhất định....

Sinh hoạt chuyên đề: Văn hóa ứng xử của cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia (viết tắt là Học viện), sáng ngày 22/3/2022, Đảng ủy Học viện tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Văn hóa ứng xử của cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn...

Chủ thể truyền thông cho ngư dân Vùng duyên hải Bắc Trung Bộ: Thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Để nâng cao hiệu quả truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi làm rõ: thực trạng về chủ thể truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ thời gian qua; giải pháp...

Quy hoạch, xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

(Quanlynhanuoc.vn) - Kết luận cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh Khánh Hòa phải tạo cơ hội mới để thu hút nguồn lực quốc tế và quan tâm quy hoạch, xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành...