Quản trị số

Yêu cầu của Chính phủ số về xây dựng đội ngũ công chức hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số chính là cơ hội và thách thức để Việt Nam chủ động vươn mình phát triển. Dù Việt Nam được xếp là một trong những quốc gia đi đầu trong việc ban hành chương trình,...

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu và cần được quan tâm và đầu tư mạnh mẽ. Sự cần thiết chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính đã được thể hiện rõ ràng qua những lợi ích mà nó mang lại, như:...

Nhận diện các xu hướng tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đang là một bước chuyển biến nổi bật và phổ quát của xã hội hiện đại. Bên cạnh việc định hình bản chất của cuộc cách mạng này, việc nhận diện các xu hướng tác động của nó cũng sẽ góp phần...

Ứng dụng quét QR Code để phát huy giá trị di tích Nhà sàn trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhà sàn trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tồn tại 65 năm cùng lịch sử dân tộc. Những tài liệu, hiện vật tại đây thể hiện rõ nét cuộc sống giản dị, khiêm tốn, tư tưởng vĩ đại, đạo...

Phát triển nguồn nhân lực số trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Nền kinh tế số của Việt Nam được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ nhưng sẽ khó thành hiện thực nếu không giải được bài toàn về nguồn nhân lực số. Kinh tế số đòi hỏi phải có nguồn nhân lực số tương thích để triển khai...

Triển khai cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký ban hành Công văn số 4165/BNV-TTTT về việc triển khai cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG)...

Chuyển đổi số giúp lãnh đạo các địa phương chỉ đạo tức thời bằng dữ liệu thời gian thực

(Quanlynhanuoc.vn.vn) - Thấu hiểu thực trạng và bám sát mục tiêu triển khai Đề án 06, là một trong những đơn vị chủ chốt về giải pháp công nghệ, FPT xác định chiến lược dữ liệu chính là chìa khóa khai mở mọi hành động chuyển đổi số. Tại Hội...

Chìa khóa của phát triển là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ điều này khi gặp gỡ, trò chuyện cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Paris (Pháp), nhân dự Hội nghị Thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu...

Văn hóa công vụ trong chuyển đổi số hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng...

Một số rào cản trong xây dựng chính phủ số ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, phát triển chính phủ điện tử hướng tới xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và đã có những bước phát triển nhất định. Chính phủ số mang lại sự...