Quản trị số

Bình Dương 2 lần liên tiếp lọt vào Top 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh trên thế giới

(Quanlynhanuoc.vn) -  Sau 4 lần liên tiếp nằm trong Top 21 (Smart 21) và lọt vào Top 7 lần đầu tiên vào năm 2021, Bình Dương tiếp tục được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) công nhận vào Top 7 các cộng đồng có chiến lược phát...

Giải pháp để chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí – truyền thông

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí - truyền thông không chỉ đơn giản là đưa lên môi trường số một cách cơ học mà chuyển đổi số là việc xử lý thông tin thu được từ hệ sinh thái số để làm cơ...

Chuyển đổi số trong nông nghiệp để liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm

(Quanlynhanuoc.vn) - Sản xuất nông nghiệp liên kết với khâu tiêu thụ nông sản có ý nghĩa quyết định cho nông nghiệp phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường. Bài viết phân tích và đưa ra một số giải pháp về chuyển đổi số trong nông...

Công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp – khai thác khía cạnh IoT và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và đặc biệt là sự phát triển của internet kết nối vạn vật (Internet of things - IoT) đã giúp hoạt động sản xuất nông nghiệp thông minh hơn, tiết kiệm thời...

Kinh nghiệm một số nước và thách thức trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Với xu thế phát triển Chính phủ điện tử hiện nay và xu thế phát triển các công nghệ số như điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ di động, Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối...

Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc) - Năm 2021, thành phố Cần Thơ được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá xếp thứ 7 trên cả nước về chuyển đổi số. Để chuyển đổi số thành công, thành phố đã có nhiều đổi mới, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô...

Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết cần phải triển khai trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 18/5/2022, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn - Tọa đàm với chủ đề "Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ...

Phát triển kinh tế số và xã hội số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong thời đại số, Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt, hành động để phát triển kinh tế số và xã hội số. Phát triển kinh tế số, xã hội số giúp người dân giàu có, hạnh phúc hơn, góp...

Ứng dụng lý thuyết quản trị rủi ro – giải pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống văn bản điện tử của các cơ quan, tổ chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, văn bản điện tử đã và đang trở thành công cụ, phương tiện không thể thiếu để ghi, nhận, trao đổi thông tin. Tuy nhiên, những yếu tố rủi ro đến từ đặc điểm vật mang tin và...

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở tỉnh Gia Lai

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở tỉnh Gia Lai là bước chuyển tất yếu nhằm nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng, trong đó có cả hoạt động quản...