Quản trị số

Phát triển kinh tế số và xã hội số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong thời đại số, Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt, hành động để phát triển kinh tế số và xã hội số. Phát triển kinh tế số, xã hội số giúp người dân giàu có, hạnh phúc hơn, góp...

Ứng dụng lý thuyết quản trị rủi ro – giải pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống văn bản điện tử của các cơ quan, tổ chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, văn bản điện tử đã và đang trở thành công cụ, phương tiện không thể thiếu để ghi, nhận, trao đổi thông tin. Tuy nhiên, những yếu tố rủi ro đến từ đặc điểm vật mang tin và...

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở tỉnh Gia Lai

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở tỉnh Gia Lai là bước chuyển tất yếu nhằm nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng, trong đó có cả hoạt động quản...

Về bộ chỉ số quản trị quốc gia trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

(Quanlynhanuoc.vn) - Đo lường, đánh giá là yêu cầu khách quan của công tác quản trị nói chung, quản trị quốc gia nói riêng và được thể hiện qua các chỉ số được thừa nhận. Các chỉ số này giúp cho nhà quản trị và các đối tượng liên...

Chính sách xây dựng chính phủ số: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Công nghệ và dữ liệu đã đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và hỗ trợ các cuộc khủng hoảng, ổn định xã hội và nền kinh tế ở các quốc gia có nền tảng chính phủ số mạnh mẽ1. Chính phủ số chuyển đổi...

Xây dựng chính phủ số và quản trị thông minh – vấn đề đặt ra đối với khu vực công

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết dưới đây dựa trên phân tích các tài liệu nghiên cứu liên quan tới quản trị thông minh và xây dựng chính phủ số, tập trung làm rõ một số vấn đề chính sau: 1) Nhận thức về chính phủ số và quản trị thông...

Đắk Nông tập trung nâng thứ hạng chuyển đổi số ra khỏi tốp cuối cả nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 25/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025; phổ biến nội dung Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng...

Quản lý và điều hành tổ chức trên môi trường điện tử trong bối cảnh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Quản lý và điều hành tổ chức trên môi trường điện tử đã khẳng định tính ưu việt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Điều đó cho thấy, việc quản lý và điều hành tổ chức trên môi trường điện tử không còn...

Ngoại giao kinh tế: Tận dụng tối đa thành tựu chuyển đổi số phục vụ phát triển đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong năm 2022, ngành Ngoại giao sẽ đẩy mạnh các nội hàm ngoại giao mới gắn với các ngành, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng bền vững; tận dụng tối đa thành tựu chuyển đổi số để phục vụ phát triển đất nước. Đây là...

Viettel được công nhận là có sức ảnh hưởng nhất về đổi mới sáng tạo năm 2021 khu vực Nam Á và Đông Nam Á

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2021, Viettel đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất trong ngành, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Doanh thu Tập đoàn đạt 274 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 3,3%, lợi nhuận đạt 40,1...