Quản trị số

Chuyển đổi số và điều kiện thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là vấn đề mới ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được đánh dấu khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia vào năm 2020. Đến nay, những...

Chuyển đổi số là một quá trình tư duy có chủ đích cùng sự coi trọng xây dựng văn hoá tổ chức của người đứng đầu

(Quanlynhanuoc.vn) - Một cách tư duy đúng đắn nhất về chuyển đổi số là: chuyển đổi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị theo một cách khác nhưng đem lại hiệu quả hơn, bảo đảm phát triển liên tục, bền vững, tạo ra...

Sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong bối cảnh phát triển công nghệ số

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu tác động của công nghệ mạng trong quan hệ giữa cơ quan nhà nước với công dân và tìm hiểu một hình thức mới sử dụng công nghệ số để mở rộng các hình thức tham gia của người dân trong xây dựng...

Đánh giá của Liên hiệp quốc về chính phủ điện tử tại Việt Nam năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Khảo sát của Liên hiệp quốc năm 2022 nêu bật những đóng góp ngày càng tăng của chuyển đổi số và chính phủ số. Khảo sát chứng minh rằng, công nghệ số cho phép các chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết...

Khung năng lực số châu Âu và giá trị tham khảo trong xây dựng khung năng lực số cho cán bộ, công chức ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc xây dựng khung năng lực số của cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ số là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam có thể nghiên cứu khung năng lực số châu Âu để kế thừa và...

Từ hôm nay 20/10: Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị như căn cước công dân

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 20/10/2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân;...

Xây dựng và phát triển chính phủ số ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đòi hỏi hệ thống quản trị quốc gia thay đổi theo hướng hiện đại. Chính phủ số là kết quả của quá trình đổi mới, cải cách...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tiếp tục tạo sức lan tỏa cho toàn ngành Nội vụ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, sáng nay 10/10/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu về chuyển đổi số". Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi...

Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi

(Quanlynhanuoc.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch...

Chuyển đổi số trong nông nghiệp – hướng đi bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”1. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội...