Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Quyền con người trong văn kiện đại hội XIII của Đảng  

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở tổng kết thực tiễn hình thành, phát triển các quan điểm của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới, đã đề ra những chủ trương đúng đắn cho việc giải quyết vấn đề quyền...

Phát triển nông nghiệp Việt Nam – thành tựu và những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới  

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ chuỗi số liệu tăng trưởng GDP, tỷ lệ tăng sản phẩm nông nghiệp và kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam những năm đầu đổi mới đến nay cho thấy, nông nghiệp  đã trở thành “bệ đỡ” của nền kinh tế trước biến động...

Thành công của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là nền tảng phát triển đất nước  

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 100% đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội...

Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng là người lãnh đạo,người đày tớ trung thành của Nhân dân  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm coi Đảng là người lãnh đạo, đồng thời là đày tớ trung thành của Nhân dân là nhất quán. Đó là sự kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình, QUYẾT NGHỊ I - Tán thành...

Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm chăm lo Tết cho người dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, TP. Hồ Chí Minh đã sớm chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình phục vụ Tết phù hợp với tình hình thực tế nhằm phục vụ tốt nhất đời sống văn hóa tinh thần của Nhân...

Tổng tuyển cử năm 1946 – dấu mốc sự hình thành, phát triển của thể chế dân chủ Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 06/01/1946 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước ta - khi lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn, bầu những người có tài, có đức vào Quốc hội để...

Phát triển vùng tiếp tục là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và cả dân tộc. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đề ra các định hướng chiến lược tiếp...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 6/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao quyết định.   Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí:...

Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 4/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến...