Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Công binh trong tình hình mới

Trung tá Tạ Văn Thắng Học viên cao học, hệ 5, Học viện Chính trị (Quanlynhanuoc.vn) - Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,...

Một số biện pháp đổi mới quản lý tư tưởng của đảng viên ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh, Sư đoàn 395, Quân khu 3 hiện nay

Thượng tá Đoàn Đình Thảo Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (Quanlynhanuoc.vn) - Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được quyết định chủ yếu bởi chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhận thức sâu sắc vai trò của đội ngũ đảng viên, những...

Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của...

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 14/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội...

Nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ vào Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

ThS. Trần Thị Thanh Loan Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Quanlynhanuoc.vn) - Bầu cử và ứng cử là một trong các quyền chính trị cơ bản của phụ nữ, được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ, xác lập năng...

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đề cao trách nhiệm của thanh niên quân đội trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa ở Việt Nam hiện nay

Trung tá Nguyễn Hữu Lập Thiếu tá Lê Hữu Tuyên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (Quanlynhanuoc.vn) - Thanh niên quân đội là lực lượng đông đảo nhất trong cơ cấu độ tuổi của quân đội, lực lượng ưu tú của thanh niên Việt Nam, những người trực tiếp hiện thực...

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ ở thành phố Cần Thơ

Nguyễn Ngọc Tâm Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ (Quanlynhanuoc.vn) - Đánh giá đúng cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là tiền đề, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Thời gian qua,...

Xây dựng “Thế trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc của các Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

Hồ Mạnh Cường Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (Quanlynhanuoc.vn) - Bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và ngày càng công khai, trực diện hơn, các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng các vấn đề phức tạp, nhạy cảm nhằm kích...

Phát huy nội lực của con người trong lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

ThS. Trần Nguyễn Sĩ Nguyên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (Quanlynhanuoc.vn) - Phát huy nội lực của con người là một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra xuyên suốt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ phân tích giá trị tư tưởng phát huy nội...

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Quân đội nhân dân Việt Nam với chức...

Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng về giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn về đổi mới, phát triển giáo dục - đào tạo. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm giáo dục - đào...