Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát huy vai trò của kiểm tra, giám sát để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, góp phần kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là một trong những nội dung quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khẳng định quyết tâm chính trị của...

Nâng cao hiệu quả sử dụng mạng xã hội cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

(Quanlynhanuoc.vn) - Mạng xã hội ra đời đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống con người như khả năng kết nối xuyên quốc gia, tính thuận tiện, nhanh chóng trong truyền đạt thông tin, chi phí thấp,… Tuy nhiên, mặt trái của mạng xã hội...

Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật ở các đơn vị cơ sở trong quân đội trước tác động của chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Trước yêu cầu nhiệm vụ tiến hành xây dựng Quân đội cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động. Việc phát huy tốt dân chủ, tăng...

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là nhân tố kết nối, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức cùng Nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng....

Hạn chế tác động tiêu cực mặt trái của nền kinh tế thị trường đến lối sống của sĩ quan trẻ

(Quanlynhanuoc.vn) - Kinh tế thị trường có ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống xã hội nói chung và lối sống của sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Việc phát huy những tác động tích cực, hạn chế tối đa tác động tiêu cực...

Công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội: Bài học từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách đây 69 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm...

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong xu thế đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế hiện nay, các đơn vị kinh tế tư nhân ngày càng có vai trò quan trọng trong vấn đề giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu...

30/4 – Ngày chiến thắng của tinh thần Đại Đoàn kết

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiến thắng 30 tháng 4 là chiến thắng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, chiến thắng trong tình đoàn kết của tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch...

Quan tâm chăm lo cho Nhân dân – cơ sở quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Cần thẳng thắn thừa nhận, trong bộ máy Nhà nước ta hiện nay có...

Giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, mạng xã hội có sự phát triển mạnh mẽ và chiếm ưu thế so với các loại hình truyền thông khác. Không thể phủ nhận những lợi ích củamạng xã hội mang lại cho người dùng bởi độ tương tác cao, kết nối...