Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước là một trong ba đột phá chiến lược mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đặc biệt, Đại hội XIII nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện đồng bộ...

Bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 10/5, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã tập trung công sức, trí...

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng nay (4/5), Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII khai mạc tại Hà Nội với chương trình nghị sự gồm nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 21/4/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định Hội nghị Trung 4 khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh...

Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng góp phần xây dựng đảng vững mạnh toàn diện

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng là giải pháp căn cốt, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Vai trò của công tác này rất quan trọng, đòi hỏi phải được đi vào...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Sau...

Điểm mới về mục tiêu, định hướng phát trển đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Những thành tựu đạt được sau 35 năm đổi mới là những minh chứng thuyết phục để khẳng định tính đúng đắn trong vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng nhận thức mới...

Những thành tựu của Ngoại giao Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách, như: biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, vấn nạn nghèo đói, xung đột vũ trang ở nhiều quốc gia... Trước tình hình đó, ngành Ngoại giao Việt Nam đã tích...

92 Xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc

(Quanlynhanuoc.vn) - Đảng ta, Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - sáng lập và rèn luyện, ra đời vào xuân 1930 với sứ mệnh và lý tưởng giải phóng cao...

Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền “là đạo đức, là văn minh”

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng đúng vào dịp cả nước đón Xuân vui Tết Nhâm Dần. Đây là sự hòa quyện giữa đất trời Mùa Xuân với Tổ quốc và Nhân dân,...