Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước....

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 28/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW...

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 14/12, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là...

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới

(Quanlynhanuoc.vn)- Sáng 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Tạp chí Quản lý nhà...

Tổng Bí thư: Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí...

Thực thi tinh thần thượng tôn pháp luật theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Thượng tôn pháp luật là đặt pháp luật ở vị trí cao nhất trong đời sống xã hội. Mọi chủ thể trong xã hội, bao gồm Nhà nước, các tổ chức và cá nhân phải đặt mình trong giới hạn của luật pháp. Đại hội lần thứ...

Đổi mới, sáng tạo – bước đột phá về tư duy phát triển trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Đổi mới, sáng tạo là sự phát triển hợp quy luật ở tầm vóc mới, trình độ mới của quá trình đổi mới vốn có của Đảng, Nhân dân ta trong hơn ba thập niên qua; đổi mới, sáng tạo tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng...

Trung ương ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

(Quanlynhanuoc.vn) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1/11/2011). Quy định ban hành trên cơ sở...

Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 27/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Hội thảo do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến tại gần 3.000 điểm cầu trên cả nước để Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tham dự hội nghị...