Trang chủ Diễn đàn hành chính

Diễn đàn hành chính

Cần có chiến lược bài bản cùng chính sách phù hợp đón đầu trật tự kinh tế mới cho doanh nghiệp sau dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) – Qua hai cuộc khảo sát nhanh của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), lần 1 vào đầu tháng 3/2020 đối với 1.200 doanh nghiệp vừa và nhỏ; lần 2 vào giữa...

Vi-rút corona sẽ thay đổi thế giới vĩnh viễn

(QLNN) - Dưới đây là dự báo của một số nhà tư tưởng đương đại lớn về cộng đồng, kinh tế, công nghệ y sinh, thói quen và những thay đổi mà vi-rút corona gây ra. Một số dự báo dành cho nước Mỹ nhưng nhìn chung đều có tính khái...

Bài 3: Một số kiến nghị hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho công chức hiện nay

(QLNN) - Để góp phần tạo động lực làm việc cho công chức, từ góc độ chính sách tạo động lực làm việc, rất cần phải đẩy mạnh xác định vị trí việc làm và thực hiện tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm; hoàn thiện chính...

Bài 2: Những hạn chế, bất cập của chính sách tạo động lực làm việc cho công chức ở nước ta hiện nay

(QLNN) - Chính sách tạo động lực làm việc có vai trò quan trọng cho việc triển khai phát huy yếu tố con người trong các cơ quan, tổ chức. Vì vậy, chính sách tạo động lực làm việc cho công chức là vấn đề được Đảng, Nhà nước...

Bài 1: Nghiên cứu về động lực làm việc và chính sách tạo động lực cho công chức hiện nay

(QLNN) - Chính sách tạo động lực làm việc là công cụ rất quan trọng cho việc duy trì và thúc đẩy công chức làm việc hiệu quả trong các cơ quan nhà nước. Nghiên cứu về động lực và chính sách tạo động lực làm việc cho công...

Những yêu cầu đặt ra đối với đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0                   

(QLNN) - Cách mạng công nghiệp  4.0 tác động toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức  trong khu vực công  nhằm đáp...

Nâng cao chất lượng quản trị văn phòng thời công nghiệp 4.0

(QLNN) - Để tiến kịp với thế giới, việc nâng cao chất lượng công tác văn phòng là yêu cầu tất yếu của thời đại. Văn phòng đóng vai trò như một chiếc cầu nối xuyên suốt toàn bộ quá trình vận hành của cơ quan, tổ chức. Vì...

Chồng chéo, xung đột pháp luật: Bài toán khó cần được xử lý

(QLNN) – Tình trạng chồng chéo, xung đột giữa các đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật đang gây nhiều khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cả các cơ quan nhà nước trong quá trình áp dụng pháp luật. Đây cũng là một trong những...

Những căn cứ xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức

(QLNN) – Xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức cần phải bảo đảm tính pháp lý, tính thực tiễn. Bởi trong bối cảnh thế giới phẳng như hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội,...

Lãnh đạo – đổi mới tư duy và tầm nhìn trong kỷ nguyên chuyển đổi số

(QLNN) - Trí thông minh - sáng tạo - sự khác biệt là những đặc trưng của người lãnh đạo trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Đứng trước các cơ hội và thách thức mà cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại, nhà lãnh đạo buộc phải đổi mới tư...