Trang chủ Diễn đàn hành chính

Diễn đàn hành chính

Hội thảo quốc tế: “Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương”

Hội thảo quốc tế: “Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương”

Xây dựng chính phủ số đáp ứng hiện đại hóa nền hành chính và đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 16/4, Hội thảo khoa học “Xây dựng chính phủ số đáp ứng hiện đại hóa nền hành chính và đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” được tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia. TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 04/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thành tích xuất sắc trong phong trào thi...

Hội thảo: “Hoạt động truyền thông – Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động truyền thông đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ”

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội thảo khoa học: “Hoạt động truyền thông - Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động truyền thông đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ” được Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức trực tiếp và trực tuyến vào chiều ngày 28/3/2024...

Bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 16/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 2 ngày làm việc với 10 phiên thảo luận chuyên sâu, Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2024 đã chính thức bế mạc.

Xây dựng văn hóa bền vững tại các cơ quan báo chí

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 15/3, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo tổ chức tọa đàm Chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa báo chí”.

Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 15/3, tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024, phiên thảo luận: “Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí” đã diễn ra với nhiều bài tham luận mang tính định hướng của lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Quản trị hợp tác: Thách thức, cơ hội tại Hoa Kỳ và Việt Nam 

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 06/3/2024, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Quản trị hợp tác: Thách thức và cơ hội tại Hoa Kỳ và Việt Nam”

Chuyển đổi số cần tập trung vào thể chế, con người và công nghệ

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 17/01/2024, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo cấp quốc gia: “Chính phủ số...

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của của công chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện các tỉnh Nam Bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội thảo khoa học: “Năng lực sử dụng ngoại ngữ của của công chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh...