Trang chủ Diễn đàn hành chính

Diễn đàn hành chính

Hội thảo khoa học: Góp ý về chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 11/5/2021 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức trực tuyến. Tham dự tại các...

Tọa đàm: “Bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân”

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 20/4/2021, tại Hà Nội, Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở - Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Tọa đàm: “Bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân”.   Tới dự, có GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển - nguyên Phó...

Tham vấn về “Giám sát việc thực thi Điều 27 của Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) trong lĩnh vực việc làm tại Việt Nam”

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 05/4/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cùng với Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) đã phối hợp tổ chức hội thảo Hội...

Đại biểu bày tỏ niềm tin và khát vọng hiện thực hóa Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong ngày khai mạc Đại hội, sau khi nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày, các đại biểu...

Xuất nhập khẩu là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19 tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam, xuất nhập khẩu (XNK) trong năm 2020 vẫn trở thành điểm sáng của nền kinh tế. Kim...

Tính khả thi của Hiệp ước Marakesh trong bối cảnh Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 29/12/2020, Hội thảo tham vấn báo cáo về “Tính khả thi của Hiệp ước Marrakesh trong bối cảnh của Việt Nam” và công bố 2 nghiên cứu đánh giá chính sách cho người khuyết tật được tổ chức bởi UNDP Việt Nam.   Đây là một diễn đàn mở nhằm...

Hội thảo khoa học: “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030”

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cải cách hành chính nhà nước luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng, là điều kiện tiên quyết, yếu tố bảo đảm cho sự thành công và phát triển kinh tế - xã hội trong bối...

Mô hình chính quyền đô thị – Sức bật mới cho TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Để tổ chức và vận hành tốt mô hình chính quyền đô thị, TP. Hồ Chí Minh phải sắp xếp bộ máy hợp lý, lựa chọn những đại biểu Hội đồng nhân dân có tâm, có tầm và phát huy vai trò làm chủ của người dân. Sáng...

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 13/11/2020, tại tỉnh Yên Bái, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và Phó Chủ...

Các yếu tố cấu thành năng lực thực thi công vụ của công chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Năng lực thực thi công vụ chính là khả năng thực tế của mỗi công chức trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Có nhiều yếu tố cấu thành nên năng lực, trong đó: kiến thức; kỹ năng; thái độ, hành vi là...