Trang chủ Diễn đàn hành chính

Diễn đàn hành chính

Những yêu cầu đặt ra đối với đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0                   

(QLNN) - Cách mạng công nghiệp  4.0 tác động toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức  trong khu vực công  nhằm đáp...

Nâng cao chất lượng quản trị văn phòng thời công nghiệp 4.0

(QLNN) - Để tiến kịp với thế giới, việc nâng cao chất lượng công tác văn phòng là yêu cầu tất yếu của thời đại. Văn phòng đóng vai trò như một chiếc cầu nối xuyên suốt toàn bộ quá trình vận hành của cơ quan, tổ chức. Vì...

Chồng chéo, xung đột pháp luật: Bài toán khó cần được xử lý

(QLNN) – Tình trạng chồng chéo, xung đột giữa các đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật đang gây nhiều khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cả các cơ quan nhà nước trong quá trình áp dụng pháp luật. Đây cũng là một trong những...

Những căn cứ xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức

(QLNN) – Xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức cần phải bảo đảm tính pháp lý, tính thực tiễn. Bởi trong bối cảnh thế giới phẳng như hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội,...

Lãnh đạo – đổi mới tư duy và tầm nhìn trong kỷ nguyên chuyển đổi số

(QLNN) - Trí thông minh - sáng tạo - sự khác biệt là những đặc trưng của người lãnh đạo trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Đứng trước các cơ hội và thách thức mà cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại, nhà lãnh đạo buộc phải đổi mới tư...

Xóa “điểm nghẽn” thủ tục hành chính

(QLNN) - Tỉnh Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo nguyên tắc “3 không”.   “Không gây phiền hà, sách nhiễu”; “Không trả hồ sơ quá một lần trong qua trình tiếp nhận, thẩm định và trình duyệt dự án” và “Không trễ hẹn”. Ông Lý Thái...

Cải cách hành chính: Câu chuyện… dài tập!

(QLNN) - Làm thế nào để đội ngũ cán bộ công chức nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân vẫn là câu chuyện dài tập của cải cách hành chính. Tham nhũng vặt là vấn đề "nhỏ mà không nhỏ" của thủ...

Cải cách hành chính – khắc phục “trên nóng, dưới lạnh”, cách nào?

(QLNN) - Năm 2019, TP. Hồ Chí Minh chọn chủ đề là năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Trong đó, câu chuyện cải cách hành chính đã được đặt ra từ...

Thủ tục hành chính, sau cải cách, có thực không biết đưa phong bì cho ai?

(QLNN) - Tại hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (APCI 2018), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói tại các cơ quan áp dụng công nghệ thông tin và dịch...

Ứng dụng khoa học – công nghệ trong công tác đầu tư xây dựng tại Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

(QLNN) - Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (tiền thân là Nhà máy đèn Bờ Hồ, xây dựng từ năm 1892) được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công thương. Là một trong năm tổng công ty (TCT) phân phối điện...