Trang chủ Diễn đàn hành chính

Diễn đàn hành chính

Cải cách hành chính: Câu chuyện… dài tập!

(QLNN) - Làm thế nào để đội ngũ cán bộ công chức nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân vẫn là câu chuyện dài tập của cải cách hành chính. Tham nhũng vặt là vấn đề "nhỏ mà không nhỏ" của thủ...

Cải cách hành chính – khắc phục “trên nóng, dưới lạnh”, cách nào?

(QLNN) - Năm 2019, TP. Hồ Chí Minh chọn chủ đề là năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Trong đó, câu chuyện cải cách hành chính đã được đặt ra từ...

Thủ tục hành chính, sau cải cách, có thực không biết đưa phong bì cho ai?

(QLNN) - Tại hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (APCI 2018), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói tại các cơ quan áp dụng công nghệ thông tin và dịch...

Ứng dụng khoa học – công nghệ trong công tác đầu tư xây dựng tại Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

(QLNN) - Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (tiền thân là Nhà máy đèn Bờ Hồ, xây dựng từ năm 1892) được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công thương. Là một trong năm tổng công ty (TCT) phân phối điện...

Xóa bỏ “văn hóa không nhúc nhích” thời điểm này không dễ

(QLNN) - Nêu quan điểm về đề nghị này của Thủ tướng, PGS.TS Lê Quý Đức (nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ yêu cầu của Thủ tướng, cần phải...

Văn hóa “không nhúc nhích” khiến xã hội trì trệ

(QLNN) - Văn hóa “không nhúc nhích” làm cho thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm, tạo sức ỳ có cơ hội bùng phát. Muốn xây dựng thành công một chính phủ kiến tạo, một bộ máy mang phong cách phục vụ nhân dân, cần phải loại...

Một số góp ý trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thời kỳ hội nhập quốc tế

(QLNN) - Trong giai đoạn hiện nay, muốn cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cần phải nhanh chóng xây dựng cơ chế bảo đảm, gắn quyền hạn với trách nhiệm, với các chế tài tương ứng. Để công cuộc cải cách hành chính đạt hiệu...

Triển khai chính quyền điện tử nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại, phục vụ nhân dân

(QLNN) - Là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về triển khai chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, đến nay, 100% các thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Ninh đã được tiếp nhận, giải quyết và được số hóa trên môi trường mạng....

Về thuật ngữ hành chính “thẻ căn cước công dân”

(QLNN) - Nhằm tránh tình trạng sử dụng các thuật ngữ thiếu thống nhất, thậm chí sử dụng thiếu chính xác giữa các tài liệu, các văn bản, các diễn đàn, thì việc nghiên cứu thuật ngữ hành chính luôn có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, "Thẻ căn...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến

(QLNN) - Từ bản Yêu sách đến Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp năm 1946, từ cách nói, cách viết và cách làm của Người toát lên tư tưởng lập hiến rất rõ. Trong sự nghiệp kiến thiết nước nhà, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng,...