Trang chủ Diễn đàn hành chính

Diễn đàn hành chính

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về phát triển năng lực hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách dành cho công chức lãnh đạo, quản lý

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 09/5/2022, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Công vụ Xinh-ga-po tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về “Phát triển năng lực hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách dành cho công chức lãnh đạo quản lý: Kinh...

Đề xuất một số giải pháp về nghiệp vụ lập, quản lý hồ sơ điện tử

(Quanlynhanuoc.vn) - Trên lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở nước ta hiện nay, việc ban hành, sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, nhất là công tác lập và quản lý hồ sơ điện...

Bàn về những “sơ hở chính sách”

(Quanlynhanuoc.vn) - Một vấn đề không mong muốn vẫn đang diễn ra ở các nước, đó là hiện tượng “sơ hở chính sách”, điều này đã làm giảm chất lượng của chính sách, nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng để “vụ lợi”, “trục lợi”, “bóp méo” các chính...

Kỹ năng thuyết trình đối với cán bộ, công chức trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong quá trình hội nhập và phát triển, mỗi cán bộ, công chức đòi hỏi phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực thực thi công vụ. Các kỹ năng cần thiết đối với cán bộ, công chức trong quá trình hội nhập, bao gồm: tác...

Góp ý sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 và tổng kết kinh nghiệm 12 năm đào tạo quản lý nhà nước chuyên ngành Thanh tra tại Học viện

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 15/10, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở đã tổ chức Tọa đàm khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “Góp ý sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 và tổng kết kinh nghiệm 12...

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học: “Phân cấp, phân quyền trung ương – địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 7/10, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Phân cấp, phân quyền trung ương - địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội...

Hội thảo khoa học: “Hoàn thiện thể chế hành chính ở Việt Nam hiện nay”

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều ngày 04/10/2021, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Hoàn thiện thể chế hành chính ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực...

Phát triển kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - “Phát triển kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức” là chủ đề Hội thảo trực tuyến của Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức ngày 04/10. Tham dự Hội...

Chê và phê bình trong giao tiếp công vụ – nhìn từ phương diện lịch sự

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghi thức chê, phê bình nói riêng, các nghi thức giao tiếp nói chung trong hoạt động hành chính được thể hiện rất đa dạng và phức tạp. Bài viết từ phương diện lịch sự, xem xét nghi thức chê và phê bình, những nghi thức giao...

Thiết lập các “doanh nghiệp xanh” tiến tới hình thành các “vùng xanh” – giải pháp phối hợp nguồn lực công – tư nhằm chống dịch Covid-19 hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc thiết lập các “Doanh nghiệp xanh" tiến tới hình thành các “vùng xanh" tại Việt Nam không chỉ có tác dụng duy trì sản xuất - kinh doanh trong nước mà sẽ đặc biệt hiệu quả để truyền thông và gia tăng niềm tin từ các...