Diễn đàn hành chính

Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng Chiến lược phát triển khoa học – công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nội vụ, là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo,...

Truyền thông chính sách cần phải được tham gia vào các khâu của chu trình chính sách

(Quanlynhanuoc.vn) - “Truyền thông chính sách - những vấn đề lý luận và thực tiễn” là chủ đề buổi tọa đàm khoa học do Bộ môn Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức trực tiếp...

Chuyển đổi số hợp tác xã bắt đầu từ tư duy sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ 

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhiều hợp tác xã đã và đang tiếp cận chuyển đổi mô hình sản xuất kiểu mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng với nhu cầu thị trường.  Chuyển đổi số được đánh giá là đòn bẩy quan trọng, tạo ra...

Hội thảo khoa học: “Góp ý Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 21/9/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Góp ý Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. PGS.TS. Lương Thanh...

Hội thảo “Mô hình kinh doanh tuần hoàn – Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng tại Việt Nam”

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong khuôn khổ hợp tác với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, sáng ngày 19/8/2022, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (CIEM) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo nghiên cứu “Mô hình kinh doanh tuần hoàn -...

Định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 05/8/2022, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM HEAD) với chủ đề: “Hiện đại hóa nền...

Hội thảo khoa học: “Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở xã, thị trấn”

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 30/6/2022 tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở xã, thị trấn”...

Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 15/6/2022 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã có buổi tiếp và làm việc với Viện Quản trị Chandler (Xinh-ga-po). Tiếp đón và làm việc, có TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện; đại diện lãnh đạo Ban Hợp...

Đánh giá công chức cấp xã theo kết quả thực thi công vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 30/5/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Toạ đàm khoa học: “Đánh giá công chức cấp xã theo kết quả thực thi công vụ”.  Tham dự tọa đàm khoa học có: PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách...

Kiểm soát quyền lực bằng pháp luật phải được xác định và thực thi một cách nghiêm minh trong xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 24/5, Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Kiểm soát quyền lực bằng pháp luật - Lý luận và thực tiễn”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực...