Trang chủ Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

Cuốn sách: Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 7 tháng 5 năm 1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã giành được Chiến thắng Điện Biên Phủ “rực rỡ năm châu, chấn động địa cầu”, góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược...

Võ Nguyên Giáp – Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là một danh tướng vĩ đại, một tài năng kiệt xuất, nhà chính trị gia quân sự lỗi lạc của dân tộc Việt Nam,...

Kiểm soát quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - “Kiểm soát quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay” là cuốn sách chuyên khảo do TS. Trần Quyết Thắng (chủ biên), được tập hợp các bài viết có giá trị của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học từ Hội thảo Khoa học cấp Bộ và Nhà xuất...

Phẩm cách phụ nữ

Cuốn sách “Phẩm cách phụ nữ” của bà Bando Mariko là một tác phẩm đầy cảm hứng về việc tìm kiếm sự bình đẳng và giải phóng cho phụ nữ.

“Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm chủ biên, tập hợp một số bài viết của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đầu ngành… về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và những...

“Thương hiệu Việt Nam – Thời khắc vàng”

(Quanlynhanuoc.vn) - “Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng" của tác giả Trần Tuệ Tri là cuốn sách về thương hiệu quốc gia đầu tiên của Việt Nam dưới góc nhìn thực tế...

Tư duy phi hiển nhiên

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiêu thức của tư duy khác biệt giúp tìm ra, sàng lọc xu hướng dẫn tới thành công. Thông qua cuốn sách, tác giả Rohit Bhargava muốn mang tới cho người đọc phương pháp để nhìn ra những thứ người khác không thấy. Tác giả gọi đó...

Hồ Chí Minh – Con người của lịch sử và làm nên lịch sử

(Quanlynhanuoc.vn) - Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần...

“Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới”

(Quanlynhanuoc.vn) - “Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới” - Cuốn tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ...

Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

(Quanlynhanuoc.vn) - Pháp luật không chỉ là công cụ để Nhà nước duy trì trật tự xã hội mà còn để kiến tạo và thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Theo nghĩa đó, pháp luật cần được xây dựng với tầm nhìn chiến lược để không chỉ...