Trang chủ Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

Thực hiện chính sách công – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách công là một công cụ quan trọng để nhà nước quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện chính sách công là quá trình đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống mà đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người dân, doanh nghiệp và...

Càng kỷ luật, càng tự do

(Quanlynhanuoc.vn) – Ý nghĩa của kỷ luật chính là thúc đẩy bạn ràng buộc bản thân mình trong chuẩn mực. Cất đi và thay đổi thói tùy tiện của bản thân, thay vào đó là dựa vào sức mạnh và ý chí kiên trì, bền bỉ để tạo ra nguyên tắc làm việc thuộc...

Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xung đột lợi ích nảy sinh khi lợi ích riêng của một cá nhân, tổ chức tác động, chi phối đến tính khách quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn mà cá nhân, tổ chức đó được giao. Ở Việt Nam, xung đột...

Xây dựng Đảng về đạo đức

(Quanlynhanuoc.vn) – Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập...

Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Dưới tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại, nhịp độ công nghiệp hóa, đô thị hóa ngày một gia tăng, toàn cầu hóa được thúc đẩy, kinh tế thị trường ngày càng lan rộng, gia đình Việt Nam có sự quá độ...

Những đóa sen hồng

(Quanlynhanuoc.vn) - Những đóa sen hồng - cuốn sách nhằm tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân mới Nhân Dần, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Một số vấn đề...

Tạo động lực – Tăng hiệu suất

(Quanlynhanuoc.vn) - Động lực tạo ra điểm khác biệt giữa trạng thái thụ động với trạng thái chủ động. Khi có động lực, bất kỳ ai cũng dễ dàng đạt được những thành tích xuất sắc hơn. Điều đó khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tạo động lực và...

Nhà quản lý linh hoạt

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách “Nhà quản lý linh hoạt” của hai tác giả TS. Cherry Vũ và Rob England viết: “Thế giới đang thay đổi quá nhanh khiến chúng ta không thể tiếp tục áp dụng những cách làm việc và quản lý cũ… Những cách quản lý mới...

Giáo trình kỹ năng làm việc nhóm

(Quanlynhanuoc.vn) - Làm việc nhóm có vai trò quan trọng giúp con người hợp sức, đồng lòng tạo nên thành công. Làm việc nhóm sẽ huy động được sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ, sở trường, kinh nghiệm từ các thành viên trong nhóm để giải quyết các...