Giới thiệu sách

Tâm thư nhà lãnh đạo

(Quanlynhanuoc.vn) - Các bạn đang cầm trong tay cuốn sách do một nhóm bạn trẻ Việt Nam tham gia chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ mang tên ABG dịch và xuất bản. Ban đầu, đây là cuốn sách dành cho chính họ, nhưng giờ đây, cuốn sách còn...

Tinh thần thủ lĩnh từ những lãnh đạo kiệt xuất

(Quanlynhanuoc.vn) - “Tinh thần thủ lĩnh từ những lãnh đạo kiệt xuất” là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học kinh nghiệm về khả năng lãnh đạo xuất sắc từ những nhà lãnh đạo xuất chúng, lỗi lạc. Cuốn sách cung cấp 100 câu trích dẫn của các...

Làm việc, làm người, làm quản lý

(Quanlynhanuoc.vn) - Giới kinh doanh hay công chức, viên chức luôn phải sống trong môi trường áp lực cao, hằng ngày “chạy quanh” các mối quan hệ giữa lãnh đạo, đồng nghiệp và nhân viên. Những người ở vị trí quản lý càng đòi hỏi cao hơn, cần có...

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách “Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp của tác giả Andrea Driessen - (do Trần Vân Khánh dịch) được Nhà xuất bản Dân trí phát hành năm 2019 đã cung cấp góc nhìn mới đầy sâu sắc giúp bạn đọc thay đổi cách làm việc, cách tổ chức...

Những giá trị tham khảo từ cải cách tài chính của chúa Trịnh Cương (1716 – 1729)

(Quanlynhanuoc.vn) – Cải cách để đổi mới, phát triển đất nước là một xu thế tất yếu trong lịch sử. Cuộc cải cách của chúa Trịnh Cương vào thế kỷ XVIII được đánh giá là một trong mười cuộc cải cách tiêu biểu của lịch sử phong kiến nước...

Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương

(Quanlynhanuoc.vn) – Những năm qua, việc phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền ở Việt Nam đã được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chính phủ và phát huy sự chủ động, sáng...

Thực hiện chính sách công – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách công là một công cụ quan trọng để nhà nước quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện chính sách công là quá trình đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống mà đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người dân, doanh nghiệp và...

Càng kỷ luật, càng tự do

(Quanlynhanuoc.vn) – Ý nghĩa của kỷ luật chính là thúc đẩy bạn ràng buộc bản thân mình trong chuẩn mực. Cất đi và thay đổi thói tùy tiện của bản thân, thay vào đó là dựa vào sức mạnh và ý chí kiên trì, bền bỉ để tạo ra nguyên tắc làm việc thuộc...

Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xung đột lợi ích nảy sinh khi lợi ích riêng của một cá nhân, tổ chức tác động, chi phối đến tính khách quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn mà cá nhân, tổ chức đó được giao. Ở Việt Nam, xung đột...

Xây dựng Đảng về đạo đức

(Quanlynhanuoc.vn) – Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập...