Cuốn sách: Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 7 tháng 5 năm 1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã giành được Chiến thắng Điện Biên Phủ “rực rỡ năm châu, chấn động địa cầu”, góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định là “dấu mốc vàng sáng chói trong lịch sử”, thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta, cũng là chiến thắng chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng tỏ chân lý của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng các dân tộc nhất định thành công”.

Bảy mươi năm đã trôi qua, ý nghĩa và tầm vóc của chiến thắng hào hùng này vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử và thời đại. Cũng từ đây, thế giới xuất hiện một biểu trưng của thời đại: Việt Nam – Hồ Chí Minh – Điện Biên Phủ, như lời đánh giá của bạn bè quốc tế “đã làm rung động trái tim hàng tỷ người khao khát độc lập, tự do”, đồng thời là “tiếng kèn xung trận” đối với các phong trào giải phóng dân tộc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng sáng ngời về khát vọng độc lập, tự do của dân tộc ta; khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng: kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sức mạnh của nghệ thuật quân sự tài tình, sáng tạo; sự chiến đấu kiên cường, anh dũng của Quân đội ta và lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, dù đã 70 năm trôi qua nhưng tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng, cờ đỏ sao vàng vĩ đại” của các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ vẫn luôn sáng ngời. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ bất diệt, với niềm tự hào và sức sống mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.

Cuốn sách: Anh hùng và chiến sĩ Điện Biên Phủ ra đời nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, có ý nghĩa sâu sắc. Đây cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Chiến dịch; tri ân các anh hùng, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… đã anh dũng hy sinh, đóng góp sức người, sức của trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và trên các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những tấm gương sáng ngời của các anh hùng, liệt sĩ sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong trái tim Nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách: Anh hùng và chiến sĩ Điện Biên Phủ là những tâm huyết, nỗ lực của Tỉnh ủy Điện Biên và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật biên soạn, xuất bản; là tài liệu quý, tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ thông qua những chiến công, thành tích trong chiến đấu và chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, tô thắm trang sử vẻ vang của dân tộc, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Tạp chí Quản lý nhà nước trận trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thúy Vân