Tiêu điểm

Nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra sáng 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng...

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 9/10, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát...

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị lần thứ 13 BCH TƯ Đảng khóa XII

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 9/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.   Kính thưa Trung ương, Thưa các...

Học viện Hành chính Quốc gia – Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ và đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong suốt tiến trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia có 61 năm luôn sát cánh, đồng hành cùng Bộ Nội vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Cải cách hành chính nhà nước về bản chất là quá trình giải quyết những mâu thuẫn cơ bản trong cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý của bộ máy nhà nước nói chung, trực tiếp là bộ máy hành pháp, là phương thức phổ...

Chính phủ: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới,...

Đại hội đồng AIPA 41 thành công tốt đẹp

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội đồng AIPA 41 đã thành công tốt đẹp các nội dung đề ra trong Chương trình nghị sự với tinh thần hữu nghị, hiểu biết, tin cậy và trách nhiệm. Đại hội đã bế mạc vào trưa 10/9.    Phát biểu bế mạc Đại hội đồng, Chủ...

ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh, cùng vượt qua khó khăn

(Quanlynhanuoc.vn) - ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn. Việc tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 lần này đã thể hiện nỗ lực của các nghị viện thành...

Nhận thức về 6 chữ ‘Độc lập-Tự do-Hạnh phúc’ trong Quốc hiệu Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Quốc hiệu là tên gọi chính thức của một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn gắn với một thể chế chính trị được lựa chọn khách quan bởi lịch sử. Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ghi dưới Quốc hiệu Việt Nam...

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng...