Tiêu điểm

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - “Tôi chỉ có một đảng, Đảng Việt Nam” - Đó là lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Quốc hội, trước quốc dân, trước thế giới, tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá I (ngày 31/10/1946).

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 09/5/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ – bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khơi nguồn cho sự vùng dậy mạnh mẽ của các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh tự giải phóng, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Nguyên tắc tập trung dân chủ – nguồn gốc thắng lợi của cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguyên tắc tập trung dân chủ là tinh hoa trí tuệ nhân loại, thành quả tư tưởng, đúc rút từ quá trình phấn đấu của cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam gắn với truyền thống đoàn kết dân tộc. Nguyên tắc này được nâng tầm, thực hiện triệt để và xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức Đảng và chính quyền, góp phần tiên quyết vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bảo tồn, phát huy giá trị hiện vật “Chiến thắng Điện Biên Phủ – điểm hẹn lịch sử”

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là dấu son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, các hiện vật trong cuộc chiến thắng lẫy lừng đó đang được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam lưu giữ...

Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tích cực chính trị đối với nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận trên không gian mạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Tính tích cực chính trị là một bộ phận cấu thành phẩm chất chính trị của mỗi chủ thể chính trị, được biểu hiện ở sự tự giác, chủ động, sáng tạo trong nhận thức và hành động khi tham gia vào quá trình chính trị trong từng thời kỳ lịch sử nhất định...

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Toàn văn Tuyên bố Chung Việt Nam – Trung Quốc

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới...

Mỗi thầy, cô giáo luôn là tấm gương sáng rèn đức, luyện tài, yêu nghề, yêu người

(Quanlynhanuoc.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng rằng, mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, luôn là tấm gương sáng về rèn đức, luyện tài, yêu nghề, yêu người; không ngừng học tập, tu dưỡng, tích lũy kiến thức,...