Tiêu điểm

Dân chủ – kỷ cương trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới,...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình, QUYẾT NGHỊ I - Tán thành...

Tập trung mọi nguồn lực để phát triển Học viện Hành chính Quốc gia lên tầm cao mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2021 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục tập...

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp đầu tiên, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Đồng...

Người về mang tới những mùa Xuân đất nước!

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trưa ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ (28/1/1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Có thể nói, đây là một trong những sự...

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) – Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.   Kính thưa Đoàn...

“Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” – kim chỉ nam cho tư duy, chiến lược, hành động và ước vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội XIII của Đảng có chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước...

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Chỉ còn khoảng chưa đến một tuần nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất trong 5 năm qua của cả nước - sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 25/01/2021 - 02/02/2021. Kể từ khi...

Mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương là một mô hình mới, chưa có trong tiền lệ

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh được 100% tổng số đại biểu tán thành, tại Phiên họp thứ 51, có...

10 sự kiện nổi bật năm 2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2020, Việt Nam không chỉ vượt qua những khó khăn, thử thách chưa có tiền lệ, đặc biệt là đại dịch COVID-19 cộng với thiên tai, bão, mưa lũ lịch sử ở miền Trung, mà còn đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên...