Tiêu điểm

Hệ giá trị quốc gia – từ góc nhìn của hệ giá trị gia đình truyền thống Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Trong đó việc “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá...

Phát triển nhanh, bền vững Vùng đồng bằng sông Hồng là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 29/11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.  I - Tình hình Qua hơn 35 năm đổi...

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, yêu cầu tập trung vào trả lời 3 câu hỏi: (1) Vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại...

Báo chí với bình đẳng giới trong thời đại chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới đã được các cơ quan báo chí xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, được thể hiện rất rõ trên tất cả các loại hình báo chí. Trong chương trình, kế hoạch, đề...

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới...

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 15/4/2010 của Ban...

Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với người có công

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật các đại biểu người có công tiêu biểu trong toàn quốc, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Tại buổi gặp...

Báo chí với công cuộc chuyển đổi số hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Cùng với các cấp, các ngành và cả đất nước, những năm qua, báo chí đã tiên phong tiến hành quá trình chuyển đổi số và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, ngành báo chí - truyền...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 4/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Quản lý nhà nước...