“Thanh bảo kiếm sắc bén” và “lá chắn vững chắc” để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 15/9, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối 138 điểm cầu với hơn 4.600 đại biểu đại diện các cơ quan nội chính Trung...

Chính phủ mới: Khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, sáng ngày...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp – Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách đây 110 năm, quê hương Quảng Bình với vị mặn mòi của biển cả, cái nắng chói chang của những cồn cát và truyền thống trung dũng, kiên cường của Nhân dân nơi đây đã hun đúc, sinh ra Võ Giáp - Anh Văn - Đại tướng...

Sắc lệnh của Chính phủ lâm thời và vị Bộ trưởng được trao quyền ký Sắc lệnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Ban hành Sắc lệnh được xem là quyền lập pháp trong tình huống khẩn cấp của Chính phủ mà chỉ có người đứng đầu Chính phủ (hoặc người được ủy quyền của người đứng đầu) mới có thẩm quyền ký ban hành. Thời điểm Cách mạng Tháng Tám năm...

Bộ Công an được tổ chức tinh gọn bộ máy nhằm thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó

(Quanlynhanuoc.vn) - Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động thực hiện sắp xếp, tinh gọn cơ quan Bộ Công an. Từ kinh nghiệm thực tiễn, bài viết tiếp tục đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy và...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội...

Dân chủ, trách nhiệm và đạo đức trong hoạt động nghiên cứu khoa học

(Quanlynhanuoc.vn) - Khoa học tiến bộ là khoa học dân chủ, đạo đức và trách nhiệm. Trong bài viết này, tác giả phân tích nội hàm của dân chủ, đạo đức, trách nhiệm trong thực tiễn; từ đó đề xuất những định hướng đổi mới để tăng cường dân...

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển hệ thống báo chí, truyền thông mạnh, phong phú, nhân văn và hiện đại chính là xây dựng, củng cố một công cụ của Đảng trong giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ văn hóa và nhận thức chính trị cho Nhân...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Cuộc bầu cử thành công toàn diện

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND đã thành công toàn diện, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định và đúng pháp luật. Cuộc bầu cử đại biểu...

Những Chủ nhật đặc biệt – Ngày hội của toàn dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong lịch sử bầu cử nước ta, ngày Chủ nhật được chọn là ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Và, đã trở thành ngày đặc biệt, ngày hội của toàn dân trong suốt từ năm 1946 đến nay. Bắt đầu từ Sắc...