Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế

TS. Lê Thị Tươi Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Trước những luận điệu xuyên tạc về đường lối đối ngoại Việt Nam của các thế lực thù địch, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quan hệ quốc tế, đó là đường lối...

Hội nghị EROPA 2023 tại Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực hành chính công và quản trị công trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương

(Quanlynhanuoc.vn) - Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới (EROPA) là tổ chức đầu tiên trong khu vực đặc biệt coi trọng việc phát triển nền hành chính công nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong các nước khu vực châu Á và Thái...

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 8/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Tạp chí Quản lý nhà nước xin trân trọng giới...

Tuyên ngôn Độc lập – Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Tuyên ngôn Độc lập là áng văn lập...

Tháng Tám – Niềm tin và hy vọng

(Quanlynhanuoc.vn) - Giá trị tinh thần Cách mạng tháng Tám còn mãi, bởi đó là ý nguyện, là ý chí của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đã gần trọn thế kỷ trôi qua, nhưng mùa thu tháng Tám năm 1945 vẫn để lại trong lòng mỗi...

Điểm sáng kinh tế Việt Nam giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Suốt hơn 2,5 năm qua từ sau Đại hội XIII của Đảng, Việt Nam vẫn vững vàng và tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trong hành trình vượt qua các thách thức chưa có tiền lệ lịch sử,...

Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội, “đưa ý Đảng đến gần dân hơn”

(Quanlynhanuoc.vn) - Các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội để đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn,...

Hướng đến 100% cơ quan báo chí tự chủ, nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ…

(Quanlynhanuoc.vn) - Một trong những nội dung trong Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành là đến năm 2025, tỷ lệ cơ quan báo chí tự chủ, Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thực...

Nhận diện chủ nghĩa giáo điều – Yếu tố cốt lõi của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc nhận diện những biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam hiện nay là việc rất hệ trọng. Nhận diện đúng, tìm ra đúng nguyên nhân của chủ nghĩa giáo điều thì mới có các giải pháp khắc phục. Có thể khẳng định rằng,...

Học viện Hành chính Quốc gia – Từ truyền thống hướng đến hành trình mới

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia (29/5/1959 - 29/5/2023), PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện gửi đến Tạp chí Quản lý nhà nước bài viết: Học viện Hành chính Quốc gia – Từ...