Hội thảo khoa học: Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

(QLNN) - Sáng ngày 08/5/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung  (KAS - Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo khoa học “Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa...