Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Trong suốt quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia có rất nhiều tên gọi, thuộc nhiều cơ quan quản lý, như lúc ban đầu trực thuộc Bộ Nội vụ, sau đó là trực thuộc Chính phủ, rồi lại trực...

Học viện Hành chính Quốc gia phấn đấu để xứng tầm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng đầu của đất nước

(QLNN) - Trong 60 năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu khoa học về bộ máy hành chính nhà nước, khoa học hành chính, chính sách công… phục vụ trực tiếp cho công cuộc cải cách nền hành...

Những dấu mốc lịch sử của Học viện Hành chính Quốc gia

* Ngày 29/5/1959, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại ký Nghị định số 214-NV về việc thành lập Trường Hành chính. Trường trực thuộc Bộ Nội vụ, có nhiệm vụ huấn luyện cán bộ chính quyền cấp huyện. * Ngày 29/9/1961, theo...

Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 22/5/2019, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Học viện Hành chính Quốc gia do TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã thành kính báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 129...

Hội thảo khoa học: Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

(QLNN) - Sáng ngày 08/5/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung  (KAS - Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo khoa học “Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa...