Bế mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc

Chiều nay, 27.11, Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV đã bế mạc trọng thể, sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tới dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Phiên bế mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV (Ảnh: Lâm Hiển).

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Tám của Quốc hội đã kết thúc tốt đẹp. Qua xem xét, thảo luận một cách kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 11 Luật, Bộ luật, 17 Nghị quyết với sự đồng thuận cao và cho ý kiến 10 dự án luật khác.Các luật, nghị quyết được thông qua là những cơ sở pháp lý quan trọng tiếp tục góp phần tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế; xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; cải cách chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp (Ảnh: Lâm Hiển).

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kết quả kỳ họp tạo niềm tin, sự phấn khởi, đoàn kết, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đã được Quốc hội giao. Tại kỳ họp này, việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, dần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm trong hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; đồng thời, sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm tiếp theo. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao rất quan trọng. Vì vậy, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mới có thể bảo đảm hoàn thành tốt khối lượng lớn, với các yêu cầu và nhiệm vụ  đặt ra cho năm 2020.

Các đại biểu tại Phiên bế mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV (Ảnh: Quang Khánh).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của ĐBQH, của cử tri và Nhân dân để có giải pháp thiết thực hơn nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp sau. Đồng thời, cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, đạt nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các ĐBQH kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu nhân dân.

Thanh Chi
(Theo: daibieunhandan.vn)