Trang chủ Tuyển sinh Học viện Hành chính Quốc gia

Tuyển sinh Học viện Hành chính Quốc gia

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh 389 chỉ tiêu với 7 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023. Thông tin chi tiết: xem Tại đây

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hình thức chính quy; đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2023 tại Học viện Hành chính Quốc gia trụ sở Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia vừa ban hành Thông báo số 2270/TB-HCQG ngày 14/9/2023 tuyển sinh đại học liên thông hình thức chính quy; đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2023 tại trụ sở Hà Nội. ...

Học viện Hành chính Quốc gia công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã ký ban hành Quyết định số 4134/QĐ-HCQG ngày 07/9/2023 công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023. Danh sách chi tiết xem: Tại đây

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội, thành...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh 50 chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 ngành Quản lý công.

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành trung ương năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành trung ương năm 2023 theo hình thức học tập trung hoặc từ xa (trực tuyến).

Định hướng nghiên cứu, giảng dạy về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng tại Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động văn phòng, văn thư, lưu trữ, đặc biệt với các nền tảng công nghệ số là xu thế toàn cầu. Chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến...

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học hình thức chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 với 5 phương thức tuyển sinh chính thức. Theo đó, năm 2023, Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh theo 5 phương thức gồm: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp...