Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 18/3/2024, Học viện Hành chính quốc gia đã ban hành Thông báo số 757/TB-HCQG tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024 ngành Quản lý công, mã số 9 34 04 03, chỉ tiêu 50 nghiên cứu sinh.

Tải về các biểu mẫu: tại đây