Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương theo phương thức từ xa năm 2024

(Quanlynhanuoc.vn) – Học viện Hành chính Quốc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương theo phương thức từ xa năm 2024 trên phạm vi toàn quốc.

Tải về các biểu mẫu hồ sơ đăng ký:
– Lý lịch chuyên viên 
– Lý lịch chuyên viên chính
– Phụ lục 2b

Thông tin liên hệ:
Phòng Đào tạo Trực tuyến, Trung tâm Công nghệ và Thư viện, phòng 6A, nhà 11 tầng, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đông Đa, Hà Nội.
Số điện thoại: 0243.8343.482
Email: enapa@napa.vn (đối với lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương);
chuyenvienchinh@napa.vn (đối với lớp bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương)