Trang chủ Trang địa phương

Trang địa phương

Kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái – Hướng đi mới cho nông nghiệp Tây Nguyên

(Quanlynhanuoc.vn) - Kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái vào cộng đồng sản xuất nông nghiệp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp mà cùng với du lịch sẽ đem lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần phát triển bền vững hơn cho khu vực...

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự biến động nhanh chóng của thị trường, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Công nghiệp là vô cùng quan trọng...

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Kiên Giang có những chuyển biến tích cực

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2023, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Kiên Giang đã cải thiện được từ nhóm thấp lên nhóm trung bình thấp so với cả nước.

Tỉnh Trà Vinh phát triển năng lượng sạch trong kế hoạch phát triển năng lượng quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Trà Vinh là tỉnh thứ 14 của cả nước và tỉnh đứng thứ 3 vùng đồngbằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh (theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050)...

Phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

(Quanlynhanuoc.vn) - Du lịch văn hóa là một trong những ngành công nghiệp văn hóa được xác định tại “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”...

Nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch văn hóa trong phát triển du lịch văn hóa tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Quanlynhanuoc.vn) - Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương sở hữu nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa; nhất là các di tích văn hóa lịch sử - đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch...

Hà Tĩnh phát triển mô hình chuỗi du lịch xanh

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, Hà Tĩnh đã và đang chú trọng phát triển ngành kinh tế không khói, mở rộng nhiều mô hình chuỗi du lịch xanh, trong đó nổi bật nhất là mô hình du lịch cộng đồng...

Một số nguyên tắc xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội thành công

(Quanlynhanuoc.vn) - Thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội của cả nước. Việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị rất cần thiết - là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội phát triển...\

Tỉnh Bình Định tổ chức xúc tiền đầu tư, hợp tác tại Nhật Bản

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong các ngày từ  07 - 13/4/2024, tỉnh Bình Định tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư, hợp tác tại Nhật Bản. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư  Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; tham dự đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Công ty CP Becamex Bình Định. Theo kế hoạch,...

Đắk Lắk nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

(Quanlynhanuoc.vn) – Tại Hội nghị công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023, ngày 02/4/2024 tại Hà Nội, chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk đạt 42,3265 điểm, xếp vị thứ 31/63 tỉnh, thành phố.