Cải cách hành chính

Công tác cán bộ quyết định hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện bộ máy chính quyền, trong hoạt động thi hành nhiệm vụ và công vụ, đặc biệt nếu có được đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên sẽ quyết...

Đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến...

Những hạn chế của cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và gợi ý khắc phục

(Quanlynhanuoc.vn) - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ được triển khai thực hiện và gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn có những điểm hạn...

Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở Nghệ An

(Quanlynhanuoc.vn) - Những thành tựu nổi bật trong cải cách hành chính (CCHC) của Việt Nam trong suốt thời gian qua có phần đóng góp to lớn của chính quyền các địa phương. CCHC mà trọng tâm là cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên...

5 nhóm chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân theo thời gian thực trên môi trường điện tử

(Quanlynhanuoc.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian...

Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ việc đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương. Tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong...

Cải cách thủ tục hành chính và những vấn đề đặt ra từ tác động của đại dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc...

Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó tập trung vào 6 nội dung lớn. Điều này thể hiện rõ quan điểm, định hướng phát...

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP. Hồ Chí Minh tuy tăng lên theo từng năm nhưng mức tăng không lớn. Phân tích kết quả đánh giá chỉ số PCI trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy, TP. Hồ Chí Minh...