Hành chính quốc tế

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cung ứng dịch vụ hành chính công ở Đan Mạch

(Quanlynhanuoc.vn) - Đan Mạch là quốc gia có nền kinh tế phát triển và có nền công vụ hiện đại. Cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến ở Đan Mạch được người dân đánh giá cao, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm áp lực...

Đào tạo công dân Việt Nam tại Liên bang Nga – Lịch sử và thực trạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Những bước đầu tiên hướng tới sự gắn bó văn hóa giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã được thực hiện từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, sự hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực giáo dục và văn hóa...

Phát triển một chiến lược hiệu quả về Chính phủ điện tử ở Ca-na-đa

(Quanlynhanuoc.vn) - Ca-na-đa được biết đến như quốc gia đi đầu trong lĩnh vực chính phủ điện tử (e-government) và có một thành tích ấn tượng về việc cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến. Chính phủ điện tử được kỳ vọng “đem lại những...

Nâng cao mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ về an ninh phi truyền thống

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết khái quát tình hình hợp tác an ninh phi truyền thống Việt Nam - Hoa Kỳ những năm vừa qua. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia về...

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các quốc gia nhằm tận dụng những thành quả phát triển của nhân loại để phát triển đất nước. Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế và là thành...

Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về chính phủ điện tử – từ kinh nghiệm một số quốc gia 

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc xây dựng, vận hành chính phủ điện tử đặt ra yêu cầu cấp thiết bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức. Mô hình chính phủ điện tử các quốc gia không hoàn toàn giống nhau nhưng có...

Phát triển kinh tế tuần hoàn tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhannuoc.vn) - Kinh tế tuần hoàn là giải pháp cốt lõi nhằm hướng đến phát triển bền vững, tức là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Mô hình này đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và cho thấy những hiệu...

Hiệp hội Kiểm định Hành chính công Châu Âu

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiệp hội Kiểm định Hành chính Công châu Âu (EAPAA) được thành lập vào năm 1999 để phát triển và duy trì một hệ thống kiểm định tự nguyện các chương trình hành chính công học thuật ở Châu Âu. Sự công nhận quốc tế của các...

Kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở một số nước châu Âu

(Quanlynhanuoc.vn) - Kiểm soát chính quyền địa phương ở các nước trên thế giới rất đa dạng, nhưng cơ bản được chia thành hai loại: (1) Kiểm soát của các cơ quan nhà nước; (2) Kiểm soát của các thiết chế xã hội. Bài viết tập trung phân tích...

Thuế Quê hương – nét văn hóa độc đáo của Nhật Bản

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhật Bản là một quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 3 trên thế giới theo GDP danh nghĩa, có công nghiệp phát triển với kỹ nghệ tiên tiến. Nhật Bản có nhiều chính sách thuế, trong đó khuyến khích phát triển “Thuế Quê hương”. Bài viết...