Hành chính quốc tế

Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển của Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hàn Quốc là quốc gia có nền kinh tế phát triển, một trong những thành viên dẫn đầu của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20). Cuối thế kỷ XX, Hàn Quốc nằm trong số các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế...

Ngoại giao kinh tế – trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Vương quốc Anh

(Quanlynhanuoc) - Vương quốc Anh là một trong những cường quốc về phát triển thương mại. Chính vì vậy, ngoại giao kinh tế là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của quốc gia nàynhằm bảo vệ và mở rộng tối đa lợi ích...

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, như: quy mô nhỏ, thiếu vốn...

Kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề việc làm ở nông thôn của một số quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước nhằm giải quyết vấn đề lao động, việc làm trong quá trình phát triển là hết sức cần thiết. Bài viết đã nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo phát triển kinh tế phi nông nghiệp;...

Chiến lược tự chủ công nghệ của Trung Quốc – những tác động và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất lao động, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần phát triển và tăng trưởng kinh tế, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định cơ chế, chính sách. Chiến lược tự...

Trường Dịch vụ công Ca-na-đa (CSPS)

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Dịch vụ công Ca-na-đa (CSPS) được thành lập vào ngày 01/4/2004, sau khi các quy định pháp luật về ưu đãi đối với hàng hóa và dịch vụ tại Phụ lục IV của Đạo luật Hiện đại hóa dịch vụ công có hiệu lực. Trường là...

Tổng quan kết quả khảo sát chính phủ điện tử năm 2022 của Liên hiệp quốc

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 28/9/2022, Liên hiệp quốc đã chính thức phát hành phiên bản thứ 12 của Khảo sát phát triển chính phủ điện tử của 193 quốc gia thành viên với chủ đề: “Tương lai của chính phủ kỹ thuật số”. Phiên bản này giúp các quốc gia cung...

Ngoại giao kinh tế của Mỹ trong đại dịch Covid-19 và sau khủng hoảng

(Quanlynhanuoc.vn)- Bộ Ngoại giao Mỹ luôn đặt kinh tế và các lực lượng thị trường vào trung tâm của chính sách đối ngoại của Mỹ. Ngoại giao kinh tế (NGKT) có nghĩa là vừa khai thác các lực lượng kinh tế toàn cầu để thúc đẩy chính sách đối ngoại của...

Ngoại giao kinh tế của In-đô-nê-xi-a trong những năm gần đây

(Quanlynhanuoc.vn) - In-đô-nê-xi-a là thành viên nhóm G20 và là nền kinh tế lớn nhất của Đông Nam Á, là nước đang phát triển, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và đang chuyển dần từ một nền kinh tế định hướng xuất khẩu thuần túy dựa vào tài nguyên thiên...

Ngoại giao kinh tế của Trung Quốc trong đại dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra nhiều bất ổn về kinh tế, chính trị và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa những nước lớn, trong đó có Trung Quốc. Sau khi vượt qua làn sóng đầu tiên của đại dịch,...