Hành chính quốc tế

Mạng lưới các trường chính phủ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)

(Quanlynhanuoc.vn) - Mạng lưới các trường chính phủ của OECD là một mạng lưới rộng khắp thế giới, bao gồm các trường chính phủ, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo đóng vai trò là cơ quan tư vấn và truyền bá kiến thức cho công việc...

Đào tạo, bồi dưỡng công chức ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Đào tạo, bồi dưỡng công chức có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền hành chính nhà nước đối với mọi quốc gia. Bài viết trình bày một số nội dung liên quan đến định hướng, mục tiêu, chương trình về đào...

Vận động hành lang: kinh nghiệm của Ca-na-đa

(Quanlynhanuoc.vn) Vận động hành lang có vai trò quan trọng trong việc tác động và xây dựng chính sách công. Bài viết đề cập một số kinh nghiệm về xây dựng Luật Vận động hành lang ở Ca-na-đa. Luật Vận động hành lang của Ca-na-đa Mục đích Mục đích của việc ban...

Vấn đề an ninh con người và những thách thức ở Đông Nam Á hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển,...

Trường Hành chính công Đại học Dalhousie (Ca-na-đa)

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Hành chính công được manh nha từ chương trình đào tạo Quản lý công tại Đại học Dalhousie (Ca-na-đa). Đến nay, Trường Hành chính công Đại học Dalhousie đã trở thành ngôi trường lớn, đào tạo trình độ đại học và sau đại học; đồng thời, cung...

Chính sách sử dụng tài liệu lưu trữ ở một số nước phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách sử dụng tài liệu lưu trữ là những quy định của Nhà nước nhằm xác định các mục tiêu, giải pháp để phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và đáp...

Kinh nghiệm một số nước và thách thức trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Với xu thế phát triển Chính phủ điện tử hiện nay và xu thế phát triển các công nghệ số như điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ di động, Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối...

Quản lý nhà nước của tỉnh Luông-Pha-Băng (Lào) trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Quanlynhanuoc.vn) - Nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Luông-pha-băng hết sức chú trọng. Những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp tỉnh Luông-pha-băng đã góp phần thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa...

Trường Đại học Chính trị và Hành chính Quốc gia (Ru-ma-ni)

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Đại học Chính trị và Hành chính Quốc gia (viết tắt là SNSPA) là cơ sở giáo dục đại học công lập ở Ru-ma-ni, được thành lập năm 1991. Ban đầu, Trường được thành lập với tư cách là một đơn vị đào tạo sau đại...

Kinh nghiệm phát triển hệ thống hợp tác xã của một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Xác định vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã là phải tạo cơ hội và phương thức phát triển kinh tế cho những người lao động đơn lẻ, những chủ doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình, tập hợp lại với nhau để tạo...