Trường Dịch vụ công Ca-na-đa (CSPS)

(Quanlynhanuoc.vn) – Trường Dịch vụ công Ca-na-đa (CSPS) được thành lập vào ngày 01/4/2004, sau khi các quy định pháp luật về ưu đãi đối với hàng hóa và dịch vụ tại Phụ lục IV của Đạo luật Hiện đại hóa dịch vụ công có hiệu lực. Trường là cơ sở giáo dục của Chính phủ Ca-na-đa và nằm trong danh mục đầu tư của Hội đồng Ngân khố.
Ảnh: wikipedia.org
Khái quát về Trường Dịch vụ công Ca-na-đa

Trường được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức là Trung tâm Phát triển Quản lý Ca-na-đa, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Ca-na-đa và Trung tâm Đào tạo Ngôn ngữ Ca-na-đa. Đứng đầu trường là Chủ tịch – người có quyền giám sát, chỉ đạo công việc và toàn bộ nhân viên.

Trường có sứ mệnh cung cấp đa dạng các hoạt động học tập nhằm nâng cao  năng lực cá nhân và tổ chức, cũng như tạo đột phá về quản lý trong khuôn khổ dịch vụ công. Theo Đạo luật Trường Dịch vụ Công của Ca-na-đa, CSPS với tư cách là một đơn vị thuộc bộ có nhiệm vụ:

(1) Khuyến khích nâng cao chất lượng trong dịch vụ công;

(2) Nuôi dưỡng nhận thức chung về mục đích, giá trị và truyền thống của dịch vụ công;

(3) Hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của công chức, giúp đảm bảo công chức có kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả;

(4) Hỗ trợ các phó trưởng đơn vị đáp ứng nhu cầu học tập của tổ chức mình;

(5)  Theo đuổi sự xuất sắc trong quản lý công.

CSPS là trường dẫn đầu về phương pháp học tập dành cho các doanh nghiệp của Chính phủ. Phương pháp này cung cấp một chương trình giảng dạy chuẩn, phổ biến, hỗ trợ công chức thông qua các chuyển đổi nghề nghiệp quan trọng, bảo đảm các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để phục vụ công việc một cách xuất sắc. Trong đó, các chương trình, dự án học tập liên quan đến dịch vụ công, như:

Thứ nhất, về các dự án hàng đầu tại Chính phủ Ca-na-đa.

Trong dịch vụ công liên bang của Chính phủ Ca-na-đa hiện nay, việc giao dự án thành công không chỉ được đánh giá là đúng giờ và minh bạch trong ngân sách mà đó còn là lập kế hoạch và thực hiện các dự án một cách nhanh nhẹn cùng với vai trò, trách nhiệm và kỳ vọng mới cho các nhà lãnh đạo của các dự án.

Vì vậy, trong chương trình CSPS đã thiết kế nội dung cho các nhà lãnh đạo dịch vụ công để kích hoạt và hỗ trợ các dự án mang lại lợi ích thực sự.

Thứ hai, đổi mới theo yêu cầu.

Chính phủ Ca-na-đa không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để đào tạo công chức theo cách sáng tạo và hiện đại. Các chương trình cho dịch vụ công liên bang sẽ được CSPS tập trung vào đổi mới và cho phép công chức tìm hiểu về các dự án và quy trình đổi mới.

Thứ ba, dịch vụ thông tin và sự kiện.

Trường có quyền được tham gia vào các hội thảo, diễn đàn, sự kiện đặc biệt.

Bên cạnh đó, trường giới thiệu các hội thảo tương tác, diễn đàn và các sự kiện học tập khác, qua đó, cung cấp cơ hội đối thoại về các vấn đề hiện tại mà dịch vụ công phải đối mặt.

Phương pháp phân tích dựa trên giới tính (GBA+)

Trong các phương pháp học tập của trường, đặc biệt phương pháp về phân tích dựa trên giới tính – Gender Based Analysis Plus (GBA +) được coi là một công cụ phân tích mạnh mẽ, giúp xây dựng các đề xuất thành các chính sách và chương trình ở mọi giai đoạn phát triển, thực hiện và giao hàng.

GBA + là một công cụ phân tích được sử dụng để đánh giá mức độ đa dạng của các nhóm phụ nữ, nam giới và những người đa dạng giới khác nhau trong trải nghiệm các chính sách, chương trình và sáng kiến. “Cộng” trong GBA + thừa nhận rằng GBA vượt xa sự khác biệt về sinh học (giới tính) và văn hóa xã hội. Tất cả chúng ta đều có nhiều yếu tố nhận dạng giao nhau để làm rõ chúng ta là ai; GBA + cũng xem xét nhiều yếu tố nhận dạng khác, như: chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, tuổi tác…

Chính phủ Ca-na-đa gần đây đã gia hạn cam kết với GBA + nhằm mục đích tăng cường năng lực này trên khắp các phòng ban và tổ chức. Dù trình độ của bạn là gì hay ở bất kể lĩnh vực công việc nào, những hoạt động này sẽ cung cấp cho bạn các công cụ thiết yếu để phục vụ nhu cầu đa dạng của người Ca-na-đa.

Các khóa học nổi bật

CSPS cung cấp một loạt sản phẩm học tập trực tiếp chuyên sâu dưới biểu ngữ “CSPS Premium”:

Khóa học thí điểm GBA+.

Sản phẩm Premium đầu tiên mà trường cung cấp là khóa học thí điểm GBA+ vào tháng 10/2018. Đây là một khóa học chuyên sâu, lớp học giới hạn trong một nhóm nhỏ gồm 12 – 15 người tham gia và được giảng dạy bởi các giảng viên có kiến thức chuyên ngành trong khu vực.

Khóa học GBA + và khung kết quả giới tính sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc để xác định và xóa bỏ rào cản đối với bình đẳng giới trong các chính sách, chương trình, dịch vụ công và các sáng kiến khác của Chính phủ. Đồng thời, khóa học cũng tổ chức các chương trình hội thảo để những người tham gia có cơ hội thực hành áp dụng GBA + và trợ giúp công việc “làm sáng tỏ GBA +” trong các bài tập nhóm tương tác.

Giới thiệu về phát triển chính sách công.

Khóa học nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là phải hiểu làm thế nào chính sách công được phát triển trong khuôn khổ của Chính phủ Ca-na-đa. Vì vậy, nội dung được giới thiệu cho người học là cung cấp các công cụ và tài liệu tham khảo cần thiết để cập nhật các chính sách của Chính phủ và khuyến khích người tham gia chia sẻ kiến thức về lĩnh vực phát triển chính sách.

Những người tham gia sẽ được giới thiệu về các vấn đề và hạn chế của việc phát triển chính sách công thông qua các bài tập thực tế dựa trên các vấn đề hiện tại.

Cách thức thực thi chính sách công.

Khi một chính sách công liên bang mới được thông qua, quá trình thực hiện bắt đầu. Khóa học của CSPS giới thiệu những phác thảo các quy trình dẫn đến việc thực hiện các chính sách công trong dịch vụ công liên bang, bao gồm cả việc thiết lập các chương trình và dịch vụ.

Người tham gia sẽ tìm hiểu về các bước thực hiện khác nhau, từ thiết kế và phân phối chương trình đến giám sát và đánh giá.

Phát triển chính sách nội bộ.

Nhân viên làm việc trong các dịch vụ chung và hành chính thường được yêu cầu xây dựng các chính sách, hướng dẫn và sử dụng các công cụ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các bộ phận cụ thể.

Mục đích của khóa học này cung cấp một khuôn khổ để phát triển các công cụ nội bộ với trọng tâm cụ thể về các chính sách hành chính.

Những người tham gia sẽ tìm hiểu về các yếu tố chính hỗ trợ và ảnh hưởng đến quá trình phát triển chính sách nội bộ. Ngoài ra, họ có thể đưa kiến thức mới thu được vào thực tiễn thông qua các cơ hội kết nối.

Chuỗi học tập bản địa.

Trường chia khóa học theo các chủ đề: công nhận, tôn trọng, mối quan hệ và hòa giải.

Chuỗi học tập bản địa sẽ cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên, khóa học, hội thảo và sự kiện về lịch sử, di sản, văn hóa, quyền và quan điểm của người bản địa Ca-na-đa cũng như về sự đa dạng và lâu dài của họ…

Trường cung cấp một bộ tài liệu về các nội dung:

(1) Tăng cường các kỹ năng văn hóa và nhận thức về các vấn đề liên quan đến các vùng lãnh thổ đầu tiên của Ca-na-đa.

(2) Về dân tộc Métis và Inuit cũng như vai trò và trách nhiệm của Chính phủ Ca-na-đa đối với các dân tộc này.

Đặc biệt, trong chương trình có hướng dẫn về các giao thức văn hóa được thiết kế, qua đó, giúp các học viên hiểu được tầm quan trọng của các hoạt động giao lưu, cách thức được áp dụng tại các cộng đồng bản địa, đồng thời tăng khả năng văn hóa và khả năng xây dựng mối quan hệ toàn diện và tích cực với các thành viên của cộng đồng bản địa.

Có thể kể đến những câu chuyện về truyền thống truyền miệng của giáo lý bản địa được chia sẻ, như: tư vấn cộng đồng bản địa – trò chuyện với Valérie Gideon; kỷ niệm nghĩa vụ quân sự của người bản địa…

Ngoài ra, còn có các khóa học khác, như:

(1) An toàn văn hóa.

(2) Mất tích và giết hại phụ nữ và trẻ em bản địa;

(3) Luật Bản địa.

(4) Chấn thương liên thế giới;

(5) Tuyên bố của Liên Hiệp quốc về quyền của người bản địa;… Đặc biệt, có một số chương trình, dự án học tập liên quan đến dich vụ công liên bang của Chính phủ Ca-na-đa qua các hoạt động trực tuyến, như: nắm rõ hơn chính sách và luật điều chỉnh quy trình mua sắm với các doanh nghiệp của người thổ dân; quyền thông tin của công chúng, nhân viên liên bang khi xử lý yêu cầu thông tin theo Đạo luật truy cập thông tin và Đạo luật quyền riêng tư cũng như cách áp dụng chúng; trách nhiệm của kế toán và kiểm toán trong chi tiêu tài chính…

Hầu hết các khóa học trong chuỗi học tập bản địa được diễn ra tại Trung tâm văn hóa, nằm ở số 111 Sussex Drive ở Ottawa (Ca-na-đa).

Tài liệu tham khảo:
1. Ca-na-đa school of Public Service. http://www.csps-efpc.gc.ca, truy cập ngày 07/7/2022.
ThS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh
Học viện Hành chính Quốc gia