Hành chính quốc tế

Trường quản trị và chính sách công Evans, đại học Washington, Hoa Kỳ

(Quanlynhanuoc.vn) - Trụ sở chính của Trường Evans nằm trong khuôn viên Seattle của Đại học Washington, Hoa Kỳ. Trường Evans hiện là một trong những trường thành viên của Đại học Washington. Lĩnh vực chủ yếu của Trường là nghiên cứu các chuyên ngành liên quan đến quản...

Hoàn thiện chu trình quản lý ngân sách của tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Chu trình lập, xét duyệt, phê chuẩn ngân sách địa phương tại tỉnh Luang Prabang nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào là một quá trình khá chặt chẽ, được tính toán và lập từ các đơn vị ngân sách cấp huyện và tổng hợp theo...

Học viện Hành chính Quốc gia Ukraine

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia Ukraine là cơ sở giáo dục đại học chính trong hệ thống đào tạo nâng cao chất lượng công chức và năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương ở Ukraine. Việc đào tạo các nhà quản lý hiện đại về hành...

Phòng vệ chính đáng trong Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Liên bang Đức và Hoa Kỳ – những giá trị tham khảo để hoàn chỉnh Bộ luật Hình sự Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định về phòng vệ chính đáng trong Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện nay còn khá chung chung, với một phạm vi quá rộng. Để khắc phục những hạn chế này, cần tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở học tập kinh nghiệm của một...

Chính sách phát triển nhà nước phúc lợi của Thụy Điển – kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Việt Nam là quốc gia đang phát triển và có nhiều chuyển dịch mạnh về phát triển kinh tế trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cũng như sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thì mô...

Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng trong lập quy hoạch đô thị – kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới

(Quanlynhanuoc.vn) - Lấy ý kiến cộng đồng là một quy trình mang tính bắt buộc trong tổng thể quá trình lập quy hoạch đô thị đã được pháp luật quy định. Đây cũng là một phương pháp quy hoạch được các đô thị trên thế giới áp dụng để...

Viện quản lý công Phần Lan (haus)

(Quanlynhanuoc) - Viện Quản lý công Phần Lan (HAUS) là cơ quan nhà nước thuộc sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Hoạt động của HAUS được điều chỉnh bởi pháp luật. Nhiệm vụ của HAUS là đào tạo và phát triển hành chính công cho cá nhân mỗi...

Chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số của Ca-na-đa và tham chiếu cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong chương trình hành động của Chính phủ Ca-na-đa, chính sách tôn trọng các quyền của thổ dân như: dành ưu đãi, khuyến khích và hỗ trợ đối với thổ dân được coi trọng đặc biệt, có nội dung rất đa dạng, thể hiện trên nhiều lĩnh...

Mức độ sẵn sàng với cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Các nền kinh tế đang phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Việt Nam đã có sự nâng cấp vượt trội về các chỉ số ICT (công nghệ thông tin và truyền thông). Từ năm 1996 - 2005, Việt Nam...

Trường hành chính công Thụy Sĩ (idheap)

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Hành chính công Thụy Sĩ (IDHEAP) là trường hàng đầu Thụy Sĩ về lĩnh vực hành chính công (HCC). Trường được thành lập năm 1981 và trở thành một phần không thể thiếu của Khoa Luật, Khoa học Hình sự và HCC của Trường Đại học...