Hành chính quốc tế

Hoàn thiện hệ thống kế toán đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán: Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết này phân tích tính đa dạng trong hình thành và vận hành hệ thống kế toán ở một số quốc gia phát triển, từ đó, rút ra kinh nghiệm đối với Việt Nam nhằm hoàn thiện hơn hệ thống kế toán đối với các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán nói riêng.

Trường Hành chính công khu vực Tây Ban–căng trong cải cách hành chính công cho chính phủ các nước khu vực Tây Ban-căng

(Quanlynhanuoc.vn) - Với vị trí quan trọng là trung tâm khu vực về hành chính công, Trường Hành chính công khu vực Tây Ban-căng (ReSPA) có chức năng tham mưu cho các chính phủ trong khu vực tìm ra cách hiệu quả và bền vững, giải quyết những yếu kém về thể chế trong hành chính công...

Quản lý, giám sát kiểm toán độc lập tại một số quốc gia phát triển – một số kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Kiểm toán độc lập có lịch sử phát triển hàng trăm năm trên thế giới. Ở Việt Nam, dịch vụ kiểm toán độc lập đang trong giai đoạn phát triển nên việc nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn...

Kinh nghiệm quản lý tài sản công tại Quốc hội của một số nước – những gợi mở cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Tài sản công tại Quốc hội là một bộ phận của tài sản công quốc gia, được quản lý, sử dụng nhằm phục vụ hoạt động của Quốc hội....

Kinh nghiệm phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tộc thiểu số ở Trung Quốc và một số gợi mở đối với đồng bào dân tộc Khmer vùng đồng bằng Sông Cửu Long 

(Quanlynhanuoc.vn) - Thời kỳ cải cách, mở cửa, Trung Quốc rất coi trọng việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tộc thiểu số....

Truyền thông xã hội trong giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu trên thế giới và gợi ý giải pháp cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trước sứ mệnh thực hiện cam kết và nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu của các quốc gia, phương tiện truyền thông xã hội trở thành công cụ trong việc định hình và phổ biến nhận thức...

Rộn ràng đón Tết Giáp thìn – Lễ hội mùa xuân tại các nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Hằng năm, cứ vào khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, ước tính có khoảng 2 tỷ người trên toàn cầu, nhiều người trong số đó ở Đông và Đông Nam Á đón năm mới âm lịch (Tết Nguyên đán).

Chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc – Kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong xã hội ngày nay, con người được coi là một “tài nguyên đặc biệt”, một nguồn lực để phát triển kinh tế. Do đó, việc phát triển con người, phát triển nhân lực đã trở thành trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực...

Xu thế phát triển truyền thông trên thế giới và kinh nghiệm cho các cơ quan báo chí địa phương ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Tác động của xu thế phát triển đa phương tiện trên thế giới tạo nên mô hình các cơ quan báo chí địa phương hội tụ truyền thông đa phương tiện. Bài viết chỉ ra xu thế tích hợp của các cơ quan báo chí địa phương theo xu thế hội tụ, đó là công nghệ mạng và công nghệ máy tính...

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Trung Quốc – kinh nghiệm đối với Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung Quốc đã và đang thể hiện vai trò quan trọng là xương sống của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ổn định xã hội. Tuy nhiên, với đặc điểm vốn mỏng, năng lực quản trị doanh nghiệp kém, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu...