Hành chính quốc tế

Kinh nghiệm phát triển hệ thống hợp tác xã của một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Xác định vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã là phải tạo cơ hội và phương thức phát triển kinh tế cho những người lao động đơn lẻ, những chủ doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình, tập hợp lại với nhau để tạo...

Mối quan hệ giữa chính quyền và công dân trong hoạch định chính sách công ở các nước thành viên của OECD

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), mối quan hệ giữa chính quyền và công dân trong hoạch định chính sách công được thực hiện ở ba cấp độ là cung cấp thông tin, tham vấn và tham...

Trung tâm hành chính công Nanyang – Đại học Công nghệ Nanyang (Xinh-ga-po)

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University - viết tắt là NTU) được thành lập vào năm 1991. Đây là một trong ba trường đại học công lập danh tiếng nhất tại Xinh-ga-po. Đến năm 2006, NTU chính thức trở thành một trong những trường...

Quản lý tin giả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Vấn nạn tin giả là một trong những thách thức lớn nhất mà các cá nhân, tổ chức, quốc gia, tổ chức quốc tế phải đối mặt trong thời kỳ bùng nổ thông tin trên nền tảng trực tuyến và kỹ thuật số. Đặc biệt, tin giả...

Năng lực cạnh tranh quốc gia và kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp của một số nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Năng lực cạnh tranh quốc gia là khả năng của một quốc gia đạt được những thành quả nhanh và bền vững về mức sống, nghĩa là đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao xác định sự thay đổi tổng sản phẩm quốc nội trên đầu...

Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam – Trung Quốc và kinh nghiệm trong xây dựng chính sách mới ở khu vực khai thác chung Vịnh Bắc Bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc (2004 - 2019) hết hiệu lực vào ngày 30/6/2020. Sau khi Hiệp định hết hiệu lực, Việt Nam có các chính sách phù hợp đối với công tác quản lý hoạt động của ngư dân...

Phát triển nông nghiệp bền vững tại một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Qua nghiên cứu về kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới, bài viết đề cập một số nội dung hàm ý chính sách cho Việt Nam để phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững tại một...

Công tác quản lý nhà nước về thương mại ở tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp, thời gian qua, ngành Công Thương tỉnh Luang Prabang đã nỗ lực xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển...

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cung ứng dịch vụ hành chính công ở Đan Mạch

(Quanlynhanuoc.vn) - Đan Mạch là quốc gia có nền kinh tế phát triển và có nền công vụ hiện đại. Cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến ở Đan Mạch được người dân đánh giá cao, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm áp lực...

Đào tạo công dân Việt Nam tại Liên bang Nga – Lịch sử và thực trạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Những bước đầu tiên hướng tới sự gắn bó văn hóa giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã được thực hiện từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, sự hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực giáo dục và văn hóa...