Văn bản - Chính sách mới

Những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai sửa đổi

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau 4 lần thảo luận.

Những điểm mới được bổ sung, sửa đổi trong Luật Đấu thầu năm 2023 

Quanlynhanuoc.vn) - Sau 10 năm sửa đổi, tại kỳ họp lần thứ 5, ngày 23/6/2023, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đấu thầu...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2024

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ tháng 01/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, như: giảm 2% thuế giá trị gia tăng; thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; khung tiêu chuẩn xét...

Một số nội dung mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động truy tố, điều tra, xét xử, thi hành án

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 (viết tắt là Quy định số 132-QĐ/TW) gồm 4 chương, 14 điều, trong đó không chỉ nêu rõ nội dung, nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, giảm tới...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công; giảm 30% tiền thuê đất; điều chỉnh mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm... là những chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2023. Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức...

Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thời gian...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ tháng 10/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực, như: bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bãi bỏ thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Thay đổi cách đánh giá công chức; vị trí việc làm công chức, viên chức các chuyên ngành; tăng trợ cấp ưu đãi hằng tháng... là một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 9/2023. Thay đổi cách đánh giá công chức Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023...

Một số quy định mới về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là cần thiết, được thực hiện theo các quan điểm chỉ đạo tiếp tục thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp...