Văn bản - Chính sách mới

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn xây dựng cấp huyện

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo Thông tư 03/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 11/11/2022, thực hiện quy định mới về chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện. Tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định; hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ ngày 01/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; ban hành mẫu giấy tờ mới chứng minh đối tượng, điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; nhiều đối tượng là học sinh, sinh...

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 16/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Tháng 9/2022 đánh dấu thời điểm có hiệu lực của hàng loạt các chính sách pháp luật mới như: quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung...

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chỉ thị nêu rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng...

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tháng 7/2022, hàng loạt chính sách pháp luật mới sẽ chính thức có hiệu lực như tăng lương tối thiểu vùng, cấp hộ chiếu gắn chip, thay đổi quy chế tuyển sinh đại học, xóa bỏ hóa đơn giấy,... những chính sách sẽ cải thiện nhiều...

Cơ quan nhà nước chủ động triển khai các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022. Đối tượng áp dụng: Bộ, cơ...

Bổ sung cơ chế đặc thù quản lý đầu tư cụm công nghiệp tại TP. Đà Nẵng

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với...