Văn bản - Chính sách mới

Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 677/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Mô hình "Công dân học tập" nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; tăng thời gian học thực hành lái xe trên đường giao thông; cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công; chỉ sử dụng hóa đơn giấy đến...

Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

(Quanlynhanuoc.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Theo đó, sau khi xin ý kiến Ban Chấp...

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam giáo dục đại học

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 26/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020 - 2025. Theo Thông tư, nguồn kinh phí thực hiện...

Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định. - Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên; từ ngày 21/5 có thể đăng ký xe máy tại công an xã, xe ô tô tại công an huyện; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề... là những chính sách mới có hiệu lực...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022; chế độ, chính sách đối với công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo;... là những chính sách mới có...

Công điện của Thủ tướng về sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

(Quanlynhanuoc.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 209/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc sắp xếp tổ chức...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ ngày 1/3, nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động-tiền lương cũng như điều kiện mới về kinh doanh bất động sản, lệ phí trước bạ sẽ chính thức có hiệu lực. Nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng...

Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine

(Quanlynhanuoc.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26/2/2022 về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine. Công điện gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ...