Văn bản - Chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ tháng 1/2022, nhiều chính sách về lao động - tiền lương có hiệu lực như: tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng ở thành phố được coi là nghèo; tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động… Tăng lương...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định mới về cá nhân vận động từ thiện; tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; sửa đổi biểu thuế xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... là những chính...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ; hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu; sửa đổi quy định điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; các tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí khi thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp…...

Những điểm mới của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021, thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP đã cụ thể chi tiết...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng; giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022; thay đổi cách xếp loại học sinh...

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi luật bảo vệ môi trường

(Quanlynhanuoc.vn) - Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thay thế Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy...

Từ 1/8, áp dụng quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.   Nghị định quy định rõ thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên Cụ thể, được xác định bằng tổng các thời gian sau: 1- Thời gian giảng dạy, giáo...

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, công tác xây dựng dự toán chi NSNN năm 2022 tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát các chính...