Văn bản - Chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ tháng 8/2023, nhiều chính sách mới được ban hành có hiệu lực, như: thay đổi quy định về hộ chiếu; quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; quy định...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ 01/7/2023, nhiều quy định mới liên quan đến mức lương cơ sở, thuế, phí, lệ phí, tinh giản biên chế, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thí điểm đấu giá biển số xe ô tô… bắt đầu có hiệu lực. Quy định mới về tinh giản biên chế Nghị...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Từ tháng 6/2023, nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực, như: quy định về điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; bãi bỏ hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi với cán bộ đã có thông báo nghỉ...

Bỏ thi thăng hạng viên chức; sửa đổi quy định về xếp lương, kỷ luật cán bộ, công chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thi thăng hạng viên chức; sửa đổi một loạt quy định liên quan đến việc xếp lương, kỷ luật cán bộ, công chức Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ...

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm...

Một số quy định mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác phòng, chống rửa tiền luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia trong thời đại hội nhập quốc tế. Tại Việt Nam, công tác này luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 15/11/2022, Luật Phòng, chống rửa...

Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ vừa được ban hành quy định mục đích, nội dung đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm cung cấp cho Bộ Nội vụ; các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ tháng 5/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: thu hồi sim không chuẩn hóa thông tin; thay đổi quy định về sổ đỏ; sử dụng mã QR trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính,… Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hướng dẫn...

Điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị định số 10/2023/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Thi tuyển công chức, đã đạt kiểm định đầu vào thì không phải thi vòng 1; quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; bổ sung bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội;... là những chính sách mới...